Rimski imperij

Timeline created by Matija007
In History
 • -753 BCE

  Nastanek Rima

  Nastanek Rima
  Na apeninsekm polotoku so živeli Etruščani, ki so spadali v skupino Italikov. Rimu so najprej vladali etruščanski kralji. Že takrat je bil tukaj Rim.
  Prvi kralj Romul položi temeljni kamen novemu mestu.
 • -500 BCE

  Starejše obdobje Rima

  Večina ljudi je kmetovalo . Poseben sloj prebivalstva so bili trgovci . Namesto kralja so dobili 2 konzula in ob konzulih je nastal senat
  Senat ali svet starcev je imel malo pristojnosti. Delili so nasvete uradnikom.
 • -474 BCE

  Patriciji in plebejci

  Patriciji in plebejci
  Rimsko republiko so od neke zgodnje točke sestavljali patriciji, ki so se imeli za potomce Romulovih spremljevalcev ob ustanovitvi Rima. Skupaj so sestavljali plemiški svet (senat)
  Pripadniki drugega stanu so bili plebejci. Plebejci so imeli solidna posestva in so lahko z obrtjo in trgovino dobro zaslužili.
 • -400 BCE

  Mestna državica Rim

  med 5. in 3. stoletjem Rimljani prevzamejo oblast od Etruščanov.
 • -338 BCE

  Rim postane osrednja sila v srednji Italiji

  Z zmago nad ostalimi latinskimi mesti (med leti 340 - 338 pr. Kr), postane Rim dokončno osrednja sila v srednji Italiji. Po tej vojni obsega rimsko območje 6000 kvadratnih kilometrov. S tem jim omogoči nadaljni prodor na jug.
  Rimljani so imeli izkušeno vojsko in v tem je bila njihova premoč.
 • -272 BCE

  Širjenje Rimskega imperija

  Širjenje Rimskega imperija
  Širjenje Rima je doseglo osupljive razsežnosti. Osvajanje Italije je bilo zaključeno do leta 272 pr. Kr.
  Nato so se s spopadi začeli širiti na Sredozemlje
 • -264 BCE

  Spopad s Kartagino

  Spopad s Kartagino
  Nasprotja med Rimljani in Kartažani so pripeljala do treh punskih vojn. Rimljani so zgradili močno ladjevje in zavzeli Sicilijo, Sardinijo in Korziko. Potem so Rimljani napadli Španijo. Kartažanski vojskovodja Hanibal je hotel napasti Rim, ampak se je vrnil domol braniti Španijo.
  Prva punska vojna (264 -241 pr.Kr) je vojna med Rimljani in Kartažani,
  Druga punska vojna (2018 -202 pr. Kr) je bila vojna proti Hanibalu
  Tretja punska vojna (149 - 146 pr. Kr) z njo je bila Kartagina dokončno uničena
 • -181 BCE

  Rimljani na slovenskem

  Rimljani na slovenskem
  Vstop Rimljanov v slovenski prostor in sosednje pokrajine je bil podoben rimskemu vstopanju v sredozemski prostor. Izzvali naj bi ga premiki keltskih plemen. Kljub njihovim miroljubnim namenom se je senat izrekel proti njihovi naselitvi na "tujem ozemlju" in ostanovil nove kolonije - Akvileje leta 181 pr. Kr. (Oglej - mesto v Furlaniji Julijski krajini). Ta letnica običajno zaznamuje začetek rimskih stikov z našim prostorom.
 • -55 BCE

  Nastanek Emone

  Nastanek Emone
  Po legendi ustanovitev prvega naselja na območju Emone pripisujejo Jazonu in Argonavtom,(13.st.pr.Kr) ki so pripluli po Savi, prezimili in nato po Ljubljanici in kopnem nadaljevali pot v deželo Italikov.
  V drugi polovici 1.st.pr.Kr. so to ozemlje zasedli Rimljani in pod grajskim gričem ustanovili vojaško postojanko. Nato so do leta 15 n. št. zgradili mesto s pravokotnim tlorisom in kamnitim obzidjem. Prvi prebivalci so bili priseljenci iz Italije in Galije, sužnji in odsluženi rimski vojaki.
 • -44 BCE

  Cezarjeva diktatura

  Cezarjeva diktatura
  Gaj Julij Cezar je služboval v Španiji, potem pa je postal namestnik v Galiji ki jo je branil pred napadi. Kasneje je z vojsko zavzel Rim in se proglasil za dosmrtnega konzula. Senat pa ni bil naklonjen oblasti enega človeka, zato so ga leta 44 pr.n.št v zaroti ubili.
 • -27 BCE

  Vladavina Oktavijana Avgusta

  Vladavina Oktavijana Avgusta
  Gaj Oktavijan Avgust je bil prvi rimski cesar. Vladal je v času od leta 27 pr. Kr do leta 14 našega štetja. Po Cezarjevem umoru je postal eden najbogatejših rimljanov.
  Njegova vladavina predstavlja dobo kulturnega ter umetniškega razcveta in pa začetek Pax Romana, več kot stoletnega obdobja blagostanja v rimski državi. Bil je začetnik Julijsko-klavdijske dinastije.
 • 30

  Začetki krščanstva

  Začetki krščanstva
  Po smrti Jezusa Kristusa okrog leta 30, se je v Palestini razširilo krščanstvo. Prvi so krščanstvo širili Jezusovi učenci - apostoli.
 • 379

  Krščanstvo postane državna vera

  V času vladanja vzhodnorimskega cesarja Teodozija I. Velikega, (od 379 do 395) postane krščanstvo državna vera in s tem so vse ostale vere prepovedane.
 • 476

  Konec zahodnega dela.

  Država so ogrožala različna ljudstva, zato so Rim razdelili na zahodni in vzhodni del. Toda zahodni del je hitro propadel. Dokončen udarec mu je zadal Germanski poveljnik, ki je leta 476 ubil Romula Avgusta.