1556307357530 delacroix la libertad guiando al pueblo

RESTAURACIO + LA NOVA EUROPA

 • EL FINAL DE NAPOLEO

  EL FINAL DE NAPOLEO
  Napoléo apareix i és derrotat a la Batalla de Waterloo que dura 100 dies- 1814-1815
 • EL CONGRÉS DE VIENA

  EL CONGRÉS DE VIENA
  Les potencies absolutistes (Prussia, Austria i Rusia) + Gran Bretaña es reuneixen en el congres de viena per torna a l'Europa de l'Antic Regim: eliminar revolucions + redibuixa el mapa europeu.
 • Period: to

  LA RESTAURACIO

  Període: 1815-1830
  • Intentar restaurar l'Antic Règim després de la
  Revolució Francesa i Imperi Napoleònic
 • ONADES REVOLUCIONARIES DEL 20

  ONADES REVOLUCIONARIES DEL 20
  PAïSOS ON ES PRODUEIXEN LES PRIMERES ONADES
  Lluiten per el liberalisme y nacionalisme -Es produeixen entre el 1820-1824 : Espanya, Portugal, Itàlia ( Nàpols i Piemont) i Grècia Fracassen en España, Portugal i Italià
  Triomfen en Grècia.
 • Period: to

  LES REVOLUCIONS LIBERALS

  Els moviments liberals i nacionals van continuar i els podem
  agrupar en les diferents ONADES REVOLUCIONÀRIES on els
  pobles i les nacions van lluitar per posar fi a l’Antic Règim. Onades Revolucionaries: Onades revolucionaries de la dècada del 20.
  Onades revolucionaries de la dècada del 30.
  Onades revolucionaries del 48 o Primavera dels Pobles.
 • Period: to

  La revolució de les tres glorioses

  -Es coneguda com la Revolució de Juliol o la Revolució de les tres glorioses ( 27,28,29).
  -Revolta de la burgesia i les classes populars de París
 • ONADES REVOLUCIONARIES DEL 30

  ONADES REVOLUCIONARIES DEL 30
  Aglutinen a més sectors de la societat: burgesos, intel·lectuals i grups populars.
  -S’origina a França al 1830 i després resorgeixen a la resta de pobles .
 • TRIOMFS DE ONADES DEL 30

  TRIOMFS DE ONADES DEL 30
  -Bèlgica s’independitza dels Països Baixos
  -Espanya revolta dels progressistes contra els moderats: Motí de la Granja--> Constitució del 1812.
  -Regne Unit amplia drets polítics i sufragi
  Es converteixen en monarquies constitucionals
 • DERROTES DE LES ONADES DEL 30

  DERROTES DE LES ONADES DEL 30
  PAÏSOS ON FRACASSA
  -Polònia esclafada per l’exèrcit rus. -Nord Itàlia esclafada per Àustria. -AlemanyaEsclafada per Prússia.
  CONSEQÜÈNCIES
  Després de les Onades del 30 el sistema de la Restauració es debilita i Europa queda dividida en 2 BLOCS:
  • BLOC LIBERAL: Portugal, França , Regne Unit, Espanya entre d’altres estats de l’Europa Occidental.
  • BLOC ABSOLUTISTA: Prússia, Rússia i Àustria.
 • ONADES REVOLUCIONARIES DEL 48

  ONADES REVOLUCIONARIES DEL 48
  -Europa dividida en 2 blocs -Bloc occidental - Bloc liberal -Bloc oriental – central - Bloc “absolutista” -Es produeix entre els mesos de febrer a juliol del 1948
 • BLOC OCCIDENTAL DEL 48

  BLOC OCCIDENTAL DEL 48
  EUROPA OCCIDENTAL -S’inicia a França:
  Detonant:
  -El govern lliberal conservador de Lluís Felip d’Orleans presenta limitacions.
  -La petita burgesia i les classes populars reclamen una veritable democràcia.
  -Els obrers demanen solucions a les injustícies socials provocades per la
  industrialització.
 • EUROPA CENTRAL - ORIENTAL DEL 48

  EUROPA CENTRAL - ORIENTAL DEL 48
  EUROPA CENTRAL-ORIENTAL -Viena: obliga a l’emperador d’Àustria a fer una constitució liberal i abolir la servitud sofocada per I. Austríac. -Hongria -->sofocada per l’Imperi Austríac + I. Rus.
  -Conferderació germànica Sofocada per Prússia.
  -Aixecament a Berlín L’assamblea Nacional reunida a Frankfurt amb representants d’Estats alemanys que van fer una Constitució: sufragi universal que representés als diversos estat alemanys que formen un estat unificat
 • TRASCENDÈNCIA DE LES REVOLUCIONS DEL 48

  TRASCENDÈNCIA DE LES REVOLUCIONS DEL 48
  -Pel seu abast territorial i àmplia participació ciutadana. -S’extenen les demandes de llibertat a una reivindicació nacional donant lloc a les futures unificacions nacionals. -Van suposar l’origen de les idees democràtiques ( sufragi universal i augment de drets socials). -Van suposar la fallida de la majoria de les monarquies absolutistes.
 • Period: to

  UNIFICACIÓ d'ITALIA

  Meitat Nord d'ITALIA Llombardia, l’antiga República de
  Venecia, ducats de: Parma, Mòdena,
  Lucca i Toscana. Imperi Austríac Centre d'ITALIA Estats Pontifícis Papa Sud d'TALIA Regne de les 2 Sicílies Branca dinastia
  Borbònica Nord-Oest d'ITALIA Regne de Piemont, Torí Rei Victor Manuel II
  amb Comte de Cavour
 • UNIFICACÓ D'ALEMANYA SITUACIÓ INICIAL

  UNIFICACÓ D'ALEMANYA SITUACIÓ INICIAL
  SITUACIÓ INICIAL -Edat Mitjana: dividida en molts Estats. -Congrés de Viena: Es crea la Confederació germànica --> 38 Estats
  repartits i dirigits per les potències absolutistes, sobretot Prússia i Àustria ( + territori). -Revolucions del 30 i 48: Es posa de manifest un sentiment nacionalista i unificador.
 • UNIFICACIÓ D'ALEMANYA SITUACIO FINAL

  UNIFICACIÓ D'ALEMANYA SITUACIO FINAL
  SITUACIÓ FINAL -Alemanya s’organitza en termes confederals: cada territori manté elements essencials de la seva legislació però el domini és Prussià. -Alemanya neix com a Estat sota una ideologia conservadora: -Domini dels sectors: burgesia industrial + nobles terratinents + militars. El moviment obrer es sent marginat pel nou Estat.
 • ASPECTES COMUNS DE LES UNIFICACIONS D’ITÀLIA I ALEMANYA

  ASPECTES COMUNS DE LES UNIFICACIONS D’ITÀLIA I ALEMANYA
  -Dividides al Congrés de Viena amb múltiples Estats i governats per diferents imperis absolutistes. -Moviments nacionals vinculats als moviments lliberals i democràtics. -El Romanticisme permet fusionar els corrents polítics. -Participen en les Onades Revolucionaries del 20, 30 i sobretot a la del 48. -La unificació d’amdues només van ser possibles gràcies a dos factors: Extensió de la industrialització. Hegemonia política de les monarquies del Piemont i Prússia.