prehistòria

Timeline created by Erik Maeso
 • 121,000 BCE

  Aparició foc

  Aparició foc
  El foc es un element molt important de la prehistoria, perque servia per a moltes coses com per exemple:b coure els aliments per digerir millor la carn, espantar als depredadors, fer de llum de nit i també per no pasar fred a la nit
 • Period: 100,000 BCE to 35,000 BCE

  Paleolític

  Eren caçadors i recol·lectors. Era una societat nomada i igualitària. S'organitzaven les tasques per divisió sexual.
  Vivien l’aire lliure en tendes i en coves. Respecte a les eines, estris i armes, van crear gràcies a la pedra sílex, ossos i les banyes d'animals. Fabricaven destrals, punxons, agulles, rascadors, perforadors, puntes de llança... Va surgir el foc i el art rupestre. Predominava l'estil franco-cantàbric i el llevantí. També van començar a fer rituals religiosos
 • 30,000 BCE

  Art rupestre

  Art rupestre
  Els homo sapiens va ser de els primers homínids que van crear obres d’art.
  Fa uns 30 000 anys, sobre les parets de les coves o dels abrics, els sapiens sapiens hi van començar a pintar i a esculpir motius diversos: mans, animals, escenes de caça...
  El significat d’aquestes pintures podria: rituals màgics propiciatoris de la caça, cerimònies…
  Aquestes pintures es feien en coves com per exemple en Altamira al nort de la península amb estil francocantàbric representant la cotidianitat
 • Period: 10,000 BCE to 5000 BCE

  Neolitic

  En aquesta epoca va comencar a existir la agricultura (cultivaven els seus aliments amb cereals com el blat i l’ordi), la ramaderia (criaven i els domesticaven per tractar les terres), i van començar a treballar la ceràmica (jerra o el plat), teixits, i la cistelleria. Respecte al art les pintures rupestres, eren d'estil llevantí, representan escenes de caça, de recol·leció i de dansa.
  Van començar a practicar el sedentarisme i van crear poblats. Amb aquest canvi neix el comerç
 • 9500 BCE

  Sedentarisme

  Sedentarisme
  El desenvolupament de l’agricultura i la ramaderia va comportar que els humans es tornessinla sedentaris. Aixó va significar un canvi social y econàmic. Van passar de viure en tribus a viure en poblats. Aquest aument de la població va afavorir la divisió i l’especialització del treball en noves tasques de ceràmica, cistelleria i teixits. D'aquesta manera, neix el comerç. Van crear eines de pedra sofisticades, plats, jerres, robes, cistelles, teles, bols, eines de cuina...
 • 5000 BCE

  Aparició del metall

  Aparició del metall
  Entre el territori de Mesopotàmia i Egipte, es comença a utilitzar un nou material, ja que allà no hi havia jaciments minerals: es descobreix el METALL.
 • Period: 5000 BCE to 1 BCE

  Edat dels metalls

  Gràcies a la aparició dels metalls van aparèixer nous oficis i grups socials i algunes persones van començar a acumular riquesa i poder. La nova activitat (metal·lúrgia i siderúrgia) va provocar l’aparició de nous oficis: artesans. Això va comportar un comerç on s’intercanviaven els diferents productes. S’inicia un comerç pel Mediterrani que aviat es va expandir pels pobles orientals, com és el cas de la península Ibérica. Grans avenços tecnològics: roda, vela i arada.
 • 4500 BCE

  Metal.lúrgia i siderúrgia

  Metal.lúrgia i siderúrgia
  Els primers objectes es feien picant el ferro fred. Després van adonar-se que si s’escalfava el ferror es podia modelar millor.
  Es fonia en un forn i se li donava la forma desitjada a partir de motlles.
  Finalment es desenvolupa la siderúrgia: art d’extreure el ferro i treballar-lo.
 • 4200 BCE

  Primeres ciutats

  Primeres ciutats
  Tot el canvi econòmic va impactar en la societat fent d'aquesta un nou concepte: la aparició de les primeres ciutats. Gràcies a aixó, van sorgir noves innovacions que van actualitzar i transformen els poblats neolítics. Es van construir muralles, edificis i altres espais per la població
 • 3000 BCE

  Megàlits

  Megàlits
  Són construccions amb pedres . Els seus tipus bàsics són el menhir, el dolmen i el cromlecs. El menhir és una pedra clavada al terra verticalment i té ús funerari. Els dòlmens fan funció corredor i cambra. Els cromlecs també tenen ús funerari i es va trobar un a Catalunya prop de l'estanys de La Jonquera