Norsk litteraturhistorie

Timeline created by maria.terzan@t-fk.no
In History
 • 500

  Tidlig middelalder 500-1000

  Tidlig middelalder 500-1000
  Skriftkulturen lever i klostrene
  Latin er skriftspråk
  Heltefortellinger i diktform blir fortalt muntlig på ulike språk i Europa
  Ordet "Norge", "nordveien" i bruk på 800-tallet
  Runer
  Muntlige fortellinger lever blant folk
  Skalderkvad
 • 1000

  Høymiddelalder 1000-1300

  Høymiddelalder 1000-1300
  Fortellinger om helter som Roland og Arthur blir skrevet ned
  Framføringer og dramatiseringer fra Bibelen
  I Norge lærer man å skrive med latinske bokstaver og det lages håndskrevne bøker
  1200-tallet kommer Snorres kongesagaer, islendingesagaer og eddadikt (skrevet på Island)
  Norrønt brukes som talemål - latinsk av de lærde/kirken
 • 1300

  Sen middelalder 1300-1500

  Sen middelalder 1300-1500
  Kristendommen får feste i Norge
  Svartedauen og Unionstid svekker det norrøne språket
  Dansk overtar som skriftspråk i Norge
  ("Pesta i trappen" av Theodor Kittelsen)
 • 1400

  Boktrykkerkunsten

  Boktrykkerkunsten
  En del av en av sidene i Gutenbergs bibel (1455), trykket med løse typer. Dette prakteksemplaret av en bibel var den første masseproduserte europeiske bok, med et opplag på rundt 200. (Store norske leksikon)
 • 1500

  Renessansen : Mennesket i sentrum

  Renessansen : Mennesket i sentrum
  Oppstod tidligere i Europa (Italia)
  Renessanse = gjenfødelse ; her: tankene, filosofien og menneskesynet fra antikkens Hellas og Roma
  MENNESKET I SENTRUM
  Den første moderne roman "Don Quijote" av Miguel de Cervantes - Jeg-et er tydelig
  REFORMASJONEN
  Norge fulgte sakte etter med noen utgivelser i f. eks dagbokform; Absalon Pedersson Beyer
 • Barokken: Til Guds ære

  Barokken: Til Guds ære
  Hylle Gud igjen - en reaksjon til forrige epoke
  Bevegelse, dramatikk og overdådig prakt
  Ordglede og sans for klangeffekter i litteraturen - Petter Dass
  Leseferdighetene øker i de nordiske landene, i byene ble det etablert skoler, og boktilbudet ble bedre
 • Opplysningstiden: Lysets århundre

  Opplysningstiden: Lysets århundre
  Den franske revolusjon 1789 gjør slutt på eneveldet
  Industrialisme, kapitalisme og det borgerlige samfunn vokser fram
  I Norge fra ca. 1720: fred i Norden fører til befolkningsøkning og økonimisk oppgang. Leseferdigheter og skoleveser i stadig vekst.
  TRO PÅ DEN MENNESKELIGE FORNUFT, skepsis til følelser
  Tro på en bedre verden gjennom kunnskap, oppdragelse og folkeopplysning
  kritikk mot kirkelige og verdslige autoriteter
  mot slutten av 17-tallet - mer fokus på følelser og det nasjonale
 • Romantikken

  Romantikken
  Lidenskap og lengsel
  Fokus på det naturlige og det opprinnelige
  Venstreromantikk - frihet, selvstyre, eget språk, egen kultur
  Høyreromantikk - det tapte paradis, hvordan samfunnet var før (middelalderen), uberørt natur
  Johan Sebastian Welhaven og Henrik Wergeland
  Nasjonalromantikk - en kombinasjon av venstre- og høyreromantikken
 • Nasjonalromantikken

  Nasjonalromantikken
  Aida,Sigrid,Sandra,Premtina,Camilla
  Henrik Wergeland startet sitt arbeid med nasjonalromantiske tekster i Norge for alvor etter 1840, og derfor sier vi at nasjonalromantikken startet i Norge i 1840.
  Oppstod i Tyskland på 1800-tallet
  Brødrene Grim samlet inn sagn og eventyr, inspirerte mange andre land.
  Norge fikk sin egen grunnlov i 1814 - Ut av unionen med Danmark og i en ny union med Sverige, nå ville man vise frem landet sitt
  Henrik Wergeland
  Ivar Aasen
  Asbjørnsen og Moe
 • Poetisk realisme

  Poetisk realisme
  Kari, Stine, Julie R, Sofie, Theresa
  Norges befolkning økte til det dobbelte, på tross av at en halv million emigrerte til USA på 1800-tallet. – I 1860 kom den nye skoleloven. Det ble altså slutt på omgangsskolen, og det ble lovbestemt at det skulle være sju års skoleplikt. Verken realistisk eller romantisk - en mellomting (overgang)
  Bjørnstjerne Bjørnson
  Camilla Collett
 • Realisme (Kritisk)

  Realisme (Kritisk)
  Fotografiet ble utviklet
  Menneskets frihet, i forhold til ekteskap, sosial tilhørighet osv. ble kritisert av realister. Også: Andre sider ved samfunnet, overklassen, skolesystemet osv. Vitenskapen og fornuften skjøvet frem, kristendommen fikk mindre betydning. Avisen Aftenposten, som før het Christiania Adresseblad, ble grunnlagt i 1860, og ga folket en lettere tilgang på både riks- og lokaldekkende nyheter. Henrik Ibsen
  Camilla Collett
  Aleksander Kielland
  Bjørnstjerne Bjørnson
 • Naturalisme

  Naturalisme
  Framstille skyggesidene i samfunnet. Émile Zola: grunnlegger med romanen Thérèse Raquin - om et ulykkelig ekteskap.
  Amalie Skram kritiserte samfunnet og stilte spørsmål rundt mennesket. Karens Jul er et litterært verk av Amalie Skram, der hun kritiserer samfunnets håndtering av barn utenfor ekteskap og fattigdom. Dette var svært sentrale temaer i naturalismen.
  Albertine er et litterært verk av Christian Krohg - svært samfunnskritisk, tok for seg blant annet sterk kritikk av politikken.
 • Modernisme - Begynnelsen

  Modernisme - Begynnelsen
  Fremvekst av fascisme/nazisme
  Økonomisk usikkerhet, børskrakk
  Erfaringene fra første og/eller andre verdenskrig Gjennomslag i Norge: Knut Hamsun ville skildre menneskets ubevisste sjeleliv og få fram at mennesket noen ganger gjør og føler ting de ikke kan forstå
  det norske folk var på jakt etter sin egen identitet Knut Hamsun, Sult
  Tarjei Vesaas, Is-slottet Disse tekstene var viktige/riktige fordi de ville se verden med nye øyne og at derfor skildret verden og menneskene som fremmed
 • Realisme (Etisk)

  Realisme (Etisk)
  Ofte kalt nyrealismen fordi den beskriver virkeligheten, men tar for seg arbeiderklassen, kjærligheten og livets valg. Etisk realisme er også er begrep.
  I denne epoken beskriver man realistisk, men kritiserer ikke (ikke på samme måte som i kritisk realisme)
  Sigrid Undset
  Oskar Braaten
  Olav Duun
  Johan Falkeberget
  Knut Hamsun
 • Period:
  500
  to
  1500

  Middelalderen

  Tekster: Voluspå, Soga om Olav Tryggvason, Decameronen, Den guddommelige komedie...
 • Period:
  1500
  to

  1500-1850 Fra Rennesanse til romantikk

  Tekster/forfattere: "Don Quijote", "Hamlet", "Fra Bergens kapitelsbok", "Aftensalme", "Herre Gud! ditt dyre navn og ære", "Du skal ikke bedrive hor". Moliére, Holberg, Wessel, Brun, Asbjørnsen og Moe, Welhaven, Bjørnson, Ibsen
 • Period: to

  Realismens gjennombrudd

  Camilla Collett Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsen Aleksander Kielland Jonas Lie Arne Garbor Amalie Skram
 • Period: to

  Modernismen og Realismen

  Disse epokene foregår parallelt fram til i dag. Innenfor disse finnes det ulike retninger.