Gerhardsen

Norge etter 1945

 • Freden

  Freden
  Norge frigjort fra Tyskland. Jubel og glede, mye av Norge i ruiner. Mye som må gjenoppbygges.
 • Norge blir med i NATO

  Norge blir med i NATO
  Kollektivt forsvar mot det kommunistiske Sovjet. Vender oss mot USA/vest pga frykt for Sovjet.
 • Kings Bay-ulykken

  Kings Bay-ulykken
  21 gruvearbeidere blir drept i en eksplosjon på Svalbard. Sittende arbeiderpartiregjering og statsminister Einar Gerhardsen må gå av.
 • Lov om folketrygd

  Lov om folketrygd
  En grunnstein i velferdsstaten. Rett på trygd dersom du er i en gitt situasjon.
 • Olje funnet på norsk sokkel

  Olje funnet på norsk sokkel
  Ekofisk Norges første oljefelt. Ocean Viking finner olje. Norge begynte å tjene store penger på olje fra 1970-tallet av, noe vi gjør fremdeles. Statoil opprettet som statseid oljeselskap. Oljen som ressurs "nasjonalisert" - selskaper måtte betale store deler av gevinst til staten. Oljefondet opprettet, investerer i stedet for å bruke.
 • Folkeavstemning om EF

  Folkeavstemning om EF
  Norge sier nei til norsk EF-medlemskap. Dårlig avtale, skepsis til å være en del av en union. 1970-tallet protestenes tiår.
 • Utbygging av Alta-vassdraget

  Utbygging av Alta-vassdraget
  Del av norsk kraftutbygging. Stor påvirkning på samenes levekår, reindrift osv. Miljøvernere og samer demonstrerer.
 • Kåre Willoch blir statsminister

  Kåre Willoch blir statsminister
  Leder av en Høyre-regjering. Del av høyrebølgen på 80-tallet.
 • Sametinget opprettes

  Sametinget opprettes
  Sameloven. De som står i samemantall har egne bruksretter til reindrift.
 • Folkeavstemning om EU

  Folkeavstemning om EU
  Stemte nei igjen. Følte ikke vi trengte EU pga oljerikdom.