Oljen i Norge

By andraax
 • Suverenitet

  Regjeringen Gerhardsen erklærer norsk suverenitet over den norske kontinentalsokkelen. Ny lov slo fast at staten var grunneier.
 • Period: to

  Norges oljeeventyr

 • Midtlinjeprinsippet

  Kontinentalsokkelen blir delt etter midtlinjeprisnippet, i avtaler med Danmark og Storbritannia.
 • Konsesjon

  Første konsesjonsrunde (tillatelser) ble utlyst. 22 utvinningstillatelser ble tildelt.
 • Første leteboring

  Første leteboring ble foretatt sommeren 1966. Den første letebrønnen var tørr.
 • Ekofisk

  Ekofisk-feltet oppdages i 1969, og blir starten på det store oljeventyret i Norge. Det var på sin tid det største petroleumsfeltet til havs da det ble oppdaget.
 • Produksjonsstart

  Produksjonen starter på Ekofisk.
 • Statoil

  Statoil opprettes. Den gang het det "Den norske stats oljeselskap".
 • Statfjord

  Statfjordfeltet oppdages.
 • Troll

  Trollfeltet oppdages i 1979, og består av Troll Øst, Troll Vest Gassprovins og Troll Vest Oljeprovins.
 • Alexander L. Kielland

  Musikkvideo av Mods Alexander L. Kielland-plattformen velter. Plattformen ble bygget i 1976, og var en delvis nedsunket plattform. Imidlertid gikk det galt i 1980, og plattformet kantret. Av 212 peroner ombord omkom 123, deriblant 27 amerikanere og 2 engelskmenn.
 • Omorganisering

  Petroleumsvikrsomheten til staten deles i to: en del knyttet til seve selskapet, og en del knyttet til økonomi ved drift (SDØE). SDØE betyr at staten eier en andel i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg.
 • Milepæl

  Per 31.12.2012 var det blitt investert over 3000 milliarder i norsk petroleumsindustri, målt i dagens penger.