Oljehistorie

By vetle
 • Oljefunn på norsk sokkel

  Olje blir funnet på norsk sokkel
 • Starten på norges oljehistorie

  En av de første Amerikanse oljeselskap som søker om og få lete etter olje på norsk grunn.
  Dette skapte starten på norges oljehistorie
 • Ny lov

  Norge laget derreter en ny lov som gjør at staten er grunn eier og bare Kongen (regjeringen) kan gi tillatelse til leting og utvinning
 • Deling av kontentialsokkel

  I 1965 blir Norge, Storbritania, danmark, Nederland og Tyskland enige om og dele oljestedene i 5 like store blokker. Dette ble kalt midtlinjeprinsippet
 • Den første boringen

  Da ble den første letebrønnen gravd men de fant ingenting olje eller gass, men bergartene er de rette.
 • Første Oljefelt

  Oljeselskapet esso finner det første oljefeltet.
 • Siste oljeboring

  Mange oljeselskaper gir seg og drar hjem, det samme tenker Phillips, men de bestemte seg for og gjøre en siste boring. Da fant de en oljeresorvar som idag heter Ekofisk og er den største oljeplattformen
 • Oljeressursene fornorskes

 • Norsk produsert Bensin

  Statsministern viser fram den første norsk produserte bensinen. Norge blir tatt på alvor som en oljenasjon
 • Ti oljebud

  de ti oljebud blir publisert
 • Debatt om oljepenger

  Debattene begynner om hva vi skal bruke oljepengene på
 • Utblåsning på bravo plattform

  I april startet en ukontrollert utblåsning av olje og selskaper fra usa må komme og stoppe det, noe de klarer etter 8 dager
 • Arbeidsmiljøloven

 • Fobedringer

  i 1980 starter de og lager fagforeninger for og øke sikkerhet og slippe ulykker
 • Blokker

  Lyst ut blokker i alle områder på norsk sokkel.
 • Statpipe

  Gassrørledningen statpipe blir satt i gang.
 • Oppjekking av ekofisk

 • Økt miljø fokus