Balkanski Ratovi!!!

Timeline created by Kavinter (Ilija)
In History
 • Pocetak Prvog Balkanskog Rata

  Pocetak Prvog Balkanskog Rata
  Prvi balkanski rat, koji je trajao od 8. oktobra 1912. do 30. maja 1913. godine su vodile balkanske zemlje: Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska (članice Balkanskog saveza) protiv Osmanskog carstva.
 • Komadanti i vodje Prvog Balkanskog Rata.

  Komadanti i vodje Prvog Balkanskog Rata.
  Srbija Radomir Putnik
  Srbija Aleksandar Karađorđević
  Srbija Petar Bojović
  Srbija Stepa Stepanović
  Srbija Božidar Janković Bugarska Mihail Savov
  Bugarska Ivan Fičev
  Bugarska Vasil Kutinčev
  Bugarska Nikola Ivanov
  Bugarska Radko Dimitriev
  Bugarska Georgi Todorov Grčka Konstantin I Grčki
  Grčka Panajotis Danglis
  Grčka Pavlos Kuduriotis Crna Gora Nikola I Petrović
  Crna Gora Princ Danilo Petrović
  Crna Gora Mitar Martinović
  Crna Gora Janko Vukotić
 • Kumanovska bitka

  Kumanovska bitka
  Kumanovska bitka, koja je počela odmah na početku rata trajala je između 23-24. oktobra 1912. godine, i bila je prva velika bitka koju je vodila srpska vojska u Prvom balkanskom ratu. Rezultat bitke je bila srpska pobeda nad Turskom Vardarskom armijom (general Radomir Putnik je posle bitke unapređen u čin vojvode).
 • Bitka kod Prilepa

  Bitka kod Prilepa
  Bitka kod Prilepa, bila je druga bitka u Prvom balkanskom ratu koja se odigrala 3. novembra 1912. godine. Srpska vojska se borila protiv osmanlijske vojske blizu grada Prilepa. Bitka je trajala tri dana, posle čega je osmanlijska armija bila nadjačana i prisiljena na povlačenje.
 • Bitoljska bitka

  Bitoljska bitka
  Bitka kod Bitolja, je bila treća velika bitka koju je vodila srpska vojska protiv osmanlijskog carstva i odigrala se blizu Bitolja i trajala je između 16-19. novembra 1912. godine. Srpska vojska je odlučno porazila osmanlijsku vojsku u ovoj bici i ušla u Bitolj 19. novembra 1912. godine. Osvajanjem Bitolja Srbi su kontrolisali jugozapadnu Makedoniju, zajedno sa simbolički važnim gradom Ohridom.
 • Kraj Prvog Balkanskog rata. (Londonski ugovor o miru)

  Kraj Prvog Balkanskog rata. (Londonski ugovor o miru)
  Londonski ugovor o miru zaključen je 30. maja 1913. godine uz posredstvo velikih sila i okončao je Prvi balkanski rat. Ovim ugovorom Osmansko carstvo je bilo prinuđeno da se odrekne svih svojih evropskih provincija zapadno od linije Enos - Midija. Iako je trebalo da članice Balkanskog saveza, kao pobednice Prvog balkanskog rata, same diktiraju mirovne uslove u sklapanje mirovnog ugovora su se umešale i velike sile.
 • Pocetak Drugog Balkanskog Rata

  Pocetak Drugog Balkanskog Rata
  Drugi balkanski rat je vođen od 29. juna do 31. jula 1913. godine između Bugarske sa jedne i Srbije, Crne Gore, Grčke, Rumunije i Turske sa druge strane. Ishod rata je učinio Srbiju, saveznicu Rusije, važnom regionalnom silom, uzbunivši Austrougarsku i na taj način indirektno dao važan povod za Prvi svetski rat.
 • Bregalnička bitka

  Bregalnička bitka
  Bregalnička bitka je počela iznenadnim napadom Bugara na Srbe u noći izmedju 29 i 30 juna 1913 godine, na reci Bregalnici naravno. Bregalnička bitka je traja osam dana od 30. juna do 8. jula, a Srbija je uspela da porazi brojnije Bugare.
 • Ulazak Turske u rat

  Ulazak Turske u rat
  Turska je uvidela mogućnost u sukobu saveznika povratka izgubljenih teritorija tokom Prvog balkanskog rata, pa su 13. jula turske snage pod komandom Enver-paše prešle crtu Enos – Midija i rasterale slabe bugarske snage a 22. jula zauzele Jedrene.
 • Ulazak Rumunije u rat

  Ulazak Rumunije u rat
  Uprkos zahteva Austro-Ugarske da se ne meša u rat, Rumunija je već 3. jula pristupila mobilizaciji svojih snaga i 10. jula objavila rat Bugarskoj. Zbog svoje zauzetosti u ratu sa Srbima, bugarske snage su bile slabe tako da su rumunske snage vrlo brzo prešle Dunav i nastupile prema Sofiji bez otpora bugarskih snaga i 25. jula izbile 5 kilometara istočno od Sofije. Pad Sofije je zaustavljen intervencijom nemačkog cara.
 • Kraj Drugog Balkanskog rata

  Kraj Drugog Balkanskog rata
  Primirje je potpisano 31. jula, a pitanja teritorija su rešena sporazumima iz Bukurešta i Carigrada. Bugarska je izgubila većinu teritorija zadobijenih u Prvom balkanskom ratu, uključujući Dobrudžu, većinu Makedonije, Trakije i egejske obale, sa izuzetkom luke Dedegač. Srbija je postala dominantna sila na Balkanu, a Grčka je dobila Solun i njegovu okolinu, zajedno sa većinom obale zapadne Trakije.