Napoleon Bonaparte

By nusab
 • Rojstvo Napoleona

  Rojstvo Napoleona
  Rodil se je v Ajacciu an Korziki
 • Osvojitev Egipta

  Osvojitev Egipta
  Z osvojitvijo dežle bi oslabil vpliv Velike Britanije v Sredozemlju
 • General francoske vojske

  General francoske vojske
  V starosti 24 let je bil povišan v čin generala
 • Bitka pri Abukirju

  Bitka pri Abukirju
  Angleški admiral Nelson je uničil francosko ladjevje in pretrgal preskrbolvalne poti do Afrike
 • Državi udar in padec Direktorija

  Državi udar in padec Direktorija
  Francijo je vodil tričlanski konzulat in Napoleon je bil prvi med konzuli. Tri leta kasneje je Napoleon postal dosmrtni konzul.
 • Konkordat

  Konkordat
  To je meddržavni sporazum med državo in Cerkvijo. Napoleon je obnovil Cerkveno državoter v Franciji dovolil delovanje Cerkve
 • Code civil (Civilni zakonik, Napoleonov zakonik)

  Code civil (Civilni zakonik, Napoleonov zakonik)
  Uzakonil je pomembne pridobitve francoske revolucije, kot so enakost pred zakonom, osebna svoboda, svoboda vesti, odprava fevdalizma...
 • Ustanovitev cesarstva

  Ustanovitev cesarstva
  Napoleon se je okronal v stolnici Notre-Dame
 • Bitka pri Trafalgarju

  Bitka pri Trafalgarju
  Angleški admiral je porazi lfrancosko-špansko ladjevje. V bitki je bil smrtno ranjen.
 • Bitka pri Austerlitzu

  Bitka pri Austerlitzu
  Znana je tudi kot bitka pri Slavoloku oz. bitka treh cesajev (francoskega, avstrijskega, ruskega)
 • Bitka pri Jeni

  Bitka pri Jeni
  Poraz pruske vojske in razpustitev Rimsko-nemškega cesarstva ter ustanovitev Reske zveze.
 • Celinska zapora

  Celinska zapora
  Ker ni mogel poraziti Velike Britanije, jo je nameraval gospodarsko oslabiti. Vsem državam je prepovedal trgovanje z Veliko Britanijo
 • Osvojitev Portugalske in Španije

  Osvojitev Portugalske in Španije
  Osvojitev ozemlja je povezana s kršenjem celinske zapore. Razvilo se je gverilsko vojskovanje.
 • Napad Rusije

  Napad Rusije
  Državo je napadel zaradi nespoštovanja celinske zapore.Proti njej se je podal z veliko armado, ki je štela okoli 600.000 mož
 • Bitka pri Borodinu

  Bitka pri Borodinu
  Napoleon je porazil vojsko Aleksandra I., le ta pa se je odločil za taktiko požgane zemlje
 • Umik iz Rusije

  Umik iz Rusije
  Francozi so bili prisiljeni zapustiti prestolnico, saj je bila uničena, zradi česar so francoski vojaki umirali od lakote.
 • Bitka pri Leipzigu

  Bitka pri Leipzigu
  Znana kot "bitka narodov". Koalicija Velike Britanije, Švedske,Prusije, Avstrije in Nizozemske je porazila Francijo.
 • Izgon na Elbo

  Izgon na Elbo
  Države zmagovalke so vkorakele v Pariz. Napoleon je odstopil ter bil izgnan na Elbo, od koder se je za sto dni vrnil na prestol
 • Bitka pri Waterlooju

  Bitka pri Waterlooju
  Pod poveljstvom Wellingtona je bil Napoleon dokončno poražen.