Mezopotamya

MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

 • 4000 BCE

  Sümerler

  Sümerler
  Sümerler, MÖ 4000 yıllarında Irak'ın güneyinde (Güney Mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölgedeki uygarlıktır. Dünyanın bilinen en eski uygarlığı kabul edilir
 • 3000 BCE

  Elamlar

  Elamlar
  Elamlar ya da Elamlılar (M.Ö. 3000) Mezopotamya ve Güneybatı İran'da Antik Çağ'da varlık gösteren İran öncesi bir medeniyettir.
 • 2334 BCE

  Akadlar

  Akadlar
  Akkad İmparatorluğu veya Akad İmparatorluğu, MÖ 2334 yıllarında hüküm sürmüş, başkenti Agede (Akkad) olan, Sargon tarafından kurulmuş devlet.
 • 2025 BCE

  Asurlar

  Asurlar
  Asur İmparatorluğu, Asur Devleti veya Asurya, MÖ 2025 yıllarıda var olmuş ve Sami halkalardan oluşmuş bir Antik Çağ Mezopotamya imparatorluğuydu. Devlet ilk başta Kuzey Irak'ta, Dicle kıyısında bulunan Asur (Aššur) şehrinden oluşmuşken, Güney Mezopotamya ve Doğu ile olan ticari ilişkilerden yararlanarak gelişmiş ve toprakları genişleyerek bir imparatorluğa dönüşmüştür
 • 1894 BCE

  Babiller

  Babiller
  Babil, Mezopotamya’da adını aldığı Babil kenti etrafında MÖ 1894 yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluktur.