38768

Magyarország nemzeti parkjai

 • A Hortobágyi Nemzeti Park alapítása

  A Hortobágyi Nemzeti Park alapítása
  A Hortobágyi Nemzeti Park honlapjaA Hortobágy Nemzeti Park hazánk legelső és egyben legnyagyobb nemzeti parkja. A Hortobágy, a Nagykunság és a Tisza - tó egyes részeit foglalja magába. A terület jelentős részét sík - füves puszták, sós - szikes talajok teszik ki. Jellegzetes fajai a veresnadrág csenkesz, a túzok, a hamvas rétihéja,a kékvércse,a szalakóta, az ürtökös gém,a kanalasgém, a kuvik,a kárókatona, a gyöngybagoly, a székicsér, a kerecsensólyom, a rétisas, a és daru. A nemzeti park címerében egy daru látható.
 • Period: to

  Magyarországi nemzeti parkok alapításának sorrendje

 • A Kiskunsági Nemzeti Park alapítása

  A Kiskunsági Nemzeti Park alapítása
  A Kiskunsági Nemzeti Park a Duna - menti síkságon fekvő szikes területeket és a Homokhátság mocsarait és tanyavilágát óvja. A fontosabb fajok a veresnadrág csenkesz, a bárányparéj, az orvosi székfű, a sziki őszirózsa, a túzok, a nagygoda, a széki lile, a székicsér, a törpe nőszirom, a légybangó, a parlagi vipera, az elevenszülő gyík, s ho,oki csenkesz és az üregi nyúl. A nemzeti park címerében egy kéz által tartott tájkép látható.
 • A Bükki Nemzeti Park alapítása

  A Bükki Nemzeti Park alapítása
  A Bükki Nemzeti Park a Bükk-hegységet foglalja magába, mely az Északi - középhegységben található. A terület bővelkedik a karbonátos üledékes kőzetekben, ezzel összefüggésben pedig a karsztjelenségekben. Itt találhatóak a híres magyarországi "ősember-barlangok", Jellegzetes növényei az északi sárkányfű, a boldogasszoy papucsa, a pirosló hunyor,a bükki köörcsin, a pannon gyík, í Petényi márna és az elpesi gőte. A címerben egy stilizált bábakalács látható.
 • Az Aggteleki Nemzeti Park alapítása

  Az Aggteleki Nemzeti Park alapítása
  Az Aggteleki Nemzeti Parkot a karsztos területek megóvása érdekében hozták létre. Ez az első olyan park, melyet inkább a földtani értékek megóvása érdekében alapítottak. Fontos fajai a farkasboroszlán, a fekete harkály, a Tornai vértő, az erdélyi kurtaszárnyú szöcske, a foltos szalamandra és a tiszai ingola. A címerben egy foltos szalamandra látható.
 • A Fertő - Hanság Nemzeti Park létrehozása

  A Fertő - Hanság Nemzeti Park létrehozása
  A Fertő - Hanság Nemzeti Park egy nagy természetvédelmi terület magyarországi része a Fertő-tó környékén. A területe hatalmas nádrengeteg, iszaos pocsolyák és nyílt vízfelület jellemzi, madárvilága sokszínű. Fontosabb fajai a nagy kócsag, a vörös - és kanalas gém, a nyári lúd, a búbos vöcsök, a barna rétihéja, a barkós cinege, a fertői mézpázsit, a sziki sóballa, a sziksófű, a sziki üröm, a sziki őszirózsa, a fehér tündérrózsa, a békaliliom, a bölömbika. A címerében egy nagy kócsag található.
 • A Duna - Dráva Nemzeti Park létrehozása

  A Duna - Dráva Nemzeti Park létrehozása
  A Duna-Dráva Nemzeti Park a Duna mentén a Siótorkolat és országhatár, valamint a Dráva menti területeket foglalja magába. Fontos fajai a fekete galagonya, a nyári tőzike, a jégmadár, a kerecsensólyom,a fekete gólya, a gímszarvas és a nagy kócsag. Címerében repülő vízi madarak stilizált képe látható.
 • A Duna - Ipoly Nemzeti Park megalapítása

  A Duna - Ipoly Nemzeti Park megalapítása
  A Duna-Ipoly Nemzeti Park a Dunakanyart és a mellette lévő területet hivított védeni az Ipoly völgyén kívül. Fontos fajai a bodzaszagú kosbor, a réti iszala, a tartós szegfű, abödöncsiga, a rajzos csiga és az uhu. Címerében a fokozottan védett havasi cincér látható.
 • A Körös - Maros Nemzeti Park alapítása

  A Körös - Maros Nemzeti Park alapítása
  A Körös-Maros Nemzeti Park a Dél-Tiszántúl természeti értékeinek védelmére lett létrehozva. A legfontosabb fajai a bókoló zsálya, az erdélyi hérics, a nagy szikibagyoly lepkefaj, a sztyepplepke és a túzok. Ez utóbbi madarat láthatjuk a park címerében is.
 • A Balaton - felvidéki Nemzeti Park alapítása

  A Balaton - felvidéki Nemzeti Park alapítása
  A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot Balaton melletti vulkáni kúpok, a Kis-Balaton és a Tihanyi-félsziget értékeinek megőrzésére hozták létre, kiemelten foglalkozva a vízi madárvilággal. Főbb faja a lisztes kankalin, mely címerében is megtalálható.
 • Az Őrségi Nemzeti Park megalapítása

  Az Őrségi Nemzeti Park megalapítása
  Az Őrségi Nemzeti Park Magyarország legfiatalabb nemzeti parka, Vas megye délnyugati sarkában található. A tájat dombtetői kaszálórétek, völgyalji láprétek, tőzegmohalápok szabdalják. Főbb faja a siketfajd, de sok védett tőzegmohának és nősziromnak és liliomnak ad otthont. Camerében a henye boroszlán és a siketfajd látható.