1848. március 15. forradalom

 • Period: to

  Reggel

  korán reggel Petőfi Sándor a Pilvax kávéházba sietett, ahol az ifjak összegyűltek.
 • Period: to

  Tancsis kiszabadítása

  Csak délfelé oszlott szét a forrongó tömeg, megállapodva abban, hogy délután az államfogságban levő Táncsics Mihály kiszabadítására mennek Budára.
 • Period: to

  Múzeum tér

  Délután 3 órakor a Múzeum téren népgyűlést tartottak és a Nemzeti dal és proklamáció példányait ezreivel osztogatták; innen a városházára mentek, a 12 pont elfogadását sürgetvén.
 • Period: to

  Nemzeti Dal, 12 pont

  Petőfi elszavalta előző éjjel írt költeményét, a Nemzeti dalt, Jókai pedig fölolvasta a 12 pontot.
 • Period: to

  Előzmény

  Március 13: bécsi forradalom