Luxemburgi Zsigmond

By Aron_
 • 1385

  II. Károly megszerzi a hatalmat

  Erzsébet És Mária Budán országgyűlést tartott, melyen a köznemesség is részt vett.
 • 1386

  II. Károly halála

  Merényletet hajtottak végre II. (Kis) Károly ellen. A hatalom Máriára és Erzsébetre szállt vissza. Máriát és Erzsébetet fogságba vetették, a hatalmat a Zsigmond-párti főurak és főpapok gyakorolták.
 • 1387

  Zsigmond koronázása

  A bárok egy érdekcsoportjával Zsigmond szövetségre lép és királlyá koronázzák.
 • Period: Mar 31, 1387 to Dec 9, 1437

  Zsigmond uralkodása

  Luxemburgi Zsigmond Uralkodása
 • 1389

  A rigómezei csata

  Zsigmond vereséget szenved a töröktől, megszűnik az önálló szerb állam.
 • 1395

  Mária halála

  Elhalálozik Mária, Zsigmond felesége.
 • 1396

  A nikápolyi csata

  vereség a törököktől
 • 1396

  A nikápolyi vereség

  Zsigmond veresége a töröktől, megszűnik az önálló bolgár állam.
 • 1397

  Telekkatonaság felállítása

  A temesvári országgyűlés határozata alapján
 • 1401

  Zsigmond fogságban, 2. feleség

  A féltékeny bárók Zsigmondot elfogják. Cillei lányát, Borbálát feleségül kell vegye.
 • 1404

  Királyi tetszvényjog (főkegyúri jog)

  A királyi hatalom megerősítésére utal az elfogadtatása
 • 1405

  Városi dekrétum bevezetése

 • 1408

  Sárkányrend

  Zsigmond megalapítja a Sárkányrendet a hű főurakkal, a királynén túl 22 fő.
 • 1417

  Főkegyúri jog megerősítése

  királyi tesztvényjog - a pápa csak a király jelöltjét nevezheti ki a főpapi méltóságra
 • 1427

  Szerb várak megszerzése

  Brankovics György magyarországi birtokokért cserébe szerb várakat ad át Zsigmondnak (pl Nándorfehérvár)
 • 1428

  A galambóci csata

  Zsigmond veresége a töröktől
 • 1435

  Első rendi gyűlés

  Magyarországon megtartják az első rendi gyűlést.
 • 1437

  Budai Nagy Antal-féle parasztfelkelés

  Parasztfelkelés Erdélyben, Eredménye a kápolnai unió megkötése.