Árpád-ház uralkodói

By po114
 • Jan 1, 1001

  Szent István megkoronázása

  Szent István megkoronázása
  István felveszi a kereszténységet,államalapítás.Népét az európai népek közösségébe emelte.
 • 1031

  Imre herceg halála

  Imre herceg halála
  István fiát a herceget baleset éri.
 • 1038

  István király halála

  István király halála
 • Period: 1038 to 1077

  Trónutódlás

  István halála után belviszályok törtek ki. Orseoló Péter, Aba Sámuel, Vata fiai: András és Béla uralkodnak több-kevesebb sikerrel.
 • Period: 1077 to 1095

  Szent László a lovagkirály

  István halála után a belviszályokat László fékezi meg, megszilárdítja az országot. 3 törvénykönyvével szigorú szabályokat vezet be.
 • 1083

  László véres törvényei

  László véres törvényei
  László véres törvényeinek a célja: a magántulajdon védelme, az egyház megerősítése, külpolitikai sikerek elérése.
 • 1095

  Kálmán törvényei

  Kálmán törvényei
  A törvények szigorán enyhít, támadó hadjáratokat indít Halics felé, meghódítja Dalmáciát.
 • Period: 1095 to 1116

  Könyves Kálmán "tudós király"

  László unokaöccse, eredetileg papnak szánták.
 • Period: 1116 to 1172

  Könyves Kálmán utódai

  A 12.században változó kimenetelű hadjáratokat vezettek. A század utolsó harmadában Magyarország újra aktív, terjeszkedő politikába kezdett.
 • 1172

  III. Béla sikerei

  III. Béla sikerei
  Magyarország nagyhatalommá válik. Bizánci kormányzati mintát valósít meg, bevezeti a kancelláriát. Használni kezdi a kettős keresztet uralkodói jelvényként.
 • Period: 1172 to 1196

  III. Béla király uralkodása

 • 1196

  "Nagy Béla király" eredményei még

  "Nagy Béla király" eredményei még
  A szerzeteseket külföldi tanulásra ösztönzi, Anonymus a jegyzője lesz.
 • Period: 1205 to 1235

  II. András király uralkodása

 • 1206

  II. András rossz döntései

  II. András rossz döntései
  Bevétel szerzés céljából pazarló birtokadományozásba kezd. Szembe kerül a bárókkal, serviensekkel... Uralkodása alatt romlik a pénz értéke.
 • 1213

  Gertrúd meggyilkolása

  Gertrúd meggyilkolása
  II. András feleségét, Bánk nádor vezetésével főúri összeesküvés által meggyilkolják.
 • Period: 1217 to 1218

  II. András keresztes hadjáratai a Szentföldre

  Semmilyen maradandó katonai eredményt nem hozott.
 • 1221

  II. András gondjai

  II. András gondjai
 • 1222

  Aranybulla

  Aranybulla
  II. András aranypecsétes oklevele, amely jogokat biztosít a servienseknek, a bárók követeléseinek, gazdasági változásokat biztosít, betartását az ellenzáradék biztosítja.
 • 1235

  IV. Béla törekvései

  IV. Béla törekvései
  Az ország megerősítése, a királyi hatalom helyreállítása. Az eladományozott földek visszavétele. Kunok behívása az országba, katonai segítségként.
 • Period: 1235 to 1270

  IV. Béla uralkodása

 • 1236

  Julianus barát hírei a tatárokról

  Julianus barát hírei a tatárokról
 • Period: Apr 10, 1241 to Apr 11, 1241

  Muhi csata

 • 1242

  IV. Béla a második honalapító

  IV. Béla a második honalapító
  A tatárok súlyos károkat okoztak, kivonulásuk után IV. Béla megkezdte az újjáépítést. Kővárak építését szorgalmazta, támogatta a városokat, a birtokosok magánhadseregét és nehézfegyverzetű katonaságot hoz létre. Visszacsalogatja a cserbenhagyó kunokat, a környező vidékről betelepítésbe fog.
 • Period: 1290 to 1301

  Az utolsó aranyágacska - III. András

  IV. Bélát fia, majd unokája követte a trónon.
 • 1301

  Az Árpád-ház kihalása

  Az Árpád-ház kihalása
  Férfiágon kihal az Árpád-ház III. András halálával.