Vegyes-házi királyok időszaka

 • Period: 1270 to 1321

  Kiskárolyok időszaka

  Uralkodótól függetlenlenedő tartományurak, saját bevétellel és hadsereggel.
  Csák Máté halálával zárul az időszak.
 • 1301

  Árpád-ház kihalása

  III. András halálával uralkodó nélkül maradt az ország.
 • 1308

  Károly Róbert 2. koronázása

  Érvénytelen, mert a pesti tartománygyűlés választja meg.
 • Period: 1308 to 1342

  Károly Róbert uralkodása

  Új intézkedéseket vezet be az országban:
  Honor birtok
  Bányabér
  Pénzverés
  Harmincadvám
  Kapuadó
 • 1310

  Károly Róbert hivatalos koronázása

  Az esztergomi érsek teszi, a Szent Koronával, Székesfehérvárott.
 • 1312

  Rozgonyi csata

  Károly Róbert legyőzi az Aba nemzetséget.
 • 1335

  Visegrádi király találkozó

  Résztvevők: a cseh, lengyel és magyar király.
  Ha a lengyel király fiú utód nélkül hal meg, a magyar uralkodóé a trón.
  Kölcsönös megsegítés.
  Bécs árumegállító joga miatt, új kereskedelmi útvonal kialakítása.
 • Period: 1342 to 1387

  Nagy Lajos uralkodása

  Lovag királynak nevezték.
  Nagy terület hódításokat ért el, ezért terjedt el a "Magyarország partjait, három tenger mosta", habár ez földrajzilag nem igaz!
  1370-ben megszerezte a lengyel trónt, a visegrádi királytalkozó megállapodása alapján.
 • Period: 1347 to 1348

  1. Nápolyi hadjárat

  András testvérét meggyilkolják Nápolyban, bosszú hadjáratként kezd bele.
 • 1351

  Nagy Lajos törvényei

  1222-es Aranybulla megújítása.
  Ősiség bevezetése.
  Kilenced adó.
  Kassai árumegállító jog kiadása.
 • Period: 1382 to 1387

  Mária uralkodása

  Nagy Lajos halála után, egyik lányára a lengyel, másik lányára, Máriára a magyar trónt hagyta.
  A magyar bárók nem fogadták el, uralkodónak csak ha házasságot köt.
  1385-ben házasodik meg Luxemburgi Zsigmonddal.
 • Period: 1387 to 1437

  Luxemburgi Zsigmond uralkodása

  Mivel bárók segítségével kerül trónra, nagy beleszólást kérnek az uralkodótól. Hamar fel fog lépni ellenük.
  Megalakul egy bárói liga, a Sárkányos Lovagrend, ami az uralkodóhoz hű.
  Új nemesi réteget hoz létre.
  Szabadkirályi városokat hoz létre, valamint a mezővárosokra is támaszkodik.
 • 1396

  Nikápoly

  Vereség a törökökkel szemben.
  Következmény: déli végvár rendszer kialakítása, ütköző zóna kialakítása szintén a déli határon.
 • 1433

  Német-Római császár

  Luxemburgi Zsigmondot Német-Római császárra koronázzák, így már nem csak csak cseh és magyar király.
 • Period: 1443 to 1444

  A hosszú hadjárat

  Hirtelen rajtaütés a törökökön, ami magyar győzelemmel zárul.
  A békét a váradi békével kötik meg.
 • 1444

  Várnai csata

  A hosszúhadjáraton felbuzdulva, ismételten a törökök ellen lép fel Hunyadi János, a török seregek bekerítik és vereséget mérnek a magyarokra.
 • 1456

  Nándorfehérvári csata

 • Period: 1458 to 1490

  Hunyadi Mátyás uralkodása

  A magyar nemesek választják meg uralkodónak 1458-ban.
  Visszavásárolja a magyar koronát külföldről.
  Füstadó.
  Fekete sereg.
  Nincs törvényes fiú utódja.
  Reneszánsz udvart alakít ki.
 • 1485

  Bécs elfoglalása