Descarga

Línea de la historia del arte

 • 5000 BCE

  Prehistoria

  Prehistoria
  A prehistoria divídese en 4 períodos: Paleolítico, Neolítico, Mesolítico e Idade dos metais.
  Este apartado vai dirixido ao Neolítico.
 • 100 BCE

  Arte Grega

  Arte Grega
  O arte grego contempla 3 períodos; arcaíco, clásico e helenástico.
  Neste apartado centrarémonos no período helenástico.
 • 30 BCE

  Grandes civilización de Oriente

  Grandes civilización de Oriente
  Exipto
 • 401

  Arte Romana

  Arte Romana
  A arte romana contempla catro períodos que son os seguintes: monarquía, república, alto imperio e baixo imperio.
 • 501

  Arte Paleocristiá

  Arte Paleocristiá
 • 1201

  Arte Románica

  Arte Románica
 • 1401

  Arte Bizantina

  Arte Bizantina
  Época Clásica
 • 1490

  Arte Gótica

  Arte Gótica
  Este estilo contempla dous períodos que son o cisterciense e o propio gótico.
 • Arte Barroca

  Arte Barroca
 • Arte Rococó

  Arte Rococó