Galicia 1

La evolución política de la Galicia autonómica

 • Transición hacia la democracia

  Transición hacia la democracia
  -Atraso económico y social
  -Crecimiento económico; éxodo rural
  -Posturas contrarias al régimen, aparece la izquierda
  -MO y MU muy ligados a los partidos políticos
  -Incapaz de articular la plataforma de la autonomía
  -Elecciones 1977 y 1979; conservadores
 • Evolución cara la autonomía (Primera etapa)

  Evolución cara la autonomía (Primera etapa)
  Fernández Albor presidiu os dous primeiros da Autonomía. Neles púxose en marcha as principais institucións da Autonomía, negociouse o proceso de transferencias co Estado central e aprobáronse unha serie de Leis fundamentais para o desenvolvemento da Autonomía.
 • Evolución cara la autonomía (segunda etapa)

  Os continuos tirapuxas dentro do goberno levou á escisión do CP e a unha moción de censura coa que F. González Laxe, do PsdeG-PSOE, pasou a ser presidente dun goberno que sería coñecido como Tripartito. Este goberno non tivo tempo para desenvolver unha acción de goberno ante a proximidade do novo proceso electoral.
 • Evolución cara la autonomía (Tercera etapa)

  Evolución cara la autonomía (Tercera etapa)
  A etapa do PP de M. Fraga, marcaron un cambio radical no panorama político galego. O seu indiscutible liderado no centrodereita acabou coa pluralidade de siglas e escisións frecuentes até ese momento. A decisión unilateral do PP de elevar até o 5% a porcentaxe mínima de votos para obter representación parlamentaria e a adopción por parte do BNG dun discurso máis moderado, acollendo no seu seo a todas as correntes do nacionalismo agás el independentismo