Shutterstock 395162041 800x534

Historia

 • Period: 100,000 BCE to 3500 BCE

  Prehistoria

 • 3500 BCE

  Aparición da Escritura

 • Period: 3500 BCE to 476

  Idade Antiga

 • 476

  Fin do Imperio Romano

 • Period: 476 to 1492

  Idade Media

 • 1415

  Conquista de Ceuta

 • 1419

  Descubrimento das illas de madeira

 • 1431

  Descubrimento das azores

 • 1434

  Dobran o cabo Bojador

 • 1446

  Ocupan as illas de cabo verde

 • 1460

  Entran no Golfo de Guinea

 • 1460

  Morte do Henrique o Navegante

 • 1482

  Diego Cao descunriu a desembocadura do río Congo

 • 1487

  Bartolomé Diaz alcanzou o cabo de Boa Esperanza

 • 1492

  Descubrimento de América

 • Period: 1492 to

  Idade Moderna

 • 1497

  Parte de Lisboa 4 navios dirixidos por Vasco de Gama

 • 1498

  Chegan os barcos de Vasco de Gama

 • 1500

  Pedro Alvares Cabral descubre Brasil

 • Period: to

  Reinado de Felipe III

  O valido de Felipe III foi o Duque de Lerma.
  O Duque de Lerma expulsou aos mouriscos, entrou nunha crise financiera e fixo acordos de paz nas guerras que mantiña a Monarquía Hispánica.
 • Tregua con Inglaterra

 • Expulsíon dos mouriscos

 • Period: to

  Reinado de Felipe IV

  O valido de Felipe IV foi o Conde de Olivares.
  O que fixo Felipe IV foi, a paz dos Pireneos e a paz de Westfalia
 • Rebelión de Cataluña, Independencia de Portugal

 • Paz de Westfalia

 • Paz dos Pireneos

 • Period: to

  Carlos II

  Non tivo valido e non tivo descendencia
 • Revolución Francesa

 • Period: to

  Idade Contemporánea

 • Nacimiento Martín