Eixo Cronolóxico Tema 5

 • 507

  Visigodos expulsados de Galia polos francos

 • 711

  Batalla de Guadalete

 • Period: 711 to 1492

  Al-Andalus

 • Period: 711 to 756

  Emirato dependente

 • 722

  Formación do reino Asturiano

 • 722

  Batalla de Covadonga

 • 732

  Batalla de Poitiers

 • 734

  Abd al-Rahman I

 • Period: 739 to 757

  Afonso I de Asturias

 • Period: 756 to 929

  Emirato independente

 • Period: 850 to 866

  Galicia incorporase ao reino asturleonés polo rei Ordoño

 • Period: 866 to 910

  Afonso III

 • 910

  Formación do reino Leonés

 • 910

  Morte Afonso III

 • Period: 914 to 924

  Ordoño II

 • Period: 926 to 929

  Sancho Ordoñez

 • Period: 929 to 1031

  Califato de Córdoba

 • 1029

  Condado de Castela únese ao reino de Pamplona

 • Period: 1031 to 1238

  Os reinos de taifas

 • 1035

  Castela convirteses nun reino independente

 • 1037

  Fin dinastia dos reis asturleoneses

 • 1037

  Reino de León queda unido ao de Castela

 • 1065

  O nacemento do condado de Castela

 • 1065

  O nacemento do reino de Castela

 • Period: 1065 to 1072

  Rei García

 • 1085

  Afonso VI conquista Toledo

 • Period: 1111 to 1126

  Afonso Raimúndez

 • 1126

  A división do reino de Castela e o nacemento do reino de Galicia

 • Period: 1170 to 1231

  Almohades invadeen Al-Ándalus e instauran un imperio

 • 1212

  Batalla das Navas de Tolosa