Television

La Televisió

By P2L
 • Primera Observació a distància

  Primera Observació a distància
  Galileo Galilei va fer la primera observació a distància. Ho va poder realitzar gràcies al seu telescopi. La data de la primera observació és aproximada, ja que es data que Galileo va nèixer l'any 1564 i va morir en el 1642.
 • Creació del Disc de Nipwok

  Creació del Disc de Nipwok
  El disc de Nipkow és un dispositiu mecànic que permet analitzar una escena de manera ordenada. L'inventor va ser Paul Nipkow. Aquest disc ha suposat un pas endavant en el desenvolupament en els dispositius de reproducció i captació d'imatge.
 • Telefotografia

  Telefotografia
  En aquest any van aparèixer els primers sistemes de transmissió, mapes escrits i fotografies anomenats telefotos.
 • Imatge en moviment

  Imatge en moviment
  L'any 1909, Georges Rignoux, va començar a desenvolupar el sistema de moviment en la imatge
 • Primera emissió pública

  Primera emissió pública
  Es va efectuar en Anglaterra, la primera emissió pública, gràcies a la BBC
 • Imatge en color en la TV

  Imatge en color en la TV
  http://https://www.youtube.com/watch?v=WIFMVcIZSJM' >Video imatge en color (English)</a> Gràcies a Baird, l'any 1928 es van començar els primers experiements per poder transmetre la televisió en color. Pero no va ser fins el 3 de juliol de 1928, el qual es van poder retransmetre imatges en color
 • Primera emissió pública a EEUU

  Gràcies a la CBS i la NBC, es va poder realitzar la primera emissió televisiva nort-americana
 • L'invenció de l'Inconoscopi

  Vladimir Zworykin va introduir l'any 1934 l'inconoscopi. Això és el nom que va rebre la primera càmera de televisió.
 • Primeres transmissions regulars a la TV

  Regne Unit i França van ser els primers països en transmetre regularment transmission en la TV electrònica
 • Imatges en HD (high definition)

  Imatges en HD (high definition)
  Aproximadament en l'any 2009, es van començar a patentar les televisions en HD. Com diu, la qualitat d'imatge va augmentar moltíssim, i ja es començaven a deixar les televisions, les qual anomenem "televisións caixa" i es van introduir entre els anys 2008-2009 la televisió de plasma.