Raro

INVENTS

 • 3500 BCE

  Roda

  Roda
  Una roda és un dispositiu en forma disc o torus. La seva operació fonamental és transmetre el moviment lineal en moviment angular. És una de les primeres i més simples màquines. El nombre de rodes sovint classifica el vehicle que les usa en una categoria o una altra.
 • 105

  Paper

  Paper
  El paper és una làmina constituïda per un entramat tridimensional de fibres de cel·lulosa i d'altres substàncies que permeten millorar les seves propietats i fer-lo apte per l'ús al qual està destinat.
 • 300

  Cadira

  Cadira
  Una cadira és un moble emprat per seure, generalment amb respatller però sense braços. Actualment, es pot trobar entre el mobiliari de qualsevol casa però, no va començar a convertir-se en una peça omnipresent en el mobiliari fins al segle iv.
 • 600

  Moneda

  Moneda
  La moneda és una unitat de canvi que facilita la transferència de béns i serveis. Apareix en forma de peces de metall anomenades monedes –generalment rodones–, de peces de paper anomenades bitllets o paper moneda i, modernament, en forma de polímer.
 • 1205

  Pilota

  Pilota
  Una pilota o baló és un objecte, generalment esfèric o ovalat habitualment fet de cuir o d'algun material sintètic, sovint inflat d'aire, que s'utilitza en gran nombre de jocs i esports.
 • 1241

  La impremta

  La impremta
  Una impremta o premsa d'impremta és un dispositiu mecànic que permet, per mitjà de la pressió a una superfície entintada, la reproducció de textos escrits i imatges per un mitjà d'impressió com pot ser el paper, tela, pergamí o altres materials.
 • Guitarra

  Guitarra
  La guitarra és un instrument musical de corda, compost d'una caixa de fusta -d'una forma que recorda el nombre vuit-, amb un forat circular en el centre de la tapa, sis cordes i un mànec, damunt el qual hi ha el diapasó, dividit en dinou compartiments o trasts. El primer instrument que asseguren que va donar origen a la guitarra va ser el llaüt àrab.
 • Microfon

  Microfon
  Un micròfon és un transductor que converteix el so en un senyal elèctric. Els micròfons tenen moltes aplicacions com ara el telèfon, el magnetòfon, ajudes per a la sordesa o la retransmissió de televisió i ràdio.
 • Taula

  Taula
  Una taula és un moble, amb diferents utilitats domèstiques, que està format per unes potes, normalment quatre, tot i que pot tenir-ne tres o fins i tot una sola, i tauler pla que pot ser de diverses formes i dimensions, s’utilitza per a posar-hi objectes. Poden tenir calaixos o no.
 • Bombeta

  Bombeta
  Una bombeta d'incandescència produeix un llum format per una ampolla de vidre, a l'interior del qual hi ha un filament metàl·lic, generalment de tungstè.
 • Estoig

  Estoig
  Un estoig és una capsa o petit recipient usat per a guardar coses de forma ordenada. Generalment, s'utilitza per a objectes de petites dimensions i de cert valor:
 • Congelador

  Congelador
  Un congelador és un electrodomèstic que serveix per emmagatzemar productes, normalment menjar, a una temperatura inferior a la del punt de congelació. La seva temperatura sol rondar els -20 °C. Normalment està a la part de sota del frigorífic.
 • Televisor

  Televisor
  El televisor, anomenat també TV o receptor de televisió, és un receptor utilitzat per a la recepció i la reproducció d'imatges i so.
 • Submarí

  Submarí
  Aquest invent va ser creat per l'enginyer murcià Isaac Peral qui va revolucionar la navegació submarina al dissenyar un vaixell submergible impulsat per energia elèctrica.
 • Bateria

  Bateria
  Una bateria és un conjunt d'instruments de percussió que, tot i tenir diferents característiques, són tocats per un sol intèrpret.
 • Calculadora

  Calculadora
  Blaise Pascal fou l'inventor de la primera calculadora, que funcionava a base de rodes i engranatges, però va ser l'espanyol Leonardo Torres Quevedo qui va crear la primera calculadora digital. Realitzava els càlculs de manera autònoma (alguns d'ells bastant complexos).
 • Futbolí

  Futbolí
  El futbolí o futbol de taula és un joc de taula que reprodueix un camp de futbol amb les seves porteries, els seus marcadors, els seus 22 futbolistes fixats a 8 barres movibles (4 per banda, amb els corresponents mànecs) i un nombre variable de pilotes (boles).
 • Radiador

  Radiador
  Un radiador és un tipus d'emissor de calor. La seva funció és intercanvia calor del sistema de calefacció per cedir-lo a l' ambient.
 • Bolígraf

  Bolígraf
  Instrument per escriure amb una bola a la punta que peremet escriure sobre paper.
 • El pal de fregar

  El pal de fregar
  Estri format per un pal amb un manyoc de cordons de cotó o de tires de baieta en un extrem, que serveix per a fregar el terra.