Telecomunicació

La telecomunicació

 • El telègraf

  El telègraf
  El telègraf s'utilitzava amb codi Morse gràcies a Samuel Morse que va inventar aquest sistema de comunicació de punts i ratlles. Exemple: ··· ·- -- ··- · ·-··
 • El telèfon

  El telèfon
  Antonio Meucci és el verdader inventor del telèfon. Els primers telèfons es comercialitzaven de dos en dos i no permetien la comunicació amb cap altre terminal fins arribar a dia d'avui.
 • La ràdio

  La ràdio
  La radiodifusió és la transmissió de senyals de punt a multipunt. L'impacte social de les transmissions de ràdio va ser immens, va fer possible l'accés instantani i popular a les notícies d'actualitat i va doar lloc a una altre forma d'entreteniment de massa.
  Els primers experiments amb la ràdiodifusió van ser l'any 1906, però no es va comercialitzar fins al 1920.
 • La televisió

  La televisió
  És un sistema de imatges i sons. Transmetun conjunt d'imatges fixes anomenades fotogrames, que vistes una rere l'altre generen la percepció de moviment. Hi ha tres tipus de pantalles: pantalles de plasma, pantalles LCD i pantalles LED. El senyal s'emet mitjançant: TDT (Televisió Digital Terrestre), televisió per satèl·lit, televisió per cable i la televisió IP.
 • Internet

  Internet
  És una xarxa d'abast global a través de la qual podem cercar qualsevol informació digitalitzada. Hi ha diferents tipus per accedir-hi: cable no telefònic (fibra òptica), xarxa de telefonia mòbil, per saltèl·lit o cablejat elèctric (PLC)