• Ootused kursusele

    Ootused: arvutioskuse arendamine, huvitavate ideede saamine tundide rikastamiseks.
  • I moodul

    I moodul pakkus kolm uut keskkonda, mida saab oma töös edaspidi kasutada. Oli põnev teada saada seda, mida ma enne ei teadnud.
  • Period: to

    Kursus 2012