Loovuse tagasiside

 • I moodul

  I moodul
  Uued võimalused = uued mõtted.
  Aga.. kust võib osta/võtta/rentida rohkem aega?:)
 • II moodul

  II moodul
  Mindomo, prezi - väga tore võimalus, kui PPT pole:)
  Prezi - väga vahva presentatsiooni maker - õpilastele väga meeldib:). Aga tegemine võtab päris palju aega:)
 • III moodul

  III moodul
  https://www.text2mindmap.com/# -väga tore asi kas õpetaja jaoks, või õpilastele.
  http://photopeach.com/photos - proovin kasutada loovtööde kaistmiseks 8.klassis. Mõtlen sellest, et lapsed teevad oma teema järgi presentsiooni (või quizina), mis võiks pärast õpetaja kasutada teema selgitamiseks.
 • Loovtöö

  Loovtöö
  Loovtöö - võimalus õpilastele iseenda väljendada, aga õpetaja jaoks ühes küljes - mure, teises küljes võimalus motiveerida õpilasi midagi huvitavat teha.
 • III moodul

  väga kasulik ja minu jaoks uss resurss hindamismudeli koostamiseks.