Loovuse kursus

  • I moodul

    Soovin tricider.com võimalust kasutada oma 9. klassi õpilastega, kes hakkavad üksteise loovtöid hindama.
  • II moodul