Klasik Batı Mzüiğinin Gelişimi

By Salih
 • 500

  Orta Çağ Dönemi

  Orta Çağ Dönemi
  Bu dönemde müzik, ağırlıklı olarak dini törenlerde kullanıldığı için başlangıçta tamamen dini motiflere odaklanan eserler geliştirilmiştir. Dönemin sonlarına doğru ise müzik din adamlarının tekelinden çıkmış, farklı konuları anlatmak için kullanılmaya başlamıştır.
 • Period: 500 to

  Klasik Batı Mzüiğinin Gelişimi

 • 1450

  Rönesans Dönemi

  Rönesans Dönemi
  Rönesans müziği dönemi, sıradan insan yaşamında müziğin tekrar değerlendirilmesi ve yeni düşüncelerin doğma dönemidir. Rönesans'ın yaşam sevinci, dansları, danslar da çalgıları arttırdı. Bu dönemde yeni çalgılar icat edildiği gibi, eski çalgıların da sesleri büyütüldü ve zenginleştirildi.
 • Barok Dönem

  Barok Dönem
  Barok Dönem, 1600'lü yıllarda ilk opera denemesi olan Dafne Operası ile başlayıp Johann Sebastian Bach'ın ölümü olan 1750 yılına kadar yaklaşık 150 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Dönemin 'Barok' olarak adlandırılması ise şekilsiz inci anlamına gelen 'barroco' terimine dayanır.
 • Klasik Dönem

  Klasik Dönem
  Batı müziğinde J. S. Bach' ın ölümü olan 1750 yılında başlayıp, 1800′ lü yıllarda sona eren müzik akımına Klasik Dönem adı verilmektedir. Diğer dönemler baz alındığında çok kısa bir zaman dilimini kapsayan Klasik Dönem, bestecileri ve müzikal formları ile oldukça geniş bir dönemdir. ...
 • Romantik Dönem

  Romantik Dönem
  Tarihsel süreçte 19.yüzyılın başından 20.yüzyılın başlarına kadar yapılmış olan müzik Romantik Dönem'e denk gelmektedir. Günümüze en yakın müzik dönemi olması sebebiyle bugün dinlediğimiz çoğu eser Romantik Dönem'e aittir. 19.yüzyılın başlarında müzik formları kalkarak, konser ve festivaller için komiteler kurulmuştur
 • Modern Dönem

  Modern Dönem
  Bu dönemi adlandırmada genel kabul görmüş bir terim yoktur. ... Bu müzik türünde Empresyonizm, Romantizm ya da Barok dönem de olduğu gibi belli bir stil ya da kalıp yoktur. Besteciler belli bir tekniğe bağlı kalmak yerine birini denedikten sonra bir başkasına geçmekte bir sakınca görmemişlerdir.