Islam og Muhammeds liv

Timeline created by jonaria
 • 500

  Samfunnsforhold på Muhammeds tid

  Samfunnsforhold på Muhammeds tid
  Den Arabiske halvøya var hovedsakelig et ørkensamfunn. Befolkningen var organisert i klaner. Dette var allianser som var basert på felles interesser, slekt eller andre forhold. Klanene styrte sine egne områder, og det var stadig konflikter mellom de forskjellige klanene.
  Daddeldyrking var en av de viktigste næringene i ørknene. De brukte kameler som transportmiddel, for å frakte varer og komme seg rundt.
  Mekka var et religiøst sentrum på denne tiden også, men i en annen tro: Ka'aba.
 • 500

  Samfunnsforhold på Muhammeds tid 2

  Under Ka'abas feiringer var det tabu å føre krig mellom klanene, så dette var fredfulle tider. Under feiringene dro de fleste til byen, Mekka, og det var ofte markeder der man kunne kjøpe og selge nødvendige varer. Mekka var dermed et knutepunkt for ørkenboerne og byboerne. Byen var styrt av Quraysh klanen, som Muhammed senere skulle bli født inn i.
  Det var viktig for byboerne å ha kontaker i ørkenen, og omvendt. Dette var for å ha steder å bo når man skulle drive karavanetrafikk.
 • 500

  Samfunnsforhold på Muhammeds tid 3

  Det var vanlig at byfamilier sendte nyfødte gutter til ørkenen, for at gutten skulle få ørkenkulturen inn med morsmelken, bokstavelig talt.
 • 570

  Muhammed født

  Muhammed født
  Muhammed ble født cirka 570 evt i Mekka. Han ble født inn i en fattig del av klanen som styrte mekka.
 • 595

  Ekteskap

  Da Muhammed var 25 år gammel giftet han seg med Khadija
 • 610

  Muhammeds første åpenbaring

  I år 610 evt, i måneden ramadan, fikk Muhammed sin første åpenbaring fra gud - Sitt profetkall.
 • 611

  Tiden etter åpenbaringene - Start

  Tiden etter åpenbaringene - Start
  Muhammed kritiserte de rike, og flyktet til Medina
 • 630

  Muslimene erobrer Mekka

  Muslimene erobrer Mekka
 • 632

  Muhammed - Død

  Muhammed dør cirka 632 evt i Medina
 • 632

  Abu Bakr blir den første kalif

 • 634

  Umar blir den andre kalif

 • 644

  Othman blir den tredje kalif

 • 656

  Ali blir den fjerde kalif

 • 680

  Islam splittes i to retninger

  Islam splittes i to retninger
  Retninger
  - Hovedretningene er Sjia og Sunni
  - Sjiamuslimer følger fetteren (og svigersønn) til Muhammed, Ali
  - Sjia er et utspring fra Sunni
  - Hovedforskjellen er at Sjia forkaster legitimiteten til de tre første Khalifene. Dette førte til en borgerkrig, som til slutt endte med splittelsen (NDLA)
  Altså; Sjia vil at det skal være direkte etterkommer etter Muhammed, mens Sunni vil ha den som er best egnet til å lede.
  Sedvane var viktig i den gamle arabiske kulturen, og dette gjaldt som lov.
 • Period:
  570
  to
  632

  Viktige hendelser i Muhammeds liv

  Muhammed ble født inn i en fattig gren av Quraysh-klanen, som styrte Mekka. Etter tradisjonen var han også i ørkenen store deler av sine første år. Da han ble åtte år ble han foreldreløs, og ble fostret av onkelen sin.
  Allerede da Muhammed var 25 år styrte han sin egen karavane. Denne hadde han fått av en velstående 40-år gammel enke i Mekka, Khadidja. Hun syns Muhammed var så troverdig og talentfull at hun fridde til han. De fikk seks-sju barn, men bare fire døtre overlevde.
 • Period:
  570
  to
  632

  Viktige hendelser i Muhammeds liv 2

  Etter hvert ble Muhammed så velstående at han kunne overlate karavanetrafikken til noen andre, og lede virksomheten sammen med sin kone. Den ekstra tiden han nå hadde brukte han på å meditere, og reflektere over religiøse spørsmål. Da han var 40 år fikk han sin første åpenbaring. I en hule i fjeller Hira hadde han sitt første møte med engelen Gabriel. Dette skulle bli en av flere åpenbaringer som ble grunnlaget for religionen Islam
 • Period:
  600
  to

  Politisk islam

  "Politisk islam" eller "Islamisme" og "modernisme"
  - Sharia lovene. Islamsk lov (legges til grunn for politisk, sosialt og kulturelt liv)
  - "islamister vil hevde at islam står for et universelt gyldig, rasjonelt og utviklingsdyktig «system» eller «orden» " - snl
  - Undertrykking av kvinner
  - På 1800-tallet var det flere muslimske tenkere som mente at islam ikke hadde blitt praktisert riktig