Islam

Timeline created by hannahalba
 • 570

  Muhammed ble født

  Muhammed ble født
  Han ble født i Mekka. Faren var karavanehandler, og han fikk ikke sett sønnen sin fordi han ble syk og døde i Yatrib, senere kalt Medina.
 • 570

  Samfunn og handel

  Samfunn og handel
  Arabia var hovedsakelig et ørkensamfunn og folket var organisert i klaner. Handelen som gikk gjennom dette området hadde stor økonomisk betydning. Mekka var et religiøst sentrum, og også et knutepunkt i den midtre og nordlige delen av den arabiske halvøy. Det var viktig å ha venner i ørkenen på grunn av karavanetrafikken, og for ørkenboerne var det viktig å ha venner i byen for å kunne feire høytider i Mekka
 • 595

  Giftet seg med Khadidja

  Muhammed hadde fått ansvar for sin egen karavane og oppdragsgiveren, Khadidja var så imponert av hans dyktighet og ærlighet at hun fridde. De fikk seks eller sju barn, men bare fire av døtrene vokste opp. Muhammed tok ikke flere koner i mens Khadidja levde.
 • 610

  Første åpenbaring

  Første åpenbaring
  Da han var 40 år gammel fikk han en åpenbaring i en hule i fjellet Hira utenfor Mekka. Skikkelsen som snakket til han identifiserte han senere som engelen Gabriel. Muhammed var forsiktig med å dele opplevelsene sine i begynnelsen fordi budskapet han hadde fått sa at man bare skulle tilbe en gud. Kona hans, Khadidja ble den første som aksepterte Muhammed som profet.
 • 613

  Forkynnelse og motstand

  Muhammed begynte å forkynne budskapet i Mekka. De som hadde makten reagerte negativt fordi gudene var populære, og høytidene var viktige for Mekkas økonomi. Han kritiserte dem også for å undertrykke de fattige. Selv om han ble beskyttet av klanen sin, ble det til slutt for vanskelig å bli boende i Mekka, og han bestemte seg for å flytte til Yatrib. Denne flyttingen ble starten på islams tidsregning.
 • 630

  Muhammed erobrer Mekka

  Muhammed erobrer Mekka
  Muhammed marsjerer mot Mekka, og gir dem et tilbud om nåde til de som overgir seg. Byen ble overtatt nesten uten krigshandlinger. Alle gudestatuene ble fjernet fra Ka´aba og ødelagt fordi Ka´ba skulle være en helligdom for Allah
 • 631

  Første pilgrimsreise

  Muhammed kalte sammen til den første pilegrimsreisen den siste måneden i året.
 • 632

  Muhammed dør

  Han ble alvorlig syk og døde. Like etterpå ble hans svigerfar Abu Bakr valgt til å være hans stedsfortreder (Kalif). Han kunne ikke bringe nye åpenbaringer, men han skulle ta de andre lederrollene som Muhammed hadde.
 • 634

  Umar blir den andre kalif

  Han gjorde det muslimske riket til et verdensrike. (Syria, Palestina, Egypt, Irak og Persia)
 • 644

  Othman blir den tredje kalif

  Autoriserte en bestemt utgave av koranen, og utvidet riket og organiserte det.
 • 656

  Ali blir fjerde kalif

  Muhammeds fetter og fosterbror. Han var gift med Muhammeds yngste datter, og var derfor også hans svigersønn.
 • 661

  Ali dør, og Muawiya blir kalif

 • 680

  Islam splittes

  Etter Muawiya dør forsøker Husain, Alis yngste sønn å bli valgt. Mawiyas sønn vil også bli kalif, og dreper Husain. Han ble kalif, og dermed var Islam splittet i sunni og sjia
 • Period:
  570
  to
  590

  Muhammeds oppvekst

  Han var født inn i en fattig gren av Quraysh-klanen. Moren hans fant en fostermor i ørkenen, slik skikken var. Når han ikke var der, var det moren og bestefaren som tok vare på han. Da han var åtte år døde begge disse, og onkelen overtok ansvaret
 • Period:
  579
  to
  582

  Karavanetur til Syria

  Muhammed og Abu Talib møtte en kristen munk som forutsa at Muhammed skulle gjøre noe stort og påla onkelen å ta godt vare på gutten
 • Period:
  622
  to
  628

  Konflikt

  Muhammed blir lederen for muslimene som hadde flyktet til Yatrib. Det ble krig mellom muslimene og Mekka. Muhammed ble leder for det lille bysamfunnet i ørkenen etter et viktig slag som han vant. Byen begynte å vokse og fikk navnet Medina. I Medina kom muslimene i konflikt med jødiske klaner, og utryddet tre av dem. I årene han styrte bygde han internasjonale allianser gjennom forhandlinger og ekteskap. Han erobret mesteparten av den arabiske halvøy.