Muhammeds liv (Karin sin)

Timeline created by jonaria
In History
 • 570

  Muhammed blir født

  Muhammed blir født
  Muhammed blir født i Mekka, det som i dag er det helligste stedet i Islam. Da var Mekka en viktig handelsby. Ganske tidlig i livet hans mistet han begge foreldrene og onkelen Abu Talib oppdro ham.
 • 595

  Muhammed gifter seg

  Muhammed gifter seg
  Da Muhammed var ung handelsmann giftet han seg med 15 år eldre kjøpmannsenke Khadija bint Khuwaylids. Han var 25 år og hun var 40. Det var hun som fridde, imponert av hans dyktighet og ærlighet. De fikk seks eller sju barn, fire av disse vokste opp.
 • 610

  Den første åpenbaringen

  Den første åpenbaringen
  I ramadmåneden fikk Muhammed en åpenbaring av engelen Gabriel i en hule i fjellet Hira. Etter dette hadde han koranen i hjertet sitt og hovedbudskapet var at alle nå skulle tilbe én Gud. Da var han 40 år. Han var forsiktig i tiden etter åpenbaringen fordi han visste at profeter ikke alltid ble tatt godt imot i sin samtid. Han fikk flere åpenbaringer før han gikk ut til allmennheten og forkynte Guds budskap.
 • 622

  Utvandring til Medina (Hijra)

  Utvandring til Medina (Hijra)
  Det ble etterhvert vanskelig for Muhammed å fortsette med å forkynne Allahs budskap i Mekka og han flyktet til det som da het Yatrib, men som ble kalt Medina, profetenes by . Dette markerer bruddet på stammesamfunnet og kalles Hijra, som er utgangspunktet for islamsk tidsregning. I Medina viste Muhammed sterke politiske kunnskaper og sine gode lederegenskaper. Han styrte det muslimske samfunnet i Medina som var i konflikt med både arabere i Mekka og jøder i Yatrib-område.
 • 630

  Muhammed erobrer Mekka

  Muhammed erobrer Mekka
  Konflikten med Mekka endte opp i et stort oppgjør om herredømmet over Arabia. Medina og Mekka inngikk en fredsavtale, men etter ett år ble den brutt og Muhammed med sin hær tok over Mekka i 630. Han fikk alle gudestatuer i Ka'aba ødelagt for det skulle bare hedre Allah.
 • 632

  Muhammeds død

  Muhammeds død
  Da Muhammed døde ble Abu Bakr, som var Muhammeds svigerfar, valgt som etterfølger (kalif), ikke som profet, men som politisk, juridisk og militær leder. Abu Bakr døde etter bare to år og da tok enda en svigerfar over og deretter en svigersønn. Den fjerde kalifen ble Ali, som tidligere hadde prøvd å få stillingen. Han var den første biologiske slektningen av Muhammed og de som mente han var den rette kalifen dannet retningen sjiamuslimer (sjiat Ali=Alis parti)
 • Period:
  613
  to
  622

  Muhammed forkynner Guds budskap i Mekka

  Han fortalte folket korte og presise budskap fra Allah. Siden høytider og det polyteistiske gudesynet var positivt for økonomien på den arabiske halvøy ble Muhammed lite populær blant makten i Mekka. Han fikk støtte og beskyttelse i klanen han ble født inn i, Kureish-stammen, selv om ikke alle godtok åpenbaringene hans.
 • Period:
  622
  to

  Politisk islam

  Konflikt mellom muslimer og jøder, som var i gang allerede på Muhammeds tid, er fortsatt et aktuelt tema den dag i dag. Den tredje helligste byen i Islam er Jerusalem, som også er jødenes hellige by. I nåtiden preger for eksempel Israel-Palestina konflikten det politiske verdensbilde, selv om jøder og muslimer flest ikke er i konflikt. Splittelsen om Muhammeds etterfølger har også ført til to ulike retninger innenfor Islam, sunni og sjia. Dette er de to største av flere retninger.