Images

INVENTS DE L'EDAT CONTEMPORANIA

 • La màquina de vapor

  La màquina de vapor
  la primera màquina de vapor va ser construida per: Thomas Newcomen,al 1705. Que es? es una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica és a dir, un motor de combustió externa que transforma l'energia d'una certa quantitat de vapor d'aigua en treball mecànic. Les màquines de vapor solen ser motors de combustió externa.
 • El prime telègraf

  El prime telègraf
  la primer telègraf es va inventar al 1838 i el inventor va ser Samuel Finley Breese Morse. Que es? el telègraf és un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància. El de més ampli ús al llarg del temps ha sigut el telègraf elèctric, encara que també s'han utilitzat telègrafs òptics de diferents formes i modalitats funcionals.
 • El primer telèfon

  El primer telèfon
  El primer telèfon es va inventar al 1876 per: Alexander Graham Bell. Que es? és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies. Normalment la conversa és entre dues persones, tot i que ocasionalment pot haver-n'hi tres o més. El telèfon és un dels electrodomèstics més comuns. La majoria de telèfons funcionen sobre una complexa Xarxa Telefònica
 • El primer cinematògraf

  El primer cinematògraf
  El primer cinematògraf es va inventar per Auguste Lumière a l'any 1889 és una màquina capaç de filmar i projectar imatges en moviment. Patentada a finals del segle XIX, fou la primera màquina capaç de gravar i projectar pel·lícules de cinema. El cinematògraf va ser el primer pas per poder gaudir del cinema, amb el temps van anar sortint més avenços i es va anar millorant la qualitat de les pel·lícules projectades inicialment
 • La primera ràdio

  La primera ràdio
  la primera ràdio es va inventar al 1920 pel Guglielmo Marconi la ràdio és la transmissió de senyals mitjançant la modulació d'ones electromagnètiques amb freqüències per sota de les de la llum visible.La radiació electromagnètica es propaga per mitjà de camps electromagnètics oscil·lants que travessen l'aire i el buit de l'espai.
 • El primer televisor

  El primer televisor
  El primer teevisor e va inventar al 1927 per:John Logie Baird. Que es? és un sistema de telecomunicació per a l'emissió i per a la recepció de sons i d'imatges en moviment a distància. El terme també ha acabat referint-se a tots els aspectes de la programació televisiva.
 • El primer radiotelescopi

  El primer radiotelescopi
  El primer radiotelescopi es va inventar per Grote Reber el 1937. Un radiotelescopi capta ones emeses per fonts de ràdio, generalment a través d'una gran antena parabòlica o un conjunt d'elles, a diferència d'un telescopi ordinari, que produeix imatges en llum visible.
 • El primer satèl·lit

  El primer satèl·lit
  El primer satèl·lit es va inventar al 1957 per Unió Soviètica, és un objecte fabricat per l'home i llançat a l'espai que, gràcies a la seva velocitat, és capaç de mantenir-se en una òrbita estable al voltant de la terra o un altre cos celeste sense precipitar-se contra la superfície d'aquest.
 • El telèfon mòbil

  El telèfon mòbil
  El telèfon mòbil va ser creat al 1973 per Martin Cooper. El telèfon mòbil és un dispositiu electrònic amb ràdio de curt abast usat per a comunicacions mòbils de veu i dades. Funciona sobre una xarxa d'estacions de base especialitzades distribuïda pel territori.
 • El primer ordinador

  El primer ordinador
  el primer ordinador va ser creat al 1981 per Von Neumann lòrdinador personal és qualsevol ordinador amb un preu, mida, i possibilitats que el fan útil per a persones individuals, i que està pensat per ser operat directament per l'usuari final, sense intervenció de cap operador/a.