HISTÒRIA DEL TELÈFON

 • El primer telègraf (Samuel Morse)

  El primer telègraf (Samuel Morse)
  Era un sistema molt rudimentari d'obertura i tancament d'un circuit elèctric amb dos simbols, el punt i la ratlla, que es diferenciaven per el temps de tancament del circuit. Amb aquest simbols es codificava la informació.
 • El primer telèfon (Alexander Graham Bell)

  El primer telèfon (Alexander Graham Bell)
  Alexander Graham Bell presentà a l'any 1876 el primer telèfon, que permetia transmetre el so a distància a través d'un cable elèctric.
 • El primer telèfon a Barcelona

  El primer telèfon a Barcelona
  Transmetre el so a distància a través d'un cable elèctric.
 • Evolució del Primer telègraf (Marconi)

  Evolució del Primer telègraf (Marconi)
  Transmissió de missatges per mitjà d'ones electromagnètiques,
 • Primeres centrals automàtiques (Alemanya)

  Primeres centrals automàtiques (Alemanya)
  Canvia la conexió; ja no es realitza amb operadores.
 • Fibra Òptica

  Fibra Òptica
  La fibra Òptica es va incorporar a les xarxes telefòniques i permetia millorar la capacitat de les línies telefòniques de cable metàl.lic, així com la qualitat de la transmissió.
 • Desenvolupament de la telefonia mòbil

  Desenvolupament de la telefonia mòbil
  Va ser el seguent avanç tecnològic a Els Estats Units.