17175998880238242731503983859407

Guitarra

  • Period: 1000 BCE to

    Creació de la guitarra:

    El origen de la guitarra es remonta en les civilitzacions antigues de Asiria i Egipte al any 1000 aC