Første verdenskrig

 • Skuddene i Sarajevo

  Erkehertug Frans Ferdinand av Østerrike-Ungarn blir drept i Sarajevo.
 • Første krigserklæring

  Østerrike-Ungarn erklærer krig mot Serbia etter attentatet på erkehertugen, og etter at Serbia ikke kan gå med på ultimatumet.
 • Tyskland erklærer Russland krig

  På grunn av alliansen med Østerrike-Ungarn, og fordi Russland støttet Serbia og holdt på å ruste opp.
 • Tyskland erklærer Frankrike krig

  Fordi Frankrike er alliert med Russland, erklærer Tyskland krig. Planen er å slippe tofrontskrig angriper de Frankrike først.
 • Storbritannia erklærer krig mot Tyskland

  Tyskland er allerede i krig med Storbritannias allierte; Frankrike og Russland. Når Tyskland angriper Frankrike går de gjennom nøytrale Belgia, som Storbritannia har lovet å beskytte.
 • Lusitania senket

  Britisk passasjerskip. Blant de døde var mange amerikanere.
 • Slaget ved Verdun

  Stort slag mellom tyskere og franskmenn, ca 700 000 døde.
 • Første slag hvor det ble brukt stridsvogner

  Storbritannia brukte stridsvogner ved slaget ved Somme.
 • Uinnskrenket ubåtkrig erklært

  Også sivile og nøytrale skip blir senket, uten varsel av tyske ubåter.
 • Februarrevolusjonen

  Keiseren (tsaren) blir avsatt i Russland. Første del av den russiske revolusjon.
 • USA blir med i krigen

  Som en reaksjon på uinnskrenket ubåtkrig fra tysk side.
 • Oktoberrevolusjonen

  Bolsjevikene (kommunistene) tar makten i et statskupp.
 • Brest-Litovsk avtalen

  Avtale mellom sentralmaktene (trippelalliansen) og Russland, etter at Russland trekker seg ut av krigen.
 • Våpenhvile

  Våpenhvile inngått 11.11., klokken 11 mellom Tyskland og de allierte. Slutten på første verdenskrig.
 • Versaillesfreden undertegnet

  Avtalen etter krigen er avsluttet som omhandler Tyskland.
 • Trianontraktaten

  Mellom de allierte og Ungarn.