Første verdenskrig

Timeline created by Camillafurnes
In History
 • Skuddene i Sarajevo

  Den 28.juni 1914 hvor den østerriksk-ungarske erkehertugen Franz Ferdinand og hans ektefelle Sophie von Hohenberg ble myrdet, ble den begivenheten som kom til å utløse julikrisen som førte til utbruddet av første verdenskrig.
 • Period: to

  Julikrisen

  Julikrisen er en betegnelse på den store krisen som fant sted mellom europeiske stormakter sommeren 1914, som ledet til første verdenskrig. Rett etter at tronearvingen i Østerrike-Ungarn ble skutt og drept skjedde det mange hendelser, som til slutt utløste den første verdenskrig. Østerrike-Ungran erklærer krig mot Serbia i 28. juli 1914. I 30.07.1914 mobiliserer Russland og Tyskland krever stans.
 • Slaget ved Tannenberg

  Dette slage fant sted ved Tannenberg i den tyske provinsen Østpreussen fra 26. august til 2 september 1914. Slaget betegner de første større kamphandlinger mellom den russiske keiserdømmet og keiserriket Tyskland ved den første verdenskrigs begynnelse i 1914.
 • Tyskland og Frankrike erklærer krig

  To allianser stod mot hverandre i krigen. På den ene siden var Frankrike, Russland og Storbritannia (USA deltok på denne siden fra 1917). På den andre siden var det Tyskland og Østerrike-Ungarn og fra høsten 1914 Det osmanske riket.
 • 1. verdenskrig starter

  Dette var en krig mellom to store allianser, trippelententen og trippelaliansen. Trippelententen bestod av Storbritannia, Frankrike og Russland, mens trippelaliansen bestod av Tyskland, Østerrike-Ungarn og Det omanske riket.
 • USA tar del i krigen

  USA erklærte krig mot Tyskland den 6 april 1917. USA var en uavhengig makt og ble ikke offisielt alliert med ententemaktene. De samarbeidet nært med de allierte militært, men handlet selvstendig innen diplomatiet. USA sitt store bidrag begynte i 1917 og var i form av utstyr, råvarer og penger. Amerikanske soldater ankom i stort antall på vestfronten i løpet av sommeren 1918.
 • Oktoberrevolusjonen

  Oktoberrevolusjonen var den væpnede oppstanden som ble innledet i Petrograd (nå St. Petersburg) 7. november 1917 av bolsjevikene mot regjeringen Kerenskij. Etter gammel russisk tidsregning (den julianske kalender) var dette 25. oktober, derav navnet. Oktoberrevolusjonen var en del av den russiske revolusjonen.
 • Russland trekker seg ut av krigen

  Russland var blitt stadig mer svekket, og etter oktoberrevolusjonen i 1917 gjorde de nye lederne det klart at de ønsket å trekke landet ut av krigen.
 • Fredsavtalen ble undertegnet

  Fredsavtalen ble undertegnet kl:11:00. Det ble holdt en konferanse i Versailles, hvor tyskerne ble tvunget til å undertegne den såkalte Versailles-traktaten, Et av de hardeste kravene seierherrene satte, gjaldt krigserstatninger. De allierte hevdet at tyskerne hadde skylden for krigen, og at de derfor måtte betale for de skadene som krigen hadde forårsaket. Denne fredsavtalen var en avtale som avsluttet den første verdenskrigen.