Eje cronológico

By saraaf
 • Period: 6000 BCE to 539 BCE

  Mesopotamia

 • Period: 5300 BCE to 3000 BCE

  Antiguo Egipto

 • Period: 3700 BCE to 2330 BCE

  Suméria

 • Period: 3150 BCE to 2700 BCE

  Periodo Dinástico/Arcaico

 • Period: 2700 BCE to 2200 BCE

  Imperio Antiguo

 • Period: 2600 BCE to 146 BCE

  Grecia

 • Period: 1795 BCE to 205 BCE

  Imperio Medio

 • Period: 1700 BCE to 1601 BCE

  Dinástico arcaico

 • Period: 1570 BCE to 1070 BCE

  Imperio Nuevo

 • Period: 672 BCE to 332 BCE

  Imperio Tardío

 • Period: 301 to 1453

  Arte Bizantino

 • Period: 800 to 1000

  Pre románico

 • Period: 1001 to 1200

  Románico

 • Period: 1140 to

  Gótico

 • Period: 1492 to

  Renacimiento

 • Period: to

  Barroco

 • Period: to

  Neoclasicismo

 • Period: to

  Rococó

 • Period: to

  Arquitectura s.XIX

 • Period: to

  Realismo

 • Period: to

  Prerrafaelismo

 • Period: to

  Las Vanguardas

 • Period: to

  Simbolismo

 • Period: to

  Impresionismo

 • Period: to

  Arts &Crafts

 • Period: to

  Modernismo

 • Period: to

  Post impresionismo

 • Period: to

  Bauhaus

 • Period: to

  Arte decó