Det kalla kriget

Timeline created by Erki
 • FN

  Förenta nationerna bildades
 • Öst och väst

  Efter det andra världskriget så fanns det 2 supermakter, Sovjet och Amerika. För att bestämma hur Tyskland ska delas upp möttes de i en konferens(Jalta konferensen) där de inte kom fram till någonting. Lite senare hölls postdam konferensen som ledde till att Tyskland delades upp i 2.
 • Marshallhjälpen

  1947 - 1952 skickade USA 23 miljarder dollar som bistånd och lån till Europas länder. Anledningen till detta var för att de inte ville att kommunismen skulle spridas. På detta sett hindrade USA att kommunismen skulle sprida sig i väst samt för att kunna ha starka allierade om Sovjet skulle göra någonting.
 • Kina blir överkörda

  Komunisterna segrar i kina efter många års inbördeskrig.
 • Nato

  Militäralliansen Nato bildades mellan kapitalistiska länder för att kunna samarbete om Sovjet skulle göra någonting. Detta ledde till att Warszawapakten bildades.
 • Warszawapakten

  Millitäralliansen Warszawapakten bildades av sovjetunionen som svar till bildandet av Nato.
 • Sputnik 1

  Sovjet var först i rymden med satelliten Sputnik 1. Detta startade en kapprustning inom rymdforskning.
 • Grisbukten

  Som en påföljd på att Fidel Castro tagit över Cuba och gjort det kommunistiskt så försöker USA:s CIA ta tillbaka Cuba men misslyckas. Detta leder delvis sedan till cubakrisen samt att bilden över presidenten och USA blir sämre. Anledningen till detta var att Den då varande presidenten tränat exilkubaner och använde dem för att försöka ta tillbaka Kuba.
 • Berlinmuren

  1961 byggs berlinmuren som sepererade öst och väst -Tyskland från varandra. Detta hände då väldigt många i Östtyskland flyttade till västtyskland på grund av dåliga levnadsförhållanden. Detta ledde till att fabriker förlorade arbetare som i sin tur ledde till att Östtyskland blev fattigare. Muren byggdes för att hindra fler individer att flytta till Västtyskland
 • Gagarin

  Den första människan ut i rymden. Gagarin var från Sovjet och på så sätt ökade bilden av Sovjet då det nu såg ut som att de var
  längre fram än USA i vetenskapen.
  Orsaken är delvis på grund av en kapprustning inom vetenskapen mellan USA och Sovjet
 • Kubakrisen

  USA upptäckte avfyrningsramper på Kuba. Dessa skulle kunna laddas med kärnvapen och därför krävde USA:s president att avfyrningsramperna skulle tas bort. Sovjet krävde då också att USA:s kärnvapen i Turkiet också skulle läggas ner. Det slutade med att båda la ner sin utrustning för kärnvapen i både Kuba och Turkiet
 • Månlandning

  USA lyckas med att få en människa på månen. Synen på USA ökar och leder delvis till att folk börjar tycka mer om kapitalismen och USA mer än Sovjet.
 • Vietnamkriget

  Efter 10 år av krig så förlorar Amerika sitt första krig, nämligen Vietnamkriget. Amerika hade även blandat in civila. Över världen spreds bilder på brinnande byar och ihjälskjutna bybor vilket ledde till att respekten för USA sänktes dramatiskt. Orsaken till detta kriget var delvis på grund av att det var en fortsättning på det franska kolonialkriget som delade upp Vietnam i 2 delar. Nordvietnam blev kommunistiskt och Sydvietnam stöddes av USA. Det slutade med krig helt enkelt.
 • Gorbatjov

  Gorbatjov blev ny ledare i Sovjet och ville ändra Sovjet från grunden. Han lät införa demokrati i Sovjet och andra kommunistiska länder under Sovjets styre. Han införde även glasnost som innebar åsiktsfrihet samt större journalistisk frihet, ett viktigt steg för demokratin. På följd av detta revs också Berlinmuren. Det var detta som fick kalla kriget att ta slut. Allt detta ledde till att kapitalismen spreds i öst. Detta skapade även mer handel mellan öst och väst. En ökad global handel alltså.
 • Period: to

  Kalla kriget

  Kalla kriget är ett krig om vetenskap, ekonomi, kultur och militär mellan de 2 supermakterna Sovjet och USA. Kalla kriget började efter andra världskriget då världen delats upp i 2 delar. Väst och öst eller de kapitalistiska och kommunisterna. Det finns olika teorier på varför kriget egentligen började men allt har att göra med 2 olika ideologier.
 • Period: to

  Koreakriget

 • Period: to

  MAD

  MAD(Mutual assured destruction) . I en sådan situation var nu öst och väst på grund av att båda hade hamnat i en kapprustning om militär samt att de ville visa att deras land/stat är bäst då de har flest kärnvapen. Detta ledde till att kärnvapen inte kunde användas i kriget samt att det aldrig blev ett stort fullskaligt krig.
 • Period: to

  Afghanistankriget

  På grund av att det kommunistiska partiet afghanistan tagit över styret så såg Sovjet en chans för att ta kontroll över landet. Afghanistan kopplade även samman ganska många länder. Eftersom USA skickat militärt och ekonomiskt stöd till afghanistan blev kriget mycket mer blodigt än tänkt för Sovjet. Sovjet backade ur på order av Gorbatjov år 1989. Allt detta ledde till Sovjet hamnade i ett militärt underläge samt till afghanska flyktingvågor.