Fag

Danmark bliver til Danmark - Velfærdsstaten

 • Period: to

  Skønsprincippet

  Det bærende princip bag den danske velfærdsstat
 • Alderdomsforsørgelse

 • Sygeforsikring

 • Ulykkesforsikring

 • Det radikale venstre dannet i 1905

 • Arbejdsløshedsforsikring

 • Socialdemokratiet flertal i folketinget

 • Period: to

  Retsprincippet

  Erstatter skønsprincippet
 • Aldersrentelov

 • Socialreformen

 • Period: to

  Retsprincippet suppleres med princippet om universelle ydelser

 • Period: to

  Velfærdsstatens krise