Den danske velfærdsstats historie

Timeline created by facebooker_759774497897955
In History
 • Period: to

  Skønsprincippet

  Det bærende princip bag den danske veldfærdsstat
 • Radikale Venstre blev dannet

 • Period: to

  Retsprincippet erstatter skønsprincippet

 • Alder renteloven

  Det er en pensions lignede ting
 • Socialreformerne

 • ??

 • Period: to

  Retsprincippet suppleres med med princippet om universelle ydelser

 • Folkepensionen blev vedtaget

  Folkepensionen blev vedtaget for alle danske boger over 67 år.
 • Period: to

  Det går godt i Danmark

  Det går godt i Danmark: Kvinderne kommer på arbejdsmarked, der bliver bygger parcelhuse altså økonomien her fantastisk.
 • Det blev vedtaget en ny lov om offentligt forsorg

  Førhen fik man frataget sin stemmeret, hvis man modtog fattighjælp. Denne nye lov skulle sikre borgernes rettigheder, på trods af modtagelse af de sociale ydelser.
 • Offentlig sygsikring blev indført

 • Period: to

  Velfærdsstats krisen

 • ??

 • Bistandsloven

  Det er et sikkerhedsnet, så arbejdsløse ikke skulle gå meget ned i indtægt. Man ser nu folk som en investering.