Tema 4: Den danske velfærdsstats historie

Timeline created by Cecilie Luisa
In History
 • Kunne ikke modtage offentlig hjælp

  Folk der ikke kunne forsørge sig selv kunne ikke modtage offentlig hjælp under visse betingelser. Mistede stemmeret, retten til at gifte sig og flytte rundt i landet.
 • Period: to

  Skønsprincippet det bærende princip bag den danske velfærdsstat

 • Alderdomsforsørgelse

  Første verdenskrig gennemførte skiftende borgerlig regeringer en række love på de klassiske socialpolitiske områder.
 • Lov om alderdomsunderstøttelse til værdigt trængende

  En lov til værdigt trængende udenfor fattigvæsnet er blev fremhævet som grundsten i en særlig dansk velfærdsmodel, da centrale principper som skattefinancering og medborgerskab grundlægges her.
 • Sygeforsikring

  Første verdenskrig gennemførte skiftende borgerlig regeringer en række love på de klassiske socialpolitiske områder.
 • Ulykkesforsikring

  Første verdenskrig gennemførte skiftende borgerlig regeringer en række love på de klassiske socialpolitiske områder.
 • Radikale Venstre blev dannet

 • Arbejdsløshedsforsikring

  Første verdenskrig gennemførte skiftende borgerlig regeringer en række love på de klassiske socialpolitiske områder.
 • Rigsdagen vedtog en række love

 • Period: to

  Retsprincippet erstatter skønsprincippet

 • Aldersrenteloven

 • socialreformen

 • Period: to

  Retsprincippet suppleres med princippet om universelle ydelser

 • Period: to

  Velfærdsstatens krise