Comunicació audiovisual

 • 1440

  La invenció de la Impremta

  La invenció de la Impremta
  La impremta va ser inventada per Johannes Gutenberg al voltant de l'any 1440. La seva invenció va marcar una fita important en la història de la comunicació i la difusió de la informació, ja que permetia la producció massiva de llibres i altres materials impresos d'una manera molt més eficient que els mètodes manuscrits previs. La impremta de tipus mòbils desenvolupada es considera un dels èxits més significatius del Renaixement i va tenir un impacte durador al món.
 • 1514

  Es dissenya la màquina anomenada “roda parlant”

  Es dissenya la màquina anomenada “roda parlant”
  A França, el pintor Leonardo da Vinci dissenya una màquina anomenada "roda parlant", un dispositiu que utilitza la vibració d'una corda per reproduir sons, la qual cosa marca un dels primers intents de crear una comunicació audiovisual.
 • 1540

  L'italià Gerolamo Cardano descriu a la seva obra "De Subtilitate"

  L'italià Gerolamo Cardano descriu a la seva obra "De Subtilitate"
  L'italià Gerolamo Cardano descriu a la seva obra "De Subtilitate" com es poden projectar imatges en una pantalla mitjançant una petita cambra fosca, un concepte precursor de la fotografia i el cinema.
 • Hans Lippershey patenta el primer telescopi refractor

  Hans Lippershey patenta el primer telescopi refractor
  Hans Lippershey, un fabricant d'ulleres neerlandès, patentitza el primer telescopi refractor, la qual cosa va revolucionar l'observació visual i, eventualment, la captura d'imatges a llarga distància.
 • Isaac Newton descobreix que la llum blanca es compon de diversos colors en descompondre-la mitjançant un prisma

  Isaac Newton descobreix que la llum blanca es compon de diversos colors en descompondre-la mitjançant un prisma
  El matemàtic i físic Isaac Newton descobreix que la llum blanca es compon de diversos colors en descompondre-la mitjançant un prisma, la qual cosa va sentar les bases per a la comprensió de l'òptica i la formació d'imatges.
 • Claude Chappe inventa el telègraf òptic

  Claude Chappe inventa el telègraf òptic
  Claude Chappe inventa el telègraf òptic, un sistema de senyals visuals que utilitza torres amb braços mòbils que permetia la comunicació a llarga distància. Això va suposar un avanç significatiu en la comunicació visual a través de llargues distàncies.
 • Aloys Senefelder desenvolupa la litografia

  Aloys Senefelder desenvolupa la litografia
  El litògraf bavarès Aloys Senefelder desenvolupa la litografia, una tècnica d'impressió que permetia reproduir imatges detallades i textos amb major facilitat i precisió.
 • Charles Babbage concibeix el "motor analític"

  Charles Babbage concibeix el "motor analític"
  El matemàtic i científic britànic Charles Babbage concibeix el "motor analític", un dispositiu mecànic que es considera un precursor de les computadores i, per tant, de la comunicació digital.
 • L'inventor francès Louis Braille desenvolupa el sistema de lectura i escriptura Braille

  L'inventor francès Louis Braille desenvolupa el sistema de lectura i escriptura Braille
  L'inventor francès Louis Braille desenvolupa el sistema de lectura i escriptura Braille, que permet a les persones cegues accedir a la informació escrita mitjançant el tacte, un avanç fonamental en la comunicació inclusiva.
 • Joseph Plateau inventa el fenacistoscopi, un dispositiu precursor de l'animació.

  Joseph Plateau inventa el fenacistoscopi, un dispositiu precursor de l'animació.
  "Fenacistoscopi", del grec "espectador il·lusori", és un joc inventat per Joseph-Antoine Ferdinand Plateau el 1829 per demostrar la seva teoria de la "persistència retiniana". Consta de diversos dibuixos del mateix objecte, en posicions lleugerament diferents, distribuïts en una placa circular plana. Quan aquesta placa es fa girar davant d'un mirall, es crea la il·lusió d'una imatge en moviment
 • Eadweard Muybridge realitza experiments amb fotografia en moviment, establint les bases de la cinematografia.

  Eadweard Muybridge realitza experiments amb fotografia en moviment, establint les bases de la cinematografia.
  L'experiment del cavall en moviment d'Eadweard Muybridge, realitzat a la dècada de 1870, va utilitzar una sèrie de càmeres per demostrar que els cavalls aixecaven tots quatre peus del terra mentre corrien. Aquesta observació va tenir un gran impacte en la comprensió del moviment i va ser crucial per al desenvolupament del cinema i l'animació.
 • Els germans Lumière presenten el cinematògraf, una de les primeres càmeres de cinema.

  Els germans Lumière presenten el cinematògraf, una de les primeres càmeres de cinema.
  Els germans Lumière van presentar el "cinematògraf" el 28 de desembre de 1895, marcant l'inici del cinema. La màquina podia capturar i projectar seqüències de pel·lícules, i la seva primera projecció pública va incloure escenes de la vida quotidiana, com arribades de trens i sortides d'oficines. Aquest esdeveniment va ser fonamental per al desenvolupament del cinema com a mitjà d'entreteniment.
 • El cinema sonor arriba amb "El cantant de jazz" de Warner Bros.

  El cinema sonor arriba amb "El cantant de jazz" de Warner Bros.
  "El cantant de jazz" (The Jazz Singer), estrenada el 1927, és considerada la primera pel·lícula sonora important. Va introduir el so sincronitzat al cinema i va canviar la indústria, marcant el començament de l'era del cinema sonor. La pel·lícula va ser un gran èxit i va establir un nou estàndard en el món del cinema.
 • La televisió es popularitza amb la transmissió de la Fira Mundial de Nova York.

  La televisió es popularitza amb la transmissió de la Fira Mundial de Nova York.
  La televisió es va popularitzar gràcies a la transmissió de la Fira Mundial de Nova York el 1939. Aquest esdeveniment va mostrar al públic la tecnologia de televisió per primera vegada i va contribuir significativament a l'adopció generalitzada de la televisió com a mitjà d'entreteniment i comunicació.
 • S'introdueix la televisió en color

  S'introdueix la televisió en color
  La televisió en color es va introduir i va canviar la manera com es va veure i es va produir el contingut televisiu. Va ser un avenç tecnològic important que va permetre una major expressió artística i creativa i avui en dia és l'estàndard en la producció i visualització de contingut televisiu.
 • L'arribada de la cinta de vídeo permet gravar programes de televisió

  L'arribada de la cinta de vídeo permet gravar programes de televisió
  L'aparició de la cinta de vídeo, com el format VHS, va permetre als espectadors gravar programes de televisió i veure'ls en un moment posterior, alliberant-los dels horaris de programes i cambiant la forma de consumir contingut televisiu.
 • Es llança el format de vídeo casolà VHS

  Es llança el format de vídeo casolà VHS
  El llançament del format de vídeo casolà VHS va ser un punt d'inflexió en la història del consum d'entreteniment a casa, ja que va permetre als consumidors gravar i veure vídeos de manera convenient i va tenir un impacte profund en la forma com les persones consumien contingut audiovisual.
 • MTV revoluciona la música amb vídeos musicals les 24 hores del dia.

  MTV revoluciona la música amb vídeos musicals les 24 hores del dia.
  MTV va revolucionar la música amb la seva programació de vídeos musicals les 24 hores del dia, començant el 1981. Aquesta xarxa de televisió va popularitzar els vídeos musicals i va tenir un impacte profund en la indústria de la música i la cultura popular. També va ser pionera en la creació de contingut original i va influir en molts aspectes de la moda i el comportament juvenil.
 • Sorgeix la World Wide Web, marcant l'inici de l'era de la comunicació digital.

  Sorgeix la World Wide Web, marcant l'inici de l'era de la comunicació digital.
  L'aparició de la World Wide Web (WWW) a principis de la dècada de 1990 va marcar l'inici de l'era de la comunicació digital. Aquesta tecnologia, creada per Tim Berners-Lee, va permetre la publicació de contingut en línia, l'accés a la informació global i va impulsar l'economia digital i les xarxes socials. Va canviar la forma en què les persones es comuniquen i comparteixen informació, transformant la nostra societat en l'era digital.
 • YouTube es funda, permetent als usuaris compartir vídeos en línia.

  YouTube es funda, permetent als usuaris compartir vídeos en línia.
  YouTube va ser fundat el 2005 i ha esdevingut una plataforma líder per a la compartició de vídeos en línia. Permet als usuaris penjar, veure i compartir tot tipus de contingut de vídeo i ha tingut un impacte profund en la cultura i la comunicació en línia.
 • Apple llança el primer iPhone, revolucionant la forma en què consumim mitjans audiovisuals.

  Apple llança el primer iPhone, revolucionant la forma en què consumim mitjans audiovisuals.
  L'iPhone, llançat per Apple el 2007, va revolucionar la forma en què consumim mitjans audiovisuals. Amb una pantalla tàctil, accés a l'App Store i una càmera integrada, va canviar la manera com les persones accedeixen, capturen i gaudeixen de música, vídeos i altres continguts multimèdia mitjançant dispositius mòbils.
 • La transmissió de vídeo en línia (Netflix, Amazon Prime, etc.) desafia la televisió tradicional.

  La transmissió de vídeo en línia (Netflix, Amazon Prime, etc.) desafia la televisió tradicional.
  La transmissió de vídeo en línia, amb plataformes com Netflix i Amazon Prime Video, ha canviat la forma en què consumim contingut audiovisual. Aquestes plataformes ofereixen flexibilitat, contingut original i personalització, desafiant la televisió tradicional i portant a una major competència i innovació en la indústria de l'entreteniment.