DE GUTENBERG AL WEB 2.0

Timeline created by Miquel Pueyo
 • Jan 1, 1440

  GUTENBERG. IMPREMTA.

  GUTENBERG. IMPREMTA.
  Entre 1440 i 1450, Gutenberg completa definitivament les bases de la tipografia i de la impremta de tipus mòbils.
 • Jan 1, 1479

  CENSURA

  CENSURA
  L'Església Catòlica estableix una censura d'impremta.
 • Jan 1, 1500

  IMPREMTA A EUROPA.

  IMPREMTA A EUROPA.
  Cap a 1.500, gràcies a la diàspora dels editors alemanys, en més de 250 ciutats europees, s'havien implantat impremtes. Produïen unes 27.000 edicions. Si calculem una mitjana de 500 exemplars per edició, això suposa uns 13.000.000 de llibres per a un continent habitat per uns 100.000.000 d'habitants.
 • PRIMER DIARI IMPRÈS

  PRIMER DIARI IMPRÈS
  Habitualment es considera que el primer diari imprès va ser el Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien, publicat a partir del 1605 a Estrasburg per Johann Carolus.
 • PRIMER DIARI IMPRÈS EN ELS EEUU

  PRIMER DIARI IMPRÈS EN ELS EEUU
  Apareix el primer periòdic dels Estats Units, el "Public Occurrences".
 • PUBLICACIÓ DEL "DIARIO DE BARCELONA"

  PUBLICACIÓ DEL "DIARIO DE BARCELONA"
  El orígens de la premsa periòdica a Catalunya se situen al final del segle XVIII amb la fundació del primer diari barceloní, Diario curioso, el 1762, i especialment amb el naixement del Diario de Barcelona, el 1792.[1]
 • PILA ELÈCTRICA

  PILA ELÈCTRICA
  Volta inventa la pila elèctrica.
 • COMPUTADORA MECÀNICA

  COMPUTADORA MECÀNICA
  Charles Babbage comença a construir el seu protocomputador.
 • AGÈNCIA DE NOTÍCIES

  AGÈNCIA DE NOTÍCIES
  Es crea a França Havas, la primera agència de premsa.
 • MÀQUINA D'ESCRIURE

  MÀQUINA D'ESCRIURE
  Giuseppe Ravizza crea un model incipient de màquina d'escriure.
 • DAGUERROTIP.

  DAGUERROTIP.
  Louis Daguerre va fer públic el seu procés per a l'obtenció de fotografies basat en la plata denominat daguerrotip.
 • TELÈGRAF

  TELÈGRAF
  Creació de la primera línia de telègraf. La seva invenció va permetre la transmissió de paraules convertides en impulsos elèctrics.
 • PRIMER SEGELL POSTAL

  PRIMER SEGELL POSTAL
  En el Regne Unit s'imprimeix el primer segell, amb l'efígie de la reina Victòria. En les dècades següents es van anar creant serveis postals en tots els països.
 • CABLE SUBMARÍ

  CABLE SUBMARÍ
  Aquest any es va col.locar el primer cable submarí per a la transmissió telegràfica, que unia França i la Gran Bretanya.
 • TELÈFON.

  TELÈFON.
  Alexander Graham Bell patenta el primer telèfon. Durant un parell de dècades, el telèfon també va ser utilitzat per a emissions públiques de concerts, sermons, notícies, etcètera.
 • LINOTÍPIA, INVENCIÓ DE

  LINOTÍPIA, INVENCIÓ DE
  Mergenthaler inventà la linotípia, sistema que permetia composar línies de text sobre la base d'un motlle format per les lletres o caràcters.
 • FOTOGRAFIA, INDUSTRIALITZACIÓ DE

  FOTOGRAFIA, INDUSTRIALITZACIÓ DE
  L'any 1888 quan Kodak va treure al mercat una càmera que utilitzava rodets de 100 fotos circulars. La industrialització del procés d'impressió de pel·lícula fotogràfica va contribuir a divulgar-ne l'ús.
 • FOTOPERIODISME

  FOTOPERIODISME
  En aquesta dècada, els diaris i revistes van començar a incorporar fotografies a les notícies. L'any 1897 es va implantar el sistema que permetia reproduir fotografies directament a les pàgines del diari, sense haver de passar-les prèviament a gravat
 • CINEMA

  CINEMA
  Els germans Lumière creen el cinematògraf (càmera i projector alhora) i realitzen la primera projecció pública a París.
 • PUBLICITAT

  PUBLICITAT
  Als Estats Units, la publicitat proporcionava 2/3 dels ingressos de revistes i diaris.
 • TELEVISIÓ

  TELEVISIÓ
  John Logie Baird va oferir la primera demostració pública del funcionament d'un sistema de televisió als membres de la Royal Institution, ja un periodista el 26 de gener de 1926 en el seu laboratori de Londres. En 1927, Baird va transmetre un senyal a 438 milles a través d'una línia de telèfon entre Londres i Glasgow.
 • CINEMA SONOR

  CINEMA SONOR
  Es projecta "El cantant de jazz", la primera pel.lícula amb so sincronitzat. Als Estats Units, les pel.lícules sonores van ajudar a assegurar la posició de Hollywood com un dels sistemes culturals/comercials més potents del món i a establir el model de l'star system.
 • PROVES COMERCIALS D'EMISSIONS TELEVISIVES

  PROVES COMERCIALS D'EMISSIONS TELEVISIVES
  Durant l'estiu, es realitzen emissions televisives de prova als Estats Units, Alemanya, França i Gran Bretanya. Ràdio Associació de Catalunya estava a punt de començar-les, però l'esclat de la guerra ho va impedir.
 • PRIMERA VERSIÓ COMERCIAL D'UN ORDINADOR

  PRIMERA VERSIÓ COMERCIAL D'UN ORDINADOR
  Va ser la primera versió comercial d'una màquina encara primitiva (l'UNIVAC-1) va superar els aparells d'ús bèl.lic creats pel Regne Unit i Alemanya. Va ser utilitzada per al cens de 1950 als Estats Units.
 • ARPANET, CREACIÓ DE

  ARPANET, CREACIÓ DE
  La prehistòria d'Internet es basa en una xarxa de caràcter militar creada pel Departament de Defensa dels Estats Units. El 29 d'octubre de 1969 arrencava a la UCLA (Universitat de Califòrnia de Los Ángeles) el primer node d'aquesta xarxa, anomenada ARPANET.
 • MICROPROCESSADOR

  MICROPROCESSADOR
  Invenció del microprocessador per un enginyer d'Intel (Ted Hoff); és a dir, de l'ordinador en un xip, que va suposar un salt de gegant en l'expansió de la microelectrònica.
 • VIDEO DOMÈSTIC

  VIDEO DOMÈSTIC
  Es comencen a vendre videos domèstics i s'inicia el negoci del lloguer de videos.
 • TCP-IP

  TCP-IP
  Vinton Cerf i Bob Kahn publiquen l'article que constitueix l'embrió de la nova llengua que permetrà que tots els ordinadors connectats a Internet s'entenguin (TCP-IP. Transport Control Proctocol-Internet Protocol). Està regulat per institucions com l'ISCOC i no pels governs.
 • CORREU ELECTRÒNIC

  CORREU ELECTRÒNIC
  Encara que el correu electrònic és anterior a Internet, en aquest any Ray Tomlinson en va elaborar la primera aplicació tal i com l'entenem actuyalment, i va seleccionar el símbol @ per a les adreces.
 • PRIMERA BOTIGA D'ORDINADORS

  PRIMERA BOTIGA D'ORDINADORS
  Obre a Los Angeles la primera botiga d'ordinadors.
 • PCs AMB POTENCIAL PER COMUNICAR-SE VIA TELÈFON

  PCs AMB POTENCIAL PER COMUNICAR-SE VIA TELÈFON
  Es desenvolupen els mòdems i el software necessari per a la connexió via telefònica.
 • ORDINADOR PERSONAL

  ORDINADOR PERSONAL
  Es posa a la venda l'Apple II, primer ordinador personal.
 • TELEFONIA MÒBIL

  TELEFONIA MÒBIL
  Als Estats Units obté la llicència un primer sistema de telefonia mòbil.
 • CREACIÓ DELS DOMINIS (DNS)

  CREACIÓ DELS DOMINIS (DNS)
  A causa de l'increment del nombre de nodes i de servidors, Paul Mockapetris desenvolupa el sistema de noms de domini (DNS).
 • PRIMERA LLEI DE KRANZBERG

  PRIMERA LLEI DE KRANZBERG
  Melvin Kranzberg formula la seva primera llei: "La tecnologia no és bona ni dolenta, tampoc neutral."
 • WORLD WIDE WEB

  WORLD WIDE WEB
  L'agost de 1991, el CERN publicà el projecte World Wide Web, i dos anys després Tim Berners-Lee inicià la creació de l'HTML i HTTP. Al 1993 el Centre nacional per aplicacions de supercomputació de la Universitat d'Illinois desenvolupà el primer navegador web, el Mosaic en la seva versió 1.0.
 • PRIMER NAVEGADOR

  Marc Andersen i Jim Clark funden Netscape Communications i desenvolupen el primer navegador (Netscape Navigator)
 • WEB 2.0

  WEB 2.0
  Tim O'Really encunya el terme Web 2.0, referit a una segona generació del Web
 • CREIXEMENT D'INTERNET

  CREIXEMENT D'INTERNET
  Tom Walker va realitzar un càlcul segons el qual per imprimir tot el material existent a Internet farien falta 45.000.000 de cartutxos que generarien un gruix de paper superior a 3 kms. Tom WalkerTom Walker
 • UN PLANETA CONNECTAT

  UN PLANETA CONNECTAT
  Es calcula que hi ha, en el món, 2.000 milions d'usuaris d'Internet i 4.800 milions de mòbils. La ràdio va trigar 40 anys a assolir els 50 milions d'usuaris, la televisió en va trigar 13 i Internet els va assolir en 4 anys.
 • Period:
  Jan 1, 1440
  to

  DE GUTENBERG AL WEB 2.0