Časovni trak zgodovine

 • Period: 250,000 BCE to 4000 BCE

  Prazgodovina

  Obdobje od pojava človečnjakov ( prednikov današnjih ljudi) do pojava in uveljavitve kmetijstva obsega 98 odstotkov vse zgodovine.
  https://www.youtube.com/watch?v=0xC6tscifDQ
 • Period: 4000 BCE to 476

  Stari vek

  Od nastanka do Vzpona prvih
  civilizacii, za katere je bilo značilno,
  da so imela mesta, bila so vodena iz
  središča, pojavili so se različni poklici,
  razvile so se pisave in začel se je razvoj
  tehnologije. Cas prvih civilizacij, kot so
  bile egipčanska, babilonska ter kasneje
  starogrška, rimska in druge.
 • Period: 3500 BCE to 2200 BCE

  Nastanek prvih civilizacij

  Prve civilizacije v zgodovini človeštva so se v sredini 4. tisočletja pr. Kr./ pr. n. št. razvile v južnem delu Mezopotamije (na jugu današnjega Iraka), v osrednji in južni Turčiji ter Egiptu. Kljub gorovjem so jih povezovali trgovski stiki, ki so omogočali prenos idej in znanja. Območja prvih civilizacij si lahko ogledaš na zemljevidu spodaj.
  https://www.youtube.com/watch?v=gLblDwSHoK4
 • Period: 2200 BCE to 1120 BCE

  Predhomerska doba

  Antična Grčija je poimenovanje za obdobje stare grške kulture med koncem velikih selitev indoevropskih plemen okoli leta 800 pr. n. št. in vključitvijo območja Grčije v Rimsko cesarstvo leta 146 pr. n. št. Zlasti za začetek obdobja veljajo različna merila, saj grško antiko težko strogo ločimo od predhodne ahajske kulture in predgrških kultur. Sprva so začetek obdobja povezovali z začetkom prirejanja olimpijskih iger, torej 776 pr. n. št.
 • Period: 1120 BCE to 776 BCE

  Grška temna doba

  Grška temna doba, ki se imenuje tudi grški srednji vek ali Homerjeva doba ali geometrično obdobje, je obdobje grške zgodovine od konca mikenske palačne civilizacije okoli 1100 pr. n. št. do prvih znakov grških polisov v 9. stoletju pr. n. št.
  Približno takrat je bila hetitska civilizacija resno motena in mesta od Troje do Gaze so bila uničena.
 • 800 BCE

  Nastanek grških polisov

  Nastanek grških polisov
  Okoli leta 800 pr. n. št. se je na grškem ozemlju razvila množica samostojnih mestnih držav ali polisov. Bili so središče političnega upravnega, pravosodnega in verskega življenja. Grški polisi se niso nikoli združili v skupno državo. Med seboj so bili velikokrat v vojni, občasno pa so se med seboj povezali.
 • Period: 776 BCE to 500 BCE

  Arhaična grčija

  Grški svet je v arhaični dobi prešel korenite spremembe. Močan porast prebivalstva na začetku obdobja je spodbudil veliko kolonizacijo, ki je grško kulturo razširila po vsem Sredozemlju. Nastale so polis, grške mestne države, ki so v Grčiji postale v prevladujoča oblika države. Do sredine 7. st. pr. n. št. so politično prevladovale aristokracije, nato pa so oblast prevzeli posamezni vladarji, tirani.
 • 753 BCE

  Ustanovitev Rima

  Ustanovitev Rima
  V času, ko so grški polisi tekmovali za premoč, so na Apeninskem polotoku živela številna ljudstva. Eno izmed njih, Latini, je v 8. stoletju pr. n. št. ustanovilo Rim. Iz majhne naselbine se je razvila mestna država, ki so jo vodili kralji (kraljevina).
  https://www.youtube.com/watch?v=Z9l7zCOdNNQ
 • Period: 509 BCE to 27 BCE

  Rimska republika

  Leta 509 pr. n. št. so Rimljani izgnali kralja. Poslej so vsi svobodni moški prebivalci, rojeni v Rimu, sodelovali pri vladanju tako, da so svoje voditelje volili. Takšno obliko vodenja države imenujemo republika.
 • Period: 500 BCE to 323 BCE

  Klasična grčija

  Klasična doba je v grški zgodovini obdobje od grške zmage nad Perzijci (479 pr. n. št.) do smrti Aleksandra Velikega (323 pr. n. št.). Sledi arhaični dobi. "Petdesetletje" na začetku klasične dobe je bilo zlata doba Aten, ki so s svojo Delsko-atiško pomorsko zvezo bile vodilna sila Grčije. Doživele so tudi kulturni razcvet, ki je ponekod pojmovan kot vrhunec grške kulture. Umetnik Fidija je obnovil Atensko akropolo.
  https://www.youtube.com/watch?v=6bDrYTXQLu8
 • Period: 499 BCE to 479 BCE

  Grško-Perzijske vojne

  V začetku 5. stoletja pr. n. št. so se grški polisi povezali v boju proti skupnemu sovražniku-Perzijcem. Ti so ustvarili mogočen imperij, ki je segal od iranske planote do vzhodnega Sredozemlja in grozilo je, da si bodo podredili grške polise. V grško-perzijskih vojnah (499-479 pr. n. št.) se je odvilo več večjih spopadov: spopad na Maratonskem polju, pri Termopilah, pri Salamini in Platajah.
 • Period: 356 BCE to 323 BCE

  Aleksander veliki

  Grški polisi, oslabljeni po peloponeških vojnah, so postali lahek plen Makedonije, nove vojaške sile na severu. Kralj Filip II. Makedonski je sredi 4. stoletja pr. n. št. osvojil grške polise. Njegov sin Aleksander Veliki je vodil vojaški pohod proti Perziji in jo premagal. Makedonska vojska je osvojila ozemlje vse do Inda, kar si lahko ogledaš na spodnjem zemljevidu. Ob koncu pohoda je Aleksander, star komaj trintrideset let, umrl.
  https://www.youtube.com/watch?v=a2a4oR0ZUYE
 • Period: 323 BCE to 146 BCE

  Helenistična grčija

  Helenistično obdobje se je začelo z vojnami diadohov, oboroženimi boji med nekdanjimi generali Aleksandra Velikega, da bi razkosali imperij v Evropi, Aziji in Severni Afriki. Vojne so trajale do 275 pr. n. št., pri čemer je prišlo do padca argeadske in antipatridske rodbine Makedonije v korist Antigonidov. Čas so zaznamovale tudi zaporedne vojne med Makedonijo in njenimi zavezniki proti Etolski zvezi, Ahajski zvezi in mestni državi Šparti.
 • Period: 264 BCE to 146 BCE

  Punske vojne

  Punska vojna je naziv treh vojn med Kartagino in mlado Rimsko republiko, ki je v tem konfliktu zmagovala:
  -prva punska vojna (264-241) je potekala predvsem z mornariškimi silami in se vodila na Siciliji;
  -druga punska vojna (218-202) je postala znana po Hannibalovem prehodu čez Alpe. Tu so Rimljani trpeli v bitki pri Kanah leta 216 pr. n. št. in njen najhujši poraz doslej;
  -tretja punska vojna (149-146) se je končala s popolnim uničenjem Kartagine.
 • Period: 146 BCE to 324

  Rimska grčija

  Grčija v rimski dobi je obdobje grške zgodovine, ko so v antični Grčiji vladali Rimska republika, Rimsko cesarstvo in Bizantinsko cesarstvo. Rimska doba grške zgodovine se je začela s porazom v bitki pri Korintu leta 146 pred našim štetjem. Pred ahajsko vojno je rimska republika vztrajno obvladovala celinsko Grčijo, saj je v nizu spopadov, znanih kot makedonske vojne, premagala Makedonsko kraljestvo.
 • Period: 100 BCE to 44 BCE

  Gaj Julij Cezar

  Julij Cezar se je rodil leta 100 pr. n. št. Prihajal je iz ugledne družine, saj je bil nečak konzula Gaja Marija po očetovi strani. Do približno svojega desetega leta se je učil pri Marku Antoniju Gnifonu. Leta 84 pr. n. št. se je poročil s Kornelijo Cino. Istega leta je umrl njegov oče, zato je Cezar kot šestnajstletnik postal glava družine.
  Odigral je pomembno vlogo pri preureditvi oslabljene Rimske republike v Rimsko cesarstvo.
  https://www.youtube.com/watch?v=Z1NimVSJ8XI
 • Period: 63 BCE to 14

  Gaj Oktavijan Avgust

  Svojo kariero je pričel z rojstnim imenom Gaj Oktavij pod pokroviteljstvom svojega prastrica Julija Cezarja, ki je Oktavija posinovil pod imenom Oktavijan. Potem ko so republikanski zarotniki leta 44 pr. n. št. Cezarja umorili, je Oktavijan podedoval tri četrtine njegovega premoženja in tako postal eden od najbogatejših Rimljanov in eden vodilnih politikov svojega časa.
 • Period: 27 BCE to 476

  Rimsko cesarstvo

  Po Cezarjevi smrti je v rimski državi izbruhnil boj za oblast, iz katerega je kot zmagovalec izšel Cezarjev nečak in posinovljenec Gaj Oktavijan. Leta 27 pr. n. št. je senat Oktavijanu podelil naziv Avgust, kar je pomenilo vzvišeni. Oktavijan si je pridobil vso moč v državi, nadzoroval je vojsko in državo. Rim je postal cesarstvo.
  https://www.youtube.com/watch?v=DvZXQ_3613g
 • 1 CE

  Začetek krščanstva

  Začetek krščanstva
  Krščanstvo je monoteistična religija, ena od dvanajstih glavnih svetovnih religij, ki temelji na naukih Jezusa Kristusa. Pripadniki krščanstva se imenujejo kristjani in verujejo, da je Jezus božji sin in odrešenik, ki je kot judovski mesija prišel na Zemljo, bil križan, umrl in tretji dan vstal od mrtvih, in je s svojo daritvijo na križu ljudi odkupil za odrešenje.
 • 324

  Rimski imperij se je razdelil na zahodni in vzhodni del

  Rimski imperij se je razdelil na zahodni in vzhodni del
  Nekateri cesarji so se trudili, da bi izboljšali razmere v državi.
  Cesar Dioklecijan je konec 3. stoletja neobvladljivo Rimsko cesarstvo razdelil. Konec 4. stoletja se je cesarstvo dokončno razdelilo na dva dela:
  Vzhodnorimsko cesarstvo in Zahodnorimsko cesarstvo. Preseljevanja germanskih plemen in Hunov so leta 476 povzročila konec zahodnega dela imperija.
 • Period: 324 to 1453

  Bizantinsko cesarstvo

  Bizantinsko cesarstvo ali Vzhodno Rimsko cesarstvo je bil vzhodni, pretežno grško govoreči del razpadlega Rimskega cesarstva. Njegovo glavno mesto je bil Konstantinopel ali Carigrad, ki se je od ustanovitve leta 667 pr. n. št. do leta 330 imenoval Bizanc. Cesar Konstantin I. Veliki ga je takrat preimenoval v Novi Rim, po njegovi smrti leta 337 pa so začeli uporabljati ime Konstantinopel, se pravi Konstantinovo mesto.
  https://www.youtube.com/watch?v=YEsc9BiBVto
 • 380

  KRŠČANSTVO postane državna vera v Rimskem cesarstvu

  KRŠČANSTVO postane državna vera v Rimskem cesarstvu
  Vedno več prebivalcev Rimskega imperija je sprejelo krščanstvo zaradi vsesplošne krize in narave krščanske vere, ki ni nikogar izključevala.
 • 476

  PROPAD ZAHODNEGA DELA RIMSKEGA CESARSTVA

  PROPAD ZAHODNEGA DELA RIMSKEGA CESARSTVA
  V 5. stoletju se barbarski vdori nadaljujejo. Silovitejši so na območju Zahodnorimskega cesarstva, ker Huni potiskajo germanska plemena proti zahodu. Leta 476 je germanski vojskovodja odstavil rimskega cesarja, njegovi vojaki pa so ga oklicali za kralja Italije. S tem je propadlo zahodno rimsko cesarstvo.
 • Period: 476 to 1492

  Srednji vek

  Začelo se je s preseljevanjem
  ljudstev in propadom rimske države.
  Nastale so nove države, prebivalstvo
  se je preživljajo predvsem s
  kmetijstvom. V gradovih so živeli
  vitezi. Cas vzpona krscanstva,
  razvoja mest in obrti.
 • Period: 527 to 565

  CESAR JUSTINIJAN I.

  Justinijan je bil nedvomno sposoben vladar in si je prislužil naziv ¨Veliki¨. Imel se je kakor vsi drugi bizantinski cesarji, za naslednika rimskih cesarjev, zato je hotel zavladati nad vsemi deželami, ki so bile nekoč del Rimskega cesarstva. Bizanc v njegovem času ni samo uspešno kljuboval napadom Slovanov in Bolgarov s severa in Perzijcev z vzhoda, ampak je celo sam prešel v napad. Dolgotrajne in izčrpavajoče vojne so imele tudi negativne posledice.
 • 622

  Začetek islama

  Začetek islama
  Islam je monoteistična religija, ki se je začela v 7. stoletju v Arabiji. Ustanovitelj islama je bil prerok Mohamed, ki je prejel objave od Boga in jih zapisal v sveto knjigo Koran. Islam je hitro rasel in se razširil po celotni Arabiji ter kmalu tudi izven njenih meja. Danes je islam druga največja religija na svetu in ima več kot milijardo vernikov po vsem svetu, tudi v Sloveniji.
 • Period: 623 to 828

  KARANTANIJA

  Karantanija je bila zgodnjesrednjeveška slovanska kneževina, ki se je raztezala na območju današnje Slovenije, južne Avstrije in delu Hrvaške. Ime Karantanija izvira iz staroslovanskega izraza "Korotan", ki pomeni "kamen". Karantanija je bila pomembna za razvoj slovenskega naroda, saj je bila ena prvih organiziranih slovanskih držav na evropskem tleh.
 • Period: 711 to 1492

  REKONKVISTA

  Rekonkvista je bila dolgotrajna vojna, ki se je v Španiji odvijala med 8. in 15. stoletjem. Njena glavna naloga je bila izgon muslimanskih oblasti, ki so prevzele Španijo v 8. stoletju, ter ponovna vzpostavitev krščanske oblasti. Rekonkvista je bila postopna in je vključevala številne vojaške spopade med krščanskimi in muslimanskimi silami.
 • 800

  KRONANJE KARLA VELIKEGA ZA RIMSKEGA CESARJA

  Kronanje Karla Velikega za rimskega cesarja je zgodovinski dogodek, ki se je zgodil leta 800 v Rimu. Karel Veliki je bil takrat vladar Frankovskega kraljestva in papež Leon III. ga je kronal za rimskega cesarja, s čimer se je začelo Sveto rimsko cesarstvo. To je bil pomemben dogodek v zgodovini Evrope, saj je cesarstvo postalo ena najpomembnejših političnih in kulturnih sil v srednjem veku.
 • Oct 29, 1018

  DRŽAVA SLOVENCEV, HRVATOV IN SRBOV

  DRŽAVA SLOVENCEV, HRVATOV IN SRBOV
  Država Slovencev, Hrvatov in Srbov je bila ustanovljena leta 1918. Cilj je bil ustvariti skupno jugoslovansko državo, vendar so se kmalu pojavile notranje napetosti. Kasneje je postala del Kraljevine Jugoslavije.
 • 1054

  VELIKA SHIZMA

  VELIKA SHIZMA
  Velika šizma se je zgodila v zgodovini krščanstva v 11. stoletju in je razdelila krščansko cerkev na dve veje - rimskokatoliško in pravoslavno. Razlog za šizmo je bil spor med rimskim papežem in patriarhom Konstantinopla glede avtoritete v krščanski cerkvi.
 • Period: 1095 to 1272

  KRIŽARSKE VOJNE

  Križarske vojne so bile niz vojaških pohodov, ki so se odvijali med 11. in 13. stoletjem in so jih organizirale krščanske cerkve in države v Evropi z namenom, da se zavzamejo svete kraje v Palestini iz rok muslimanskih sil. Križarske vojne so bile dolgotrajne in nasilne, vendar so imele dolgoročne posledice na politični, družbeni in kulturni ravni.
  https://www.youtube.com/watch?v=w0_dyez19Xw
 • Period: 1300 to

  HUMANIZEM IN RENESANSA

  Humanizem in renesansa sta bila dva ključna gibanja v evropski kulturni zgodovini, ki sta se razvila v 14. in 15. stoletju. Humanizem je bil filozofski in kulturni gibanje, ki je poudarjalo vrednost človeka, človeškega duha in človeške narave. Humanisti so poudarjali pomembnost izobraževanja, kritičnega razmišljanja in raziskovanja sveta.
 • Period: 1322 to 1435

  CELJSKI GROFJE

  Celjski grofje so bili vplivna plemiška družina, ki je vladala na območju današnje Slovenije med 14. in 15. stoletjem. Njihovo ime izvira po mestu Celje, kjer so imeli svoj grad in glavno središče. Celjski grofje so bili znani po svoji moči, bogastvu in politični spretnosti. Uspešno so se borili za svoje interese in se širili na druga območja, kot so Hrvaška, Štajerska in Koroška.
 • 1348

  EPIDEMIJA KUGE

  EPIDEMIJA KUGE
  Epidemija kuge je bila ena najhujših pandemij v zgodovini človeštva. Pojavila se je v srednjem veku, najverjetneje v Aziji, in se hitro razširila po Evropi, Afriki in Aziji. Kuga je bila zelo nalezljiva in smrtna bolezen, ki jo je prenašala bolha na podganah, ki so živele skupaj z ljudmi. Epidemija kuge je imela katastrofalne posledice na prebivalstvo, saj je v nekaterih regijah ubila tretjino do polovico ljudi.
  https://www.youtube.com/watch?v=xEKidn1J-nc
 • Period: 1408 to

  TURŠKI VPADI

  Turški vpadi na slovenska ozemlja so se začeli v 15. stoletju in so trajali več stoletij. Turške vojske so se preko Balkana prebijale proti srednji Evropi in med drugim tudi na območje današnje Slovenije. Turški vpadi so pustili močan pečat v slovenski zgodovini in kulturi. Mnoga mesta in kraji so bili opustošeni, prebivalci so bili pobiti, ugrabljeni ali prodani v suženjstvo.
 • 1450

  IZUM TISKARSKEGA STROJA

  IZUM TISKARSKEGA STROJA
  Izum tiskarskega stroja je bil revolucionaren dogodek v zgodovini človeštva. Johannes Gutenberg je leta 1440 izumil prvi tiskarski stroj s premičnimi kovinskimi črkami, ki je omogočil množično proizvodnjo knjig. Ta izum je omogočil hitrejše in učinkovitejše razmnoževanje pisnih besedil in razširjanje znanja med ljudmi, saj so bile knjige prej dostopne le bogatim.
  https://www.youtube.com/watch?v=muuJGoIewq4
 • 1453

  TURŠKO ZAVZETJE KONSTANTINOPLA

  TURŠKO ZAVZETJE KONSTANTINOPLA
  Turško zavzetje Konstantinopla je bil ključni dogodek v zgodovini turškega osvajanja Balkana in vplival na prihodnji razvoj Evrope. Leta 1453 je Mehmed II., osmanski sultan, napadel Konstantinopel, takrat prestolnico Vzhodnega rimskega cesarstva. Po dolgem obleganju je uspelo Osmanskemu imperiju osvojiti mesto, s čimer je bilo končano Vzhodno rimsko cesarstvo in začel se je nov obdobje v zgodovini.
 • Period: 1478 to

  KMEČKI UPORI

  Kmečki upori so bili pomemben del slovenske zgodovine. Na območju današnje Slovenije so se kmečki upori pojavljali že v srednjem veku, vendar so bili najbolj izraziti v 16. in 17. stoletju. Kmečki upori so izbruhali zaradi nezadovoljstva kmečkega prebivalstva zaradi visokih davkov, obremenitev in drugih oblik izkoriščanja.
  https://www.youtube.com/watch?v=odOoCb8hJ5o
 • 1492

  KOLUMBOVO ODKRITJE AMERIKE

  KOLUMBOVO ODKRITJE AMERIKE
  Kolumbovo odkritje Amerike leta 1492 je bil ena od najpomembnejših dogodkov v svetovni zgodovini. Španski pomorščak Krištof Kolumb je v imenu španske krone krenil na zahod, da bi po mnenju takratne stroke s plovbo po Atlantskem oceanu prišel do Indije, vendar pa je po štirih mesecih plovbe odkril novo celino, ki jo danes poznamo kot Ameriko.
 • Period: 1492 to

  Novi vek

  Obdobje velikih geografskih odkritij,
  razvoja znanosti in kritičnega
  razmišljanja, velikih političnih
  sprememb, številnih izumov in
  uveljavitve strojne proizvodnje.
 • 1517

  REFORMACIJA

  REFORMACIJA
  Reformacija je bilo gibanje, ki se je v 16. stoletju začelo v Evropi in je imelo velik vpliv na družbo, kulturo, religijo in politiko. Reformacija se je začela kot kritika Rimskokatoliške cerkve in njenih praks, kot so prodaja odpustkov in simonija. Njihova kritika se je osredotočila na idejo, da je Sveto pismo edini vir resnice in da bi morali vsi verniki imeti dostop do njega v svojem jeziku.
 • 1550

  PRVI SLOVENSKI TISKANI KNJIGI

  PRVI SLOVENSKI TISKANI KNJIGI
  Prva slovenska tiskana knjiga je bila Katekizem in Abecednik, ki jo je leta 1550 v Tubingenu izdal protestantski reformator Primož Trubar. Knjiga je bila namenjena poučevanju ljudi o krščanstvu in osnovah branja in pisanja v slovenskem jeziku.
  https://www.youtube.com/watch?v=HkMxy1BjN4o
 • 1555

  AUGSBURŠKI VERSKI MIR

  AUGSBURŠKI VERSKI MIR
  Augsburški verski mir je bil sporazum, dosežen leta 1555 med katoliško in protestantsko stranjo Svetega rimskega cesarstva. Dogovor je zagotovil versko svobodo protestantskim vladarjem in njihovim državljanom, ki so lahko izbrali med katoliško in protestantsko vero. Mir je priznaval tudi obstoj luteranske vere, ki je do takrat veljala za herezijo in se je preganjala.
 • PRVA SLOVENSKA SLOVNICA IN PREVOD SVETEGA PISMA V SLOVENŠČINO

  PRVA SLOVENSKA SLOVNICA IN PREVOD SVETEGA PISMA V SLOVENŠČINO
  Prva slovenska slovnica in prevod Svetega pisma v slovenščino sta bila delo protestantskega reformatorja Jurija Dalmatina. Slovnica, ki je bila objavljena leta 1583, je bila prvo celovito delo o slovenskem jeziku in je postavila temelje za nadaljnji razvoj slovenskega knjižnega jezika. Dalmatinov prevod Svetega pisma, ki je bil izdan leta 1584, pa je bil prvi prevod Svetega pisma v slovenski jezik.
 • Period: to

  LUDVIK XIV. IN ABSOLUTIZEM

  Ludvik XIV. je bil kralj Francije med letoma 1643 in 1715 ter je bil znan po uveljavljanju absolutistične oblike vladavine. Absolutizem je pomenil, da je kralj imel popolno oblast nad vsemi vidiki države, od zakonodaje do sodstva. Ludvik XIV. je bil znan po svojem slogu vladanja, ki je temeljil na močni centralizaciji oblasti ter krepljenju države in monarhije.
 • Period: to

  RAZSVETLJENSTVO

  Razsvetljenstvo je bilo gibanje v Evropi v 18. stoletju, ki je poudarjalo razum, znanost in svobodo. Glavni cilj razsvetljenskih mislecev je bil odpraviti dogmatične in superstitiozne prakse ter premostiti vrzel med znanjem in družbeno realnostjo. Razsvetljenstvo je bilo zaznamovano z idejo razuma, kritičnega mišljenja, svobode in enakosti.
 • Period: to

  MARIJA TEREZIJA

  Marija Terezija je bila avstrijska cesarica in vladarica, ki je vladala med letoma 1740 in 1780. Bila je ena izmed najuspešnejših vladaric Habsburške monarhije in je izvedla številne reforme, ki so močno prispevale k modernizaciji države. Marija Terezija je reformirala družbeno in ekonomsko strukturo, izboljšala šolstvo, zdravstvo in socialno skrb ter omejila vpliv cerkve na državne zadeve.
 • Period: to

  PRVA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

  Prva industrijska revolucija se je začela v Angliji v 18. stoletju in je predstavljala prehod iz ročne proizvodnje k strojni proizvodnji. Z izumom parnega stroja in drugih strojev ter uporabo nove tehnologije so se proizvodni procesi pospešili in postali bolj učinkoviti.
 • Period: to

  NAPOLEON BONAPARTE

  Napoleon Bonaparte je bil francoski vojskovodja in politik, ki je vodil Francijo v obdobju francoskih revolucionarnih vojn in kasneje kot cesar med leti 1804 in 1815. Napoleon je bil znan po svojem vojaškem geniju in reformah, ki jih je uvedel v Franciji, vključno z uvedbo civilnega zakonika in izobraževalnih reform.
  https://www.youtube.com/watch?v=uC8TK7GH85o
 • NASTANEK ZDA

  NASTANEK ZDA
  Nastanek Združenih držav Amerike se je začel v drugi polovici 18. stoletja, ko so kolonije, ki so bile pod britansko oblastjo, začele sprožati upore proti britanski vladi. Leta 1776 so kolonije sprejele Deklaracijo neodvisnosti, s katero so se razglasile za neodvisno državo.
  https://www.youtube.com/watch?v=VWYMzPtqQ4Q
 • Period: to

  FRANCOSKA REVOLUCIJA

  Francoska revolucija je bila pomemben dogodek, ki se je začel leta 1789 v Franciji in je trajal do konca napoleonskih vojn leta 1815. Revolucija je bila posledica politične, socialne in gospodarske krize, ki je prizadela Francijo. Revolucionarji so si prizadevali za uvedbo demokracije, svobode, enakosti in bratstva.
 • Period: to

  ILIRSKE PROVINCE

  Ilirske province so bile območje, ki ga je v začetku 19. stoletja ustanovil Napoleon Bonaparte. Vključevale so večino današnje Slovenije, del Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter dela Italije in Avstrije. Napoleon je želel na tem območju uvesti francosko upravo in kulturo, zato je ustanovil Ilirske province kot francosko administrativno enoto.
 • Period: to

  METTERNICHOV ABSOLUTIZEM

  Metternichov absolutizem se nanaša na obdobje v zgodovini Avstrije v 19. stoletju, ko je bil Klemens von Metternich glavni politični voditelj. Ta obdobje je bilo zaznamovano z močno centralizacijo politične moči in represijo do vsakršne opozicije, ki bi ogrozila avtoritarno vladavino cesarja.
 • KONGRES SVETE ALIANSE V LJUBLJANI

  KONGRES SVETE ALIANSE V LJUBLJANI
  Kongres Svete alianse v Ljubljani je potekal leta 1821 in se je sestal na pobudo avstrijskega kanclerja Metternicha. Na kongresu so se zbrali predstavniki vlad Rusije, Prusije in Avstrije ter sprejeli sklepe za boj proti revolucionarnim gibanjem in širjenju liberalizma po Evropi.
 • Period: to

  FRANC JOŽEF I.

  Francoz Jožef I. (1830-1916) je bil avstrijski cesar med letoma 1848 in 1916. Vlado je prevzel po smrti svojega strica Ferdinanda I. in postal drugi najdaljši vladar Avstrijskega cesarstva. Njegovo obdobje na oblasti je zaznamovalo nekaj zgodovinskih dogodkov, kot sta avstro-ogrska monarhija in Prusko-avstrijska vojna.
 • POMLAD NARODOV IN ZEDINJENA SLOVENIJA

  POMLAD NARODOV IN ZEDINJENA SLOVENIJA
  Pomlad narodov je bilo obdobje v evropski zgodovini, ki se je začelo leta 1848 in je bilo zaznamovano s številnimi revolucijami in nacionalnimi osvobodilnimi gibanji. Tudi v Sloveniji so se pojavila gibanja za narodno osvoboditev in enotnost ter začele se bodočim procesom, ki so privedli do ustanovitve združene Slovenije.
 • Period: to

  BACHOV ABSOLUTIZEM

  Bachov absolutizem se nanaša na obdobje v zgodovini Avstrijskega cesarstva, ko je bil vladar cesar Franc Jožef I. vpliven politik in reformator, ki je imel močan nadzor nad vsemi vidiki življenja v cesarstvu. Imenoval se je po avstrijskem kanclerju Klemensu von Metternichu, ki je bil glavni svetovalec cesarja in je skupaj z njim oblikoval politiko cesarstva v drugi polovici 19. stoletja.
 • Period: to

  DRUGA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

  Druga industrijska revolucija se je začela v drugi polovici 19. stoletja in trajala vse do začetka 20. stoletja. Ta revolucija je predstavljala nadaljnji razvoj strojne proizvodnje, s tem pa se je povečala proizvodnja in izboljšala kakovost izdelkov. Glavni dosežki druge industrijske revolucije so bili uvedba nove tehnologije, kot so elektrika, telegraf, telefon, notranje izgorevanje in mnogi drugi stroji.
 • NASTANEK KRALJEVINE ITALIJE

  NASTANEK KRALJEVINE ITALIJE
  Nastanek Kraljevine Italije je bil pomemben dogodek v zgodovini Italije. Kraljevina Italija je bila ustanovljena leta 1861 po zmagi Pijemonte na vojaškem polju. Kralj Pijemonta Viktor Emanuel II. je bil imenovan za kralja Italije. Kraljevina Italija je bila sestavljena iz več različnih držav in pokrajin, ki so bile pred tem ločene.
 • Period: to

  AMERIŠKA DRŽAVLJANSKA VOJNA

  Ameriška državljanska vojna je trajala od leta 1861 do 1865 in je bila ena najbolj uničujočih vojn v zgodovini ZDA. Na eni strani so bili Združeni državi Amerike, na drugi strani pa Konfederacija, sestavljena iz 11 južnih držav, ki so se odcepile zaradi nesoglasij glede suženjstva in pravic držav.
 • NASTANEK AVSTRO-OGRSKE

  NASTANEK AVSTRO-OGRSKE
  Nastanek Avstro-Ogrske sega v leto 1867. Po letih spopadov med avstrijskim cesarstvom in Ogrsko je bila dosežena kompromisna rešitev, ki je ustanovila dualno monarhijo Avstro-Ogrsko. Ta je bila sestavljena iz dveh držav, ki sta imeli vsaka svojo vlado in parlament, skupno pa sta si delili skupno cesarstvo in obrambno politiko
 • NASTANEK NEMŠKEGA CESARSTVA

  NASTANEK NEMŠKEGA CESARSTVA
  Nemško cesarstvo je bilo ustanovljeno leta 1871, potem ko je Prusija zmagala v vojni zoper Francijo. Ustanovitev cesarstva je bila povezana s prizadevanji za združitev Nemčije in ustvarjanje enotne države. Kralj Viljem I. Pruski je bil kronan za nemškega cesarja v dvorani ogromne novozgrajene berlinske palače
 • Period: to

  RUDOLF MAISTER

  Rudolf Maister je bil slovenski general, politik in pesnik. Zaslovel je zaradi svoje vloge v bojih za severno mejo Slovenije po prvi svetovni vojni. Bil je tudi pomemben voditelj in zagovornik pravic slovenskega naroda. Umrl je leta 1934, a njegova dediščina ostaja pomembna v slovenski zgodovini.
 • ATENTAT NA AVSTRO-OGRSKEGA PREOSTOLONASLEDNIKA

  Atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda je bil dogodek, ki se je zgodil 28. junija 1914 v Sarajevu, Bosna in Hercegovina. Ta atentat je imel dalekosežne posledice in je bil eden ključnih dogodkov, ki so privedli do začetka prve svetovne vojne.
 • Period: to

  PRVA SVETOVNA VOJNA

  Prva svetovna vojna (1914-1918) je bila globalni konflikt med večino vodilnih držav tistega časa. Vojna je izbruhnila po atentatu na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in je prinesla obsežne spopade ter veliko trpljenja in smrti. Nova vojaška tehnologija in izkopavanje so zaznamovali bojišča, medtem ko so se fronte raztezale po Evropi. Vojna se je končala leta 1918 s pogodbo v Versaillesu, ki je postavila temelje za prihodnje spremembe in konflikte v svetu.
 • Period: to

  SOŠKA FRONTA

  Soška fronta med prvo svetovno vojno je bila zahtevna gorska fronta med Italijo in Avstro-Ogrsko. Dolgotrajni zastoji, krvave bitke in težki pogoji so zaznamovali boje na tem območju. Vojske so se spopadale s pomanjkanjem, stresom in ekstremnimi vremenskimi razmerami. Fronta se je končala leta 1917 z italijansko ofenzivo. Spomin na Soško fronto še danes priča o pogumu in trpljenju vojakov na tem težavnem bojišču.
  https://www.youtube.com/watch?v=LMWzUCPKXpc
 • RUSKA REVOLUCIJA

  RUSKA REVOLUCIJA
  Ruska revolucija leta 1917 je prinesla padec ruskega cesarstva in vzpon Sovjetske zveze. Vodilni boljševiki, vodeni s Leninom, so prevzeli oblast, kar je privedlo do velikih družbenih, političnih in gospodarskih sprememb v Rusiji. Revolucija je imela dolgoročne posledice, ki so vplivale na svetovno zgodovino.
 • Period: to

  Moderna doba

  Obdobje svetovnih vojn, ogroženosti in zatem
  Vzpona demokracije, varovanja človekovih
  pravic, mednarodnega povezovanja, tudi
  razvoja tehnologij in uveljavitve avtomatizirane
  proizvodnje.
 • Period: to

  KRALJEVINA SHS IN JUGOSLAVIJA

  Kraljevina SHS je bila ustanovljena leta 1918 in se je kasneje preimenovala v Jugoslavijo. Država je združevala različne narode in ozemlja, vendar so se kmalu pojavile notranje napetosti. Jugoslavija je preživela več desetletij, vendar se je leta 1991 razpadla.
  https://www.youtube.com/watch?v=t8-QasX8IY4
 • Period: to

  PARIŠKA MIROVNA KONFERENCA

  Pariška mirovna konferenca leta 1919 je oblikovala mirovne pogodbe po koncu prve svetovne vojne. Konferenca je določila nove meje, pogoje za poražene države ter ustanovila Ligo narodov. Nekateri pogoji pogodb so sprožili napetosti, ki so vplivale na prihodnje mednarodne odnose.
 • Period: to

  ZLATA DVAJSETA LETA

  Zlata dvajseta leta v Združenih državah Amerike so bila obdobje gospodarskega razcveta, razkošja in kulturnih sprememb v 1920-ih. Gospodarstvo je cvetelo, jazz je bil priljubljen, mode in zabava so doživele razcvet. Vendar se je obdobje končalo z gospodarsko krizo leta 1929.
 • TRIANONSKA POGODBA – MEJA V PREKMURJU

  TRIANONSKA POGODBA – MEJA V PREKMURJU
  Trianonska pogodba, sklenjena po koncu prve svetovne vojne leta 1920, je močno vplivala na preoblikovanje meja in ozemeljske delitve v Evropi. Eden od vidikov te pogodbe je bil tudi določitev meje v Prekmurju.Po Trianonski pogodbi je večji del Prekmurja, ki je bil prej del Avstro-Ogrske, pripadel Kraljevini SHS (Srbov, Hrvatov, Slovencev). Ta sprememba meje je privedla do sprememb v etnični sestavi prebivalstva in političnem položaju Prekmurja.
 • KOROŠKI PLEBISCIT

  KOROŠKI PLEBISCIT
  Koroški plebiscit leta 1920 je odločil, da večina prebivalcev Koroške ostane v Avstriji. Ta referendum je bil pomemben za določanje meja med Avstrijo in Kraljevino SHS.
 • Period: to

  STALINIZEM V SOVJETSKI ZVEZI

  Stalinizem v Sovjetski zvezi je bil avtoritarni politični sistem pod vodstvom Josifa Stalina v 20. stoletju. Zaznamovala sta ga močna centralizacija oblasti in represija. Stalin je izvajal politične čistke, kolektivizacijo kmetijstva in vzpostavil kult osebnosti. Njegov režim je prinesel veliko trpljenja in omejevanje svoboščin prebivalcev.
 • Period: to

  FAŠIZEM V ITALIJI

  Fašizem v Italiji je bil avtoritarni politični sistem pod vodstvom Benita Mussolinija v 20. stoletju. Mussolini je uvedel totalitarno vladanje, nacionalizem in korporativizem. Fašizem je zapustil trajen pečat v italijanski zgodovini.
 • VELIKA GOSPODARSKA KRIZA

  VELIKA GOSPODARSKA KRIZA
  Velika gospodarska kriza leta 1929 je bila ena najhujših gospodarskih katastrof v zgodovini. Propad borze in množični bankroti so povzročili množično brezposelnost, revščino in gospodarski zlom po vsem svetu. Kriza je imela dolgotrajne posledice in močno vplivala na svetovno gospodarstvo.
 • Period: to

  NACIZEM V NEMČIJI

  Nacizem v Nemčiji je bil politični sistem pod vodstvom Adolfa Hitlerja v 20. stoletju. Temeljil je na rasizmu, antisemitizmu in totalitarnem nadzoru. Nacistična Nemčija je izvajala sistematično preganjanje in genocid nad Judi ter agresivno politiko ekspanzije, kar je pripeljalo do izbruha druge svetovne vojne. Nacizem je bil poražen leta 1945 in ostaja kot spomin na eno najbolj sramotnih obdobij v zgodovini.
  https://www.youtube.com/watch?v=LzQ2c-egxB0
 • Period: to

  ŠPANSKA DRŽAVLJANSKA VOJNA

  Španska državljanska vojna je potekala med letoma 1936 in 1939 med republikanskimi in nacionalističnimi silami. Konflikt je bil nasilen in brutalen, z zmago nacionalistov pod vodstvom Franca. Vojaški spopad je močno vplival na špansko družbo in politiko.
 • Period: to

  DRUGA SVETOVNA VOJNA

  Druga svetovna vojna je potekala med letoma 1939 in 1945 ter je bila ena najbolj uničujočih in obsežnih vojn v zgodovini. Vojna je vključevala večino svetovnih sil in je prinesla ogromne človeške in materialne izgube. Končala se je z zmago zavezniških sil nad silami Osi ter pustila globok vpliv na svetovno politiko in varnost.
  https://www.youtube.com/watch?v=A6FP4982wRQ
 • NAPAD NA KRALJEVINO JUGOSLAVIJO

  NAPAD NA KRALJEVINO JUGOSLAVIJO
  Aprila 1941 je Kraljevina Jugoslavija doživela napad s strani sil Osi. Hitro so bile premagane in razdeljene med napadalce. Napad je imel pomembne posledice za Balkan in sprožil je narodnoosvobodilni boj v Jugoslaviji.
 • Period: to

  JUGOSLAVIJA

  Jugoslavija je bila socialistična federativna država, ki je obstajala med letoma 1945 in 1992. Ustanovil jo je Josip Broz Tito in se je izkazala kot neuvrščena in neodvisna od velesil. Kljub gospodarskim težavam je Jugoslavija dosegla visoko stopnjo industrijskega razvoja, vendar so se v 80. letih pojavile etnične napetosti, ki so privedle do razpada države in nastanka samostojnih republik.
 • NASTANEK OZN

  NASTANEK OZN
  OZN je bila ustanovljena leta 1945 za ohranjanje mednarodnega miru in spodbujanje sodelovanja med državami. Deluje kot forum za razprave, sprejemanje sporazumov in reševanje konfliktov. Pomembna je pri varovanju človekovih pravic in reševanju globalnih vprašanj.
 • Period: to

  HLADNA VOJNA

  Hladna vojna je obdobje napetosti med ZDA in Sovjetsko zvezo po drugi svetovni vojni. Bila je ideološki in geopolitični spopad med kapitalizmom in komunizmom. Napetosti so se stopnjevale, vendar ni prišlo do neposrednega vojaškega spopada. Hladna vojna se je končala s padcem Berlinskega zidu leta 1989 in razpadom Sovjetske zveze leta 1991.
 • Period: to

  KOREJSKA VOJNA

  Korejska vojna je trajala med letoma 1950 in 1953 ter se je odvijala med Severno in Južno Korejo. Vojna je prinesla hude spopade, velike izgube in uničenje. Leta 1953 je bil dosežen premirni sporazum, vendar še vedno ni bil podpisan mirovni sporazum, zato je stanje tehnične vojne ostalo med obema državama.
 • EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO

  EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO
  Evropska skupnost za premog in jeklo (ESKPJ) je bila ustanovljena leta 1951 kot prva mednarodna organizacija po drugi svetovni vojni. Njen namen je bil vzpostaviti trgovino premoga in jekla med evropskimi državami ter spodbujati mir in gospodarsko sodelovanje. ESKPJ je kasneje prerasla v Evropsko unijo.
 • LONDONSKI MEMORANDUM

  LONDONSKI MEMORANDUM
  Londonski memorandum, podpisan leta 1992, je bil sporazum med Veliko Britanijo, Rusijo in ZDA, ki je zagotavljal varnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine po razpadu Sovjetske zveze.
 • GIBANJE NEUVRŠČENIH

  GIBANJE NEUVRŠČENIH
  Gibanje neuvrščenih je politično gibanje, ki se je pojavilo med hladno vojno in si je prizadevalo za neodvisnost držav izven vpliva velesil. Zavzelo se je proti kolonializmu, imperializmu in nepravičnosti v mednarodnih odnosih ter si prizadevalo za razvoj in blaginjo držav. Gibanje je imelo pomemben vpliv na mednarodno politiko in diplomacijo, poudarjalo je enakost, pravičnost in neodvisnost.
 • EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST

  EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST
  Evropska gospodarska skupnost (EGS) je bila ustanovljena leta 1957 kot del evropskega povezovanja. Cilj je bil vzpostaviti skupni trg med članicami za prost pretok blaga, storitev, kapitala in delovne sile. EGS je pripomogla k utrjevanju evropskega gospodarstva in je preteča organizacija današnje Evropske unije.
 • KUBANSKA KRIZA

  KUBANSKA KRIZA
  Kubanska kriza (1962) je bila vrhunec napetosti med ZDA in Sovjetsko zvezo zaradi sovjetskih raketnih baz na Kubi. Kriza se je končala z dogovorom o odstranitvi raket in preprečitvi vojaške eskalacije.
 • Period: to

  VIETNAMSKA VOJNA

  Vietnamska vojna (1955-1975) je bila oboroženi konflikt med Severnim Vietnamom (komunističnim) in Južnim Vietnamom (zahodno podprtim) ter vpletenostjo ZDA. Vojna je povzročila velike izgube in trpljenje na obeh straneh. Konflikt se je končal z zavzetjem Saigona s strani Severnega Vietnam in združitvijo države pod komunistično vladavino.
 • AMERIŠKI PRISTANEK NA LUNI

  AMERIŠKI PRISTANEK NA LUNI
  Ameriški pristanek na Luni se je zgodil leta 1969, ko sta astronavta Neil Armstrong in Buzz Aldrin stopila na površje. Ta dogodek je predstavljal velik korak za človeštvo in je simboliziral človeško pogum, znanstveni napredek ter raziskovanje vesolja.
  https://www.youtube.com/watch?v=0MGahuy_BG0
 • JEDRSKA NESREČA V ČERNOBILU

  JEDRSKA NESREČA V ČERNOBILU
  Jedrska nesreča v Černobilu leta 1986 je povzročila hude posledice zaradi izpusta radioaktivnih snovi v okolje. Nesreča je spodbudila izboljšanje varnostnih standardov v jedrski industriji.
  https://www.youtube.com/watch?v=LJcGodJJ3LQ
 • DEKLARACIJA O SUVERENOSTI DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

  DEKLARACIJA O SUVERENOSTI DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
  Deklaracija o suverenosti Republike Slovenije je bil pomemben dokument, ki je označil prizadevanja Slovenije za neodvisnost od Socialistične federativne republike Jugoslavije.
 • PRVE VEČSTRANKARSKE VOLITVE

  PRVE VEČSTRANKARSKE VOLITVE
  Prve večstrankarske volitve so zgodovinski dogodek, ki omogoča večjo izbiro političnih strank in večjo participacijo državljanov pri političnem procesu.
 • PLEBISCIT O OSAMOSVOJITVI

  PLEBISCIT O OSAMOSVOJITVI
  Plebiscit o osamosvojitvi je bil ključni referendum, na katerem je več kot 88% Slovencev glasovalo za neodvisnost Slovenije od Jugoslavije. Ta odločitev je pripeljala do razglasitve neodvisnosti in ustanovitve samostojne države Slovenije.
 • Period: to

  DENACIONALIZACIJA IN PRIVATIZACIJA

  Denacionalizacija in privatizacija sta bila ključna procesa prehoda iz socialističnega sistema v tržno gospodarstvo, ki sta vključevala vračanje premoženja v zasebno lastništvo in prenos državnega premoženja na zasebne lastnike. To je prineslo večjo konkurenco, gospodarsko rast in izzive, kot so socialne neenakosti.
 • RAZGLASITEV SAMOSTOJNOSTI

  RAZGLASITEV SAMOSTOJNOSTI
  Razglasitev samostojnosti je bil pomemben trenutek, ko je Slovenija 25. junija 1991 uradno razglasila neodvisnost od Jugoslavije.
 • Period: to

  VOJNA ZA SLOVENIJO

  Vojna za Slovenijo je bil oborožen spopad med Slovenijo in Jugoslovansko ljudsko armado (JLA) leta 1991, ki se je končal z umikom JLA in potrdil osamosvojitev Slovenije.
 • SPREJETJE SLOVENSKE USTAVE

  SPREJETJE SLOVENSKE USTAVE
  Sprejetje slovenske ustave leta 1991 je označilo temeljni korak v oblikovanju samostojne Slovenije ter postavilo okvir za demokratično ureditev države.
 • EVROPSKA UNIJA

  EVROPSKA UNIJA
  Evropska unija (EU) je politično in gospodarsko združenje držav, ustanovljeno leta 1993. Cilji EU vključujejo spodbujanje miru, gospodarskega razvoja ter sodelovanje med državami članicami. EU ima skupne institucije, kot so Evropski parlament in Evropska komisija, ter se ukvarja z različnimi področji, kot so trg, varnost in okolje. EU si prizadeva za krepitev evropskega povezovanja in reševanje skupnih izzivov.
  https://www.youtube.com/watch?v=3hGeOBam7ug
 • VKLJUČITEV V NATO

  VKLJUČITEV V NATO
  Vključitev Slovenije v NATO leta 2004 je okrepila varnost države ter omogočila večjo mednarodno sodelovanje in krepitev obrambnih zmogljivosti.
 • PRIKLJUČITEV EVROPSKI UNIJI

  PRIKLJUČITEV EVROPSKI UNIJI
  Priključitev Slovenije k Evropski uniji leta 2004 je okrepila njeno gospodarstvo, omogočila večjo mobilnost in sodelovanje ter utrdila vlogo države v evropskem kontekstu.
 • VSTOP V EUROOBMOČJE

  VSTOP V EUROOBMOČJE
  Vstop Slovenije v euroobmočje leta 2007 je pomenil prehod na skupno evropsko valuto, evro, kar je okrepilo stabilnost gospodarstva in olajšalo mednarodno poslovanje.
 • Period: to

  GOSPODARSKA KRIZA

  Gospodarska kriza je obdobje zmanjšane gospodarske dejavnosti, ki vodi do negativnih posledic, kot so visoka brezposelnost, upad gospodarske rasti in finančne težave. Intervencije vlad in centralnih bank se pogosto izvajajo za spodbujanje okrevanja in omejevanje negativnih vplivov.
 • EPIDEMIJA COVID 19

  EPIDEMIJA COVID 19
  Epidemija COVID-19 je globalna zdravstvena kriza, ki se je začela leta 2019. Širjenje novega koronavirusa je povzročilo resne bolezni in zahtevalo ukrepe, kot so socialno distanciranje, nošenje mask in omejitve gibanja. Cepiva so odigrala pomembno vlogo pri zaščiti ljudi, vendar je pandemija še vedno izziv, ki zahteva mednarodno sodelovanje in prilagajanje našega vsakdanjega življenja.
  https://www.youtube.com/watch?v=jzRc5kwc0yA