Časovni trak Andraž

 • 20,000 BCE

  Paleolitska piščal

  Paleolitska piščal
  Piščal iz Divjih bab, bi lahko bila najstarejše glasbilo na svetu. 60.000 let staro kost z luknjami, ki bi lahko bila piščal, hrani Narodni muzej Slovenije.
 • Period: 20,000 BCE to 3500 BCE

  Prazgodovina

  To je najstarejše obdobje v človeški zgodovini, od 2 milj. let pr. n.št. do 3500 let pr.n.št.Začenja se z nastankom človeka. Gre za zelo dolgo obdobje, v katerem se je človek razvijal, oblikoval prvo orodje, naučil zakuriti ogenj, zaradi iskanja hrane selil, začel graditi preprosta bivališča in začel ukvarjati z obrtjo in umetnostjo. Prazgodovina: kamena doba (starejša in mlajša) in doba kovin (bakrena, bronasta, železna) .
  Izumi v prazgodovini:
  https://www.youtube.com/watch?v=j_EgB6HSTtw
 • 3500 BCE

  Nastanek prvih civilizacij

  Nastanek prvih civilizacij
  Prve: na območju rodovitnega polmesca (namakalno poljedelstvo), najstarejša: sumerska civilizacija v južni Mezopotamiji (današnji Irak); na območju Mezopotamije so se izmenjale 3 močne države: Starobabilonska, Asirska, Novobabilonska. Perzija se je razširila vse do Indije.Ob Nilu-egiptovska civilizacija, na Kitajskem: kitajska civilizacija, v Aziji je obstajala tudi vedska civilizacija (ob rekah Ind in Ganges).
  Sumerska civilizacija (video):
  https://www.youtube.com/watch?v=1bHK2K2rTUU
 • Period: 3500 BCE to 476

  Stari vek

  Mejnik med prazgodovino in starim vekom je izum pisave. Sem sodijo začetki koledarja in znanosti (mat, astronomija, medicina). Gradili so veličastne zgradbe in namakalne sisteme-pomembno za pridelavo hrane. Razvijala se je umetnost in obrt. Stara grška in rimska kultura: izraz antika. Pri nas se stari vek začne s prihodom Rimljanov.
  Stari vek (video):
  https://www.youtube.com/watch?v=BIar4yVRiGU
 • 3360 BCE

  Najstarejše kolo na Ljubljanskem barju

  Najstarejše kolo na Ljubljanskem barju
  Kolo z Ljubljanskega barja je leseno kolo z osjo, ki je bilo najdeno leta 2002 na Ljubljanskem barju ok. 20 km južno od Ljubljane, in ga hrani Mestni muzej Ljubljana.
 • 3300 BCE

  Prve pisave (klinopis)

  Prve pisave (klinopis)
  Glinasta tablica iz Mezopotamije v pisavi klinopis.
 • 3000 BCE

  Megalitska umetnost, Stonehenge (Velika Britanija)

  Megalitska umetnost, Stonehenge (Velika Britanija)
  Najstarejša ohranjena monumentalna arhitektura je tako imenovana megalitska arhitektura. Pojavi se po vsej Evropi, zanjo pa je značilna gradnja iz orjaških kamnitih klad ali blokov.
 • Period: 2200 BCE to 1120 BCE

  Predhomerska doba (minojska in mikenska civilizacija)

  Minojska (kretska) kultura: središče minojske kulture je bila palača Knosos; Minojci so izdelovali čudovito poslikane lončene posode, orožje in kipce, bili so predvsem trgovci (prodajali oljčno olje in vino in obrtne izdelke), s trgovskimi stiki so širili umetnost, kulturo, arhitekturo in verske običaje.
  Mikenska civilizacija: na Peloponezu, središče Mikene; z zmagami v številnih vojnah so osvojili veliko grškega ozemlja, od Minojcev so prevzeli pomorsko znanje, pisavo in umetnost
 • 2000 BCE

  Palača v Knososu; freska iz palače v Knososu

  Palača v Knososu; freska iz palače v Knososu
  Razprostirala se je na 20000m2. Povezana je z mnogimi legendami.
  Freska prikazuje skok čez bika.
 • 1250 BCE

  Kiklopsko obzidje v Mikenah

  Kiklopsko obzidje v Mikenah
  Po legendi so obzidje v Mikenah gradila mitološka bitja, velikani, imenovani kiklopi.
 • Period: 1120 BCE to 776 BCE

  Grška temna doba

  V teh letih je prišlo na ozemlju današnje Grčije z novimi selitvami indoevropskih plemen do velikih sprememb: plemena so imela železno orožje, njihov prihod sovpada z začetkom železne dobe na tem območju.
  Na grška tla so se priselili Dorci, Ahajci (Eolci) in Jonci. Skupaj ta plemena imenujemo Grki.
 • 850 BCE

  Deblak z Ljubljanskega barja

  Deblak z Ljubljanskega barja
  Čoln je dolg več kot 9 metrov in izdolben iz enega samega hrastovega debla.
 • 800 BCE

  Nastanek grških polisov

  Nastanek grških polisov
  Grki niso poznali enotne države. Izoblikovale so se številne mestne države, imenovane polisi. Med najpomembnejše štejemo: Atene, Šparto, Korint, Tebe.
  Polis Atene in Šparta (video):
  https://www.youtube.com/watch?v=cFWWDTKltWU
 • 776 BCE

  Začetek olimpijskih ige

  Začetek olimpijskih ige
  Olimpijske igre so se začele 776 pr.Kr. in so jih prirejali vsaka 4 leta v mestu Olimpija. V času tekmovanja so v Grčiji prekinili vse vojne med polisi, da so se športniki lahko udeležili tekmovanja (olimpijski mir).
 • Period: 776 BCE to 500 BCE

  Arhaična Grčija

  Grčija razdeljena na majhne države, polise. Oblikuje se grška zavest, zlasti zaradi skupnega jezika
 • 753 BCE

  Ustanovitev Rima

  Ustanovitev Rima
  Mesto je bilo ustanovljeno na Palatinu, enem izmed sedmih gričev ob reki Tiberi. Manjše naselbine so na tem mestu obstajale že prej.
  https://www.youtube.com/watch?v=Z9l7zCOdNNQ
 • Period: 509 BCE to 27 BCE

  Rimska republika

  Prebivalci Rima so sodelovali pri vladanju tako, da so volili svoje predstavnike (takšno obliko vodenja imenujemo republika).
  Volilno pravico so imeli le odrasli in svobodni moški, ki so bili rojeni v Rimu.
  Med izvoljenimi predstavniki Rimljanov sta bila najpomembnejša dva konzula, ki so ju volili vsako leto.
  Izvoljenim predstavnikom je svetoval senat.
  https://www.youtube.com/watch?v=A0vHLCdVtuc
 • Period: 500 BCE to 323 BCE

  Klasična Grčija

  Obdobje od atenske demokracije do smrti Aleksandra Velikega in propada makedonske države imenujemo klasično obdobje.
 • Period: 499 BCE to 479 BCE

  Grško-perzijske vojne

  Grško pokrajino Jonijo, na zahodni obali današnje Turčije, so sredi 1. tisoč. pr.Kr. zasedli Perzijci. Jonijski grki so se njihovi nadvladi uprli. Atenci so jim v pomoč poslali vojsko in ladje. Perzijski kralj Darij I. je upor zadušil in se odločil maščevati Atenam. Začele so se grško-perzijske vojne.
  Grki so dosegli zmago nad perzijsko vojsko, ker so se bojevali za svojo svobodo, so bili bolje oboroženi in so imeli dobre vojaške poveljnike in so poznali domači teren.
 • 450 BCE

  Situla iz Vač (Slovenija)

  Situla iz Vač (Slovenija)
  Vaška situla je visoka 23,8 cm. Hrani jo Narodni muzej Slovenije.
 • Period: 356 BCE to 323 BCE

  Aleksander Veliki

  Aleksandra je vzgajal grški filozof Aristotel in se je seznanil z grško filozofijo, književnostjo in znanostjo. Že kot deček se je uril v ježi, uporabi orožja in poveljevanju.
  Odpravil se je na pohod proti Perziji. V številnih bitkah je makedonska vojska osvojila Perzijo, Egipt in Mezopotamijo. V mnogih krajih so ga sprejeli kot osvoboditelja izpod perzijske nadoblasti. Makedonija je postala velesila. Veliko mest je poimenoval po sebi-Aleksandrija.
 • 350 BCE

  Hieroglifi v Knjigi mrtvih (Egipt)

  Hieroglifi v Knjigi mrtvih (Egipt)
  Egipčani so verjeli, da je pisava darilo bogov, zato so jo poimenovali hieroglifi ali sveti znaki.
  Zapis hieroglifov je iz Knjige mrtvih.
 • 330 BCE

  Grško gledališče v Epidavru

  Grško gledališče v Epidavru
  Pomembno družbeno vlogo so imela v antični Grčiji gledališča. Bila so na prostem, ovalne ali okrogle oblike.
 • Period: 323 BCE to 146 BCE

  Helenistična Grčija

  Ustreza obdobju med smrtjo Aleksandra Velikega leta 323 pr. n. št. in priključitvijo klasičnega grškega prostora Rimski republiki. To je doseglo vrhunec v bitki pri Korintu leta 146 pr. n. št. z uničujočo rimsko zmago na Peloponezu, ki je povzročila uničenje Korinta in začelo se je obdobje Rimske Grčije.
  Helenizem:
  https://www.youtube.com/watch?v=sS-mdy3Yc7I
 • 300 BCE

  Rimske ceste

  Rimske ceste
  V antičnem Rimu so bile rimske ceste magistrale, ki so vodile iz prestolnice.
 • Period: 264 BCE to 146 BCE

  Punske vojne

  https://www.youtube.com/watch?v=lFNlF4zJo-Q Punska vojna je naziv treh vojn med Kartagino in mlado Rimsko republiko, ki je zmagovala: prva (264-241 pr. n. št.) je potekala predvsem z mornariškimi silami in se vodila na Siciliji;
  druga (218-202 pr. n. št.) je postala znana po Hannibalovem prehodu čez Alpe. Tu so Rimljani trpeli v bitki pri Kanah leta 216 pr. n. št. in njen najhujši poraz doslej;
  tretja (149-146 pr. n. št.) se je končala s popolnim uničenjem Kartagine.
 • Period: 146 BCE to 324

  Rimska Grčija

  Rimska doba grške zgodovine se je začela s porazom v bitki pri Korintu leta 146 pred našim štetjem. Pred ahajsko vojno je rimska republika vztrajno obvladovala celinsko Grčijo, saj je v nizu spopadov, znanih kot makedonske vojne, premagala Makedonsko kraljestvo.
 • Period: 100 BCE to 44 BCE

  Gaj Julij Cezar

  Gaj Julij Cezar se je izkazal za sposobnega vojaškega poveljnika Vojaški uspehi so mu prinesli velik ugled med vojaki in Rimljani. Rimljani so mu podelili naziv "oče domovine".
  Izvedel je številne reforme: senat je razširil s svojimi podporniki , podporo revnih volivcev je dobil z razdeljevanjem žita in javnimi gradnjami, na osvobojenih ozemljih so veterani dobili zemljo, uvedel je nov koledar (julijanski koledar).
  https://www.youtube.com/watch?v=Cc0H1wFvmSk
 • Period: 63 BCE to 14

  Gaj Oktavijan Avgust

  Senat je Avgustu podelil številne nazive:
  - imperaor ali vrhovni poveljnik vojske,
  dosmrtni tribun,
  - oče domovine (pater patrie),
  - cesar (vladarski naziv)
 • Period: 27 BCE to 476

  Rimsko cesarstvo

  V času Avgusta (kar je pomenilo Vzvišeni) je Rim postal cesarstvo, Oktavijan pa prvi rimski cesar. Kot vrhhovni svečenik je nadzoroval versko in javno življenje v državi. Njegova opora je bila vojska, ki jo je bogato obdaroval. On sam je predlagal zakone.
  https://www.youtube.com/watch?v=DWxumA2hJ3M
 • 1 CE

  Začetek krščanstva

  Začetek krščanstva
  Krščanstvo je začel širiti Jezus, ki je dobil naziv Kristus (božji poslanec). Ko je bil star okoli 30 let, je začel javno delovati: pomagal je ljudem in opravljal dobra dela, ljudi je učil in jim pridigal o novem verskem nauku. Verniki so mu sledili in živeli po njegovem nauku. Imenovali so se kristjani.
 • 14

  Rimska Ljubljana (Emona)

  Rimska Ljubljana (Emona)
  Pred 2000 leti je bila Ljubljana Emona.
 • 70

  Rimski Kolosej

  Rimski Kolosej
  Kolosej je zgrajen iz kamnitih blokov, ki so jih povezovale železne spone in malta. Za gradnjo Koloseja so potrebovali 5 let.
 • 324

  Rimski imperij se razdeli na Z in V del

  Rimski imperij se razdeli na Z in V del
  Rimski imperij je razdeljen na 2 dela: Zahodnorimsko cesarstvo in Vzhodnorimsko (Bizantinsko cesarstvo).
 • Period: 324 to 1453

  Bizantinsko cesarstvo

  Bizantinsko cesarstvo ali Vzhodno Rimsko cesarstvo je bil vzhodni, pretežno grško govoreči del razpadlega Rimskega cesarstva. Njegovo glavno mesto je bil Konstantinopel (slovensko Carigrad), ki se je od ustanovitve leta 667 pr. n. št. do leta 330 imenoval Bizanc.
  https://www.youtube.com/watch?v=YEsc9BiBVto
 • 380

  Krščanstvo postane državna vera v Rimskem cesarstvu

  Krščanstvo postane državna vera v Rimskem cesarstvu
  V zgodovini krščanstva v rimskem cesarstvu sta pomembna zlasti 2 cesarja, ki sta s svojimi ukrepi pripomogla k uveljavitvi krščanstva:
  - cesar Konstantin je z milanskim ediktom leta 313 kristjanom zagotovil versko svobodo in s tem ukinil preganjanje kristjanov,
  - cesar Teodozij je razglasil krščanstvo za državno vero, politeizem je bil prepovedan.
 • 450

  Arabske številke

  Arabske številke
  Arabske številke, ki jih uporabljamo še danes, so iznašli Indijci v 5. stoletju, od njih pa so jih prevzeli Arabci in jih prenesli v Evropo. Indijci so že uporabljali ničlo in desetiški sistem
 • 476

  Propad zahodnega dela Rimskega cesarstva

  Propad zahodnega dela Rimskega cesarstva
  Ob koncu 2. stoletja je Rimski imperij začel drseti v vsesplošno krizo. Soočil se je s številnimi težavami: političnimi, vojaškimi, gospodarskimi, družbenimi.
  Oslabljeni imperij se ni mogel več uspešno braniti pred vdori barbarov, ki so se na ozemlje rimskega imperija začeli tudi priseljevati. Preseljevanje Germanov in Hunov so leta 476 povzročila konec zahodnega dela imperija.
 • Period: 476 to 1492

  Srednji vek

  L.476 je zaradi preseljevanja ljudstev propadel Rimski imperij, stari vek se je končal in začel srednji vek. Postopoma se je oblikoval fevdalni sistem; zemljiški gospod (fevdalec), ki je živel na gradu, je oddajal zemljo v obdelavo podložnim kmetom. L. 1492 je K.Kolumb "po nesreči" odkril Ameriko in se je srednji vek končal.
  O srednjem veku iz Narodne galerije:
  https://www.youtube.com/watch?v=jHhOV1vlpdE
 • 500

  Katakombe

  Katakombe
  Sprva kristjani rimske oblasti niso motili, sredi 1.st. so začeli kristjane preganjati. Zato so se zbirali na skrivnih mestih, največkrat v podzemnih prostorih, imenovanih katakombe.
 • Period: 527 to 565

  Cesar Justinijan I.

  Vzhodnorimski cesar je bil od 1. avgusta 527 do svoje smrti leta 565. Največja zgodovinska zasluga cesarja Justinijana, pod katerega vladavino je Bizanc doživel svoje zlato obdobje, je v ureditvi vse-veljavnega rimskega prava.
  Nastala je zbirka zakonov Justinijanov kodeks. Zakoni so urejali vse življenje v cesarstvu. Imeli so močan vpliv na oblikovanje zakonov v zahodnem cesarstvu. Obsežno Justinijanovo delo je prenova Konstantinopla.
  https://www.youtube.com/shorts/gvQRMlqZlag
 • 600

  Knežji kamen iz Karantanije

  Knežji kamen iz Karantanije
  Karantanija je bila kneževina in kneze so ustoličevali na knežjem kamnu na Gosposvetskem polju, današnjem avstrijskem Koroškem.
  Upodobljen je na kovancu za 2 centa.
 • 622

  Začetek islama

  Začetek islama
  Islam je monoteistična religija muslimanov, ki verujejo, da se je bog ( slovensko Alah) preko nadangela Gabrijela razodel preroku Mohamedu To razodetje je zabeleženo v Koranu, sveti knjigi Islama. Verniki so se imenovali muslimani. Mohamed je združil Arabce v enotno državo ter postal njihov politični, vojaški in verski voditelj.
 • Period: 623 to 828

  Karantanija

  Na današnje slovensko ozemlje so se v času preseljevanja ljudstev priselili Slovani, poimenovani alpski Slovani. Osnovali so prvo državno tvorbo v vzhodnih Alpah, imenovano Karantanija. Njeno jedro je bila današnja Koroška v južni Avstriji. V 8.st. so Karantanci priznali zunanjo oblast Bavarcev in s tem tudi Frankov ter sprejeli krščansko vero.
  https://www.youtube.com/watch?v=0zUaXkfF7kk
 • Period: 711 to 1492

  Rekonkvista

  Rekonkvista je zgodovinski proces, ki se je odvijal na Iberskem polotoku približno 780 let. Potekal je po Omajadski zmagi nad Vizigotskim kraljestvom leta 711 in se zaključil s padcem Granadskega emirata leta 1492.
  Rekonkvista je bila končana tik pred Kolumbovim odkritjem Amerike oziroma Novega sveta, ter predstavlja mejnik in zaključek španskega srednjega veka v dobi širitve španskega in portugalskega kolonialnega imperija.
 • 800

  Kronanje Karla Velikega za rimskega cesarja

  Kronanje Karla Velikega za rimskega cesarja
  Frankovski kralj Karel Veliki je v 8. stoletju povečal obseg države in postal najpomembnejši kralj v zahodni Evropi. Leta 800 je odpotoval v Rim, da bi papeža zaščitil pred napadi Langobardov. V zahvalo ga je papež okronal za rimskega cesarja. S tem se je dediščina antičnega rimskega cesarstva povezala z germanskimi (frankovskimi) kralji (in ločila od bizantinskega vladarja).
 • 850

  Konstantin in Metod

  Konstantin in Metod
  To sta bila brata iz Soluna, ki sta med Slovani v 9. st. širila krščansko vero v slovanskem jeziku.
 • 1054

  Velika shizma

  Velika shizma
  Vélika shízma ali vzhódni razkòl označuje razkol, ki je razdelil krščanski svet na rimskokatoliški in pravoslavni del. Čeprav navadno kot letnico razkola navajajo leto 1054, ko sta papež Leon IX. in patriarh Mihael I. izobčila drug drugega, pa je bil vzhodno-zahodni razkol pravzaprav posledica daljšega obdobja stopnjevanja napetosti med obema cerkvama.
  https://www.youtube.com/watch?v=WgpCuAVXRhE
 • Period: 1095 to 1272

  Križarske vojne

  Krščanski plemiči so se v 200 letih udeležili več pohodov, ki jih imenujemo križarske vojne. Njihov cilj je bil osvoboditev Jeruzalema in Palestine (Svete dežele) izpod muslimanske oblasti. Vojaki so na oblačilih nosili poseben znak-križ, zato so jih imenovali križarji. V začetku so bili uspešni in zasedlji 4 križarske države. Muslimani so se uprli križarski vojski in do 13. st. zasedli vse križarske države.
  https://www.youtube.com/watch?v=w0_dyez19Xw
 • Period: 1300 to

  Humanizem in renesansa

  V 14. st. se je začelo širiti novo gibanje,humanizem. Ideje humanizma so bile v nasprotju s srednjeveško miselnostjo, ki je poudarjala avtoriteto kralja in Cerkve. Humanizem je predstavljal nov pogled na svet, saj je poudarjal posameznika, zagovarjal neodvisno razmišljanje- osebni odnos do Boga ter spodbujal raziskovanje naravnih zakonitosti.
  Humanistično zanimanje za posameznika in antična del je pripeljalo do razcveta v umetnosti, arhitekturi in književnosti. To gibanje se imenuje renesansa.
 • Period: 1322 to 1435

  Celjski grofje

  Naraščajočo moč in oblast habsburžanov na današnjem slovenskem prostoru so v 14. in 15. st. ogrozili Celjski grofje. Zgodovina Celjskih grofov je zgodovina družine, ki je znala izkoristiti sorodstvene povezave in državne razmere za svoj lastni vzpon.
  Habsburžani so proti Celjskim grofom sprožili vojno, ki se je po nekaj letih končala s sporazumom. Habsburžani so Celjskim grofom priznali državni naziv knezov in podpisali pogodbo o dedovanju. Ta pogodba se je uresničila.
 • 1348

  Epidemija kuge

  Epidemija kuge
  V samo 1000 dneh med letoma 1347 in 1351 je skrivnostna bolezen pomorila skoraj polovico prebivalcev takratne Evrope. To je bila največja naravna katastrofa, ki je kdajkoli prizadela človeštvo. Po številu žrtev in splošnem razdejanju se s srednjeveško pandemijo »črne smrti« lahko neposredno primerja samo še druga svetovna vojna.
 • Period: 1408 to

  Turški vpadi

  Osmansko cesarstvo je imelo od konca 14.st. do začetka 20.st. oblast nad jugovzhodno Evropo. Sosednje države so pogosto prizadeli vpadi in ropanja osmanske vojske. Stoletja trajajoča osmanska oblast je spremenila etnično podobo jugovzhodne Evrope.
  Turški vpadi in gradnja taborov v Sloveniji:
  https://www.youtube.com/watch?v=CsCWL4F7H4s
 • 1450

  Izum tiskarskega stroja

  Izum tiskarskega stroja
  Izum Nemca Johannesa Gutenberga je omogočil tiskanje knjig v več izvodih. Uporabil je premične kovinske črke, kar je pomenilo enostavnejše in cenejše knjige. Poleg knjig so tiskali tudi letake, plakate...
  Gutenbergov tiskarski stroj:
  https://www.youtube.com/watch?v=yeikqw0kyqI
 • 1453

  Turško zavzetje Konstatinopla

  Turško zavzetje Konstatinopla
  1. maja leta 1453 je tedaj le 21-letni sultan Mehmed II. Fatih (Osvajalec) zavzel Carigrad (Konstantinopel), s čimer je nehalo obstajati Bizantinsko cesarstvo. Po nekaterih podatkih so se zadnji branilci predali dan kasneje. Za številne zgodovinarje (predvsem v Turčiji) zavzetje Konstantinopla pomeni tudi konec srednjega veka.
 • Period: 1478 to

  Kmečki upori

  Večji kmečki upori na Slovenskem so potekali v 15., 16. in 17. st. Najbolj pogosta zahteva kmetov je bila "stara pravda". Velikih uporov je bilo 5: koroški upor, vseslovenski upor, hrvaško-slovenski upor, drugi veliki slovenski upor, tolminski upor. Vsi kmečki upori so bili zatrti, vzrokov za poraz je bilo več. Sledilo je kruto maščevanje plemičev.
  Le vkup, le vkup uboga gmajna! (Puntarska):
  https://www.youtube.com/watch?v=zERbtzizRp0
 • 1490

  Karavela

  Karavela
  Karavela je majhna, lahko vodljiva jadrnica, ki so jo konec 15. stoletja razvili v Španiji in na Portugalskem. Imela je dva ali 3 jambore z latinskimi ali križnimi jadri.
 • 1492

  Kolumbovo odkritje Amerike

  Kolumbovo odkritje Amerike
  1492 je pomorščaku Krištofu Kolumbu uspelo prepričati špansko kraljico, da je denarno podprla pomorsko pot v Azijo s plovbo proti zahodu. Kolumbove ladje so se po dobrih dveh mesecih plovbe zasidrale v zalivu, za katerega je bil Kolumb prepričan, da je Japonska. Ozemlje je poimenoval Zahodna Indija, prebivalce pa Indijance. Razglasil ga je za špansko ozemlje.
  https://www.youtube.com/watch?v=yrQzhTtbWKU
 • Period: 1492 to

  Novi vek

  Povečalo se je zanimanje za znanost. Izum tiska je omogočil širjenje znanja in pismenosti Izum parnega stroja in industrijska revolucija povzroči: razmahnile so se tovarne, ročno delo nadomeščajo stroji. Z novimi prevoznimi sredstvi (vlak, parnik) so potovanja postala lažja, svet je vedno bolj povezan. Proti koncu obdobja se pojavijo narodna gibanja in gibanja za pravice delavcev in žensk.
  O novem veku (video):
  https://www.youtube.com/watch?v=pFKiLJvtjM8
 • 1517

  Reformacija

  Reformacija
  Ob koncu srednjega veka so se začele pojavljati kritike napak Cerkve in zahteve po njeni preobrazbi. Mislece, ki so izražali kritike, imenujemo reformatorji. Njihove ideje je v začetku 16.st. prevzel in nadgradil Martin Luther. Javno je objavil 95 tez, v katerih je zapisal svoje kritike ter ideje o pravi veri. Podporniki Luthra so se imenovali protestanti, njihovo gibanje pa reformacija.
  https://www.youtube.com/watch?v=IOjki33L9fg
 • 1550

  Prvi slovenski tiskani knjigi

  Prvi slovenski tiskani knjigi
  Leta 1550 je Primož Trubar izdal prvi slovenski tiskani knjigi Katekizem in Abecednik, v katerij je združil potrebo po izobrazbi z verskimi cilji.
  https://www.youtube.com/watch?v=HkMxy1BjN4o
 • 1555

  Augsburški verski mir

  Augsburški verski mir
  Med katoličani in luterani v Rimsko-nemškem cesarstvu je prišlo sredi 16.st. do spopadov. 1555 je cesar v Augsburgu sklical zborovanje vseh nemških knezov. Podpisali so augsburški verski mir, ki je v rimsko-nemškem cesarstvu priznal luterantstvo kot novo vero. Sporazum je določal, da o veri v svoji deželi vsak deželni knez svobodno odloča sam po načelu "Čigar oblast, tega vera". Nemčija je bila versko razdeljena na katoliške in luteranske dežele.
  https://www.youtube.com/watch?v=qxkx44BEe78
 • Prva slovenska slovnica in prevod Svetega pisma v slovenščino

  Prva slovenska slovnica in prevod Svetega pisma v slovenščino
  Adam Bohorič je leta 1584 napisal prvo slovensko slovnico v latinskem jeziku Arcticae horulae (Zimske urice).
  Jurij Dalmatin je v slovenščino prevedel Sveto pismo: Biblija, tu je vse svetu pismo stariga inu noviga testamenta (1584).
  Adam Bohorič: https://www.youtube.com/watch?v=CiBioXejJ5w
  Jurij Dalmatin: https://www.youtube.com/watch?v=DtSDfM1IhTM
 • Grobnica Tadž Mahal

  Grobnica Tadž Mahal
  V 16. in 17. stoletju je v današnji Indiji obstajal mogočni muslimanski mogulski imperij. Vodil ga je šah Džahan. Ob smrti žene je ukazal zgraditi grobnico Tadž Mahal, ki bo tako lepa, kot je bila njegova žena.
 • Modra mošeja v Istanbulu

  Modra mošeja v Istanbulu
  Zgrajena v času sultana ahmeda I. Bolj znana kot Modra mošeja. Ime modra so ji dale modre ploščice, s katerimi so v notranjosti pokrite stene mošeje.
 • Period: to

  Ludvik XIV. in absolutizem

  V 16. in 17. st. je postala prevladujoča oblika vladanja v Evropi absolutizem. Ludvik XIV., francoski kralj (kralj od 1643 do 1715) je bil najbolj poznan evropski absolutist. V njegovem času je bila Francija vodilna evropska velesila.
  Značilnosti : oblast kralja je bila neomejena, o vseh državnih zadevah je odločal kralj sam, državne zadeve so kralju pomagali voditi plačani državni uradniki, opora kralju so vojska, uradništvo in Cerkev;
  Ludvik XIV:
  https://www.youtube.com/watch?v=SEjiw6ipwnU
 • Period: to

  Razsvetljenstvo

  Konec 17.st. se je po Evropi razširilo miselno-filozofsko gibanje, ki ga imenujemo razsvetljenstvo. Višek je gibanje doživelo v Franciji v 18.st. Poimenovanje izhaja iz prepričanja mislecev (filozofov), da bo "luč razuma" uničila (razsvetlila "temo" nevednosti, praznoverja in nepravične vladavine.
  Razsvetljenstvo:
  https://www.youtube.com/watch?v=HmGtQczl4dc
 • Janez Vajkard Valvazor: Slava vojvodine Kranjske

  Janez Vajkard Valvazor: Slava vojvodine Kranjske
  Svoje življenje je posvetil proučevanju svoje domovine, Kranjske. Svoja spoznanja je objavil v nemščini v delu Slava vojvodine Kranjske.
 • Period: to

  Marija Terezija

  Kraljica Habsburške monarhije, Marija Terezija, se je odločila, da bo državo modernizirala, okrepila njihove prihodke ter jo vojaško okrepila. Njeno delo je nadaljeval sin Jožef II.
  Reforme so bile najbolj uspešne v zahodnem, avstrijskem delu habsburške monarhije (Češka, avstrijske in slovenske dežele). Napredek na nekaterih področjih je bil hitro opazen, na drugih je bilo potrebno še nekaj desetletij, da so se uveljavile.
  Marija Terezija in njen čas:
  https://www.youtube.com/watch?v=zfyOf3wfv6c
 • Žiga Zois (mecen)

  Žiga Zois (mecen)
  Bil je najbogatejši Slovenec svojega časa. Z denarjem je podpiral in omogočal delo članov svojega krožka.
 • Period: to

  Prva industrijska revolucija

  Od druge polovice 18.st. dalje je v Evropi potekal razvoj na znanstvenem in tehničnem področju: imenujemo ga industrijska revolucija. Z uvedbo strojev je povzročil prehod iz ročne v strojno proizvodnjo. Ni se zgodila nenadoma, temveč je bila dolgotrajen proces, ki je izšel iz tehničnih dosežkov znanstvene revolucije v 18.st. Začela se je v Angliji in se v 19.st. razširila po Evropi.
  https://www.youtube.com/watch?v=hijVBjvGJkE
 • Period: to

  Napoleon Bonaparte

  V vojnah, v katere se je zapletla Francija med revolucijo, se je izkazal mladi general Napoleon Bonaparte. Vojaški uspehi in popularnost so mu omogočili, da je vstopil v politiko. Ob podpori vojske in bogatega meščanstva je novembra 1799 izvedel državni udar in prevzel oblast v državi. Leta 1804 se je okronal za cesarja Francozov. Razglasil je konec francoske revolucije.
  https://www.youtube.com/watch?v=uC8TK7GH85o
 • Uvedba obveznega šolanja (Marija Terezija)

  Uvedba obveznega šolanja (Marija Terezija)
  S terezijanskim osnovnošolskimi zakonom imenovanim Šolska splošna naredba, ki ga je 6. 12. 1774 potrdila Marija Terezija, je bila prvič na našem ozemlju uvedena splošna šolska obveznost za vse otroke od 6. do 12. leta, ne glede na starost in spol.
 • Nastanek ZDA

  Nastanek ZDA
  V sedemdesetih letih 18.st. je nezadovoljstvo kolonistov privedlo do vojne med Veliko Britanijo in kolonijami. Med vojno so predstavniki 13 kolonij zbrali na zborovanju in 4.7. 1776 sprejeli Deklaracijo o neodvisnosti. Ob napadu Velike Britanije so kolonisti organizirali svojo vojsko. V Georgeu Washingtonu so našli genialnega in energičnega organizatorja. Bil je tudi prvi predsednik ZDA (1789 - 1797).
  https://www.youtube.com/watch?v=tbRAvu6JPxc
 • Period: to

  Francoska revolucija

  Kljub gospodarskemu napredku v 17. in 18. st. je bila francoska družba še vedno razdeljena na 3 stanove: duhovščina in plemstvo sta imela privilegije, meščanstvo in plemstvo sta plačevala vse davke v državi. Poslanci tretjega stanu so se razglasili za predstavnike francoskega ljudstva . 14.7.1789 so prebivalci Pariza napadli državni zapor v trdnjavi Bastilja in začela se je francoska revolucija.
  https://www.youtube.com/watch?v=5eeg_W-1jEE
 • Palača Schonbrunn

  Palača Schonbrunn
  Vladarji habsburške monarhije so živeli v palači Schonbrunn na Dunaju.
 • Period: to

  Ilirske province

  Leta 1809 je Napoleon premagal Avstrijsko cesarstvo in zasedeno ozemlje povezal v posebno upravno enoto francoskega cesarstva. Poimenoval jo je Ilirske province. Sedež je bila Ljubljana. Z ustanovitvijo Ilirskih provinc je Napoleon Avstrijsko cesarstvo odrezal od morja in s tem zagotovil izvajanje celinske zapore. Kljub kratkotrajnosti in nekaterim negativnim značilnostim so Ilirske province vplivale na krepitev slovenske nacionalne zavesti.
  https://www.youtube.com/watch?v=_W7pANQfxzc
 • Period: to

  Metternichov absolutizem

  Predstavniki evropskih sil so se po porazu Napoleona leta 1815 sestali na kongresu na Dunaju, da bi uredili zadeve s poraženo Francijo in tudi med seboj. Zbrali so se voditeljih vseh evropskih sil ter kralji drugih držav, ki so sodelovale proti Napoleonu. Glavno vlogo je imel avstrijski državni kancler, knez Metternich. Želeli so trajen mir z obnovo starega reda in vzpostaviti načelo ravnotežja med evropskimi silami.
  Metternichov system:
  https://www.youtube.com/watch?v=edTzCJ9c59c
 • Kongres svete alianse v Ljubljani

  Kongres svete alianse v Ljubljani
  Na njem so sodelovali avstrijski cesar Franc I. s knezom Metternichom, ruski car Aleksander I., neapeljski kralj Ferdinand, modenski vojvoda Franc in številni predstavniki iz desetih evropskih držav. Na kongres v Ljubljani še danes spominjajo poimenovanja Kongresni trg, Cesta dveh cesarjev, Bavarski dvor in gostilna Pri ruskem carju.
  Sveta aliansa:
  https://www.youtube.com/watch?v=wAiPMF6qpd8
 • Parna lokomotiva

  Parna lokomotiva
  Leta 1829 je Robert Stephenson izdelal parno lokomotivo, ki jo je poimenoval Rocket. Njena hitrost je bila 45 km/h, kar je bila takrat nepredstavljiva hitrost.
 • Period: to

  Franc Jožef I.

  Cesar Avstro-Ogrske, Franc Jožef I. je sprejel novo ustavo, kjer so dežele dobile večjo avtonomijo in deželni zbor. Preureditev v državi je okrepila zahteve nenemških narodov po avtonomiji. Uvedel je dualizem-dvojna monarhija, dve enoti: Avstro-Ogrska. Vladal je 67 let in je močno zaznamoval avstrijsko in evropsko politiko.
  https://www.youtube.com/watch?v=og5HKI6kla8
 • Pomlad narodov in Zedinjena Slovenija

  Pomlad narodov in Zedinjena Slovenija
  V srednji Evropi in Italiji se je v revolucionarnem vrenju poleg socialnih in političnih problemov razreševalo tudi narodno vprašanje, V večnacionalnih državah so si podrejeni narodi z narodnim gibanjem prizadevali za enakopraven položaj ali za samostojno nacionalno državo. Nastal je prvi slovenski politični program Zedinjena Slovenija. Program je zahteval uvedbo slovenščine v šole in urade in združitev vseh Slovencev v upravno enoto.
  Pomlad narodov: https://www.youtube.com/watch?v=D-kQdf-kg4E
 • Period: to

  Bachov absolutizem

  Metternich odide, pride Alexander Bach. On je prvi, ki uvede v šole maturo – zrelostni izpit. Uvede ga v avstrijske dežele. Njegov absolutizem se imenuje neoabsolutizem, ker je drugačen.
  Značilnosti:
  Absolutizem je strog na političnem področju (stroga cenzura, policija). Na gospodarskem se uveljavi gospodarski liberalizem, ki daje zagon kapitalizmu. Država se mora čim manj vmešavati. Zato rečemo temu neoabsolutizem.
 • Period: to

  Druga industrijska revolucija

  Pojavijo se novi viri: nafta in plin ter elektrika.
  Izumi so se pojavili v kemiji, biologiji, avtomobilski industriji, vsakdanjem življenju, letalstvu, medicini, fiziki...
  https://www.youtube.com/watch?v=S2Bg9uLgWNc
 • Nastanek Kraljevine Italije

  Nastanek Kraljevine Italije
  Leta 1861 je nastala Kraljevina Italija, ki jo je vodil kralj Viktor Emanuel II. Rim je postal glavno mesto Kraljevine Italije jeseni 1870. Urejena je bila kot ustavna monarhija. Že od začetka so jo obremenjevale velike razlike med severom in jugom.
  https://www.youtube.com/watch?v=zmmmD3W2Ogk
 • Period: to

  Ameriška državljanska vojna

  Oba dela ZDA, sever in jug, sta tekmovala za vpliv nad novo osvojenimi ozemlji na zahodu. Razlike med severom in jugom so pripeljale do spora, ki je dosegel vrhunec 1860, ko je bil za predsednika ZDA izvoljen Abraham Lincoln. Spor je prerasel v državljansko vojno. Zmaga severa je omogočila zmago demokratičnih sil, pospešen gospodarski razvoj in preobrazbo v velesilo. Po vojni je ameriški kongres odpravil suženjstvo.
  https://www.youtube.com/watch?v=oUbsAqwjysQ
 • Nastanek Avstro-Ogrske

  Nastanek Avstro-Ogrske
  Cesar Franc Jožef I. in vlada sta 1867 s pogodbo uredila nacionalno vprašanje Madžarov, ki so bili najmočnejši med nenemškimi narodi. Uveden je bil dualizem-dvojna monarhija. Država se je preoblikovala v dve samostojni enoti in dobila novo ime Avstro-Ogrska. Družba in politika v obeh delih države sta se različno razvijali.
  https://www.youtube.com/watch?v=lWB35ym0zDY
 • Nastanek Nemškega cesarstva

  Nastanek Nemškega cesarstva
  V Nemškem cesarstvu je v drugi polovici 19.st. "železni" kancler Otto von Bismarck ohranjal konservativni avtoritarni režim. Bil je predan kralju in državi. Vodil je "realno politiko", ki so jo vodile obstoječe okoliščine. Socialistične delavce je pomiril s socialno zakonodajo, s katero so nemški delavci dobili zdravstveno, nezgodno in pokojninsko zavarovanje.
 • Period: to

  Rudolf Maister

  Zgodovinski boj za severno mejo Slovenije, ki ga je začel blaženi škof Anton Martin Slomšek, je pred sto leti odločno nadaljeval general Rudolf Maister. Njegova strateška odločnost, ustanovitev slovenske narodne vojske ter boj za slovensko severno mejo so njegovi največji uspehi. Maistru moramo biti hvaležni, da je danes Maribor slovenski, da je slovenska Štajerska, da je slovensko Prekmurje in slovenska Koroška.
  https://www.youtube.com/watch?v=j-B_EI0ctiI
 • Atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika

  Atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika
  Srbski študent Gavrilo Princip je izvedel atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda, kar je bil povod za 1. svetovno vojno.
 • Period: to

  Prva svetovna vojna

  Prva svetovna vojna ni bila presenečenje, saj so nasprotja med državami naraščala že več let in na koncu Evropo razdelila na dva tabora – centralne in antantne sile. Nasprotja v Evropi so bila tolikšna, da so se vsi začeli pripravljati na vojno. Čakali so le še na povod, ki bi ga lahko izkoristili za začetek vojne.
  Infodrom:
  https://www.youtube.com/watch?v=7962PFxv3vU
 • Period: to

  Soška fronta

  Soška fronta je bila del italijanskega bojišča 1. svetovne vojne. Potekala je od 2.208 metrov visokega Rombona na severu do izliva reke Soče v Tržiču.
  https://www.youtube.com/watch?v=LMWzUCPKXpc
 • Ruska revolucija

  Ruska revolucija
  Ruska revolucija je skupna oznaka za vrsto revolucij v ruskem cesarstvu v letu 1917, ki so privedle do razpustitve caristične avtokracije in ustanovitve Ruske sovjetske federativne socialistične republike.
  https://www.youtube.com/watch?v=KOK1TMSyKcM
 • Period: to

  Sodobnost

  S koncem 1. svetovne vojne se začne sodobnost: obdobje velikega znanstvenega napredka in hitrih sprememb. Človek se prvič odpravi v vesolje. Ta čas zaznamuje tudi nastanek novih držav, leta 1991 tudi Slovenije
 • Država Slovencev, Hrvatov in Srbov

  Država Slovencev, Hrvatov in Srbov
  Dne 29. oktobra 1918 je bila razglašena Država Slovencev, Hrvatov in Srbov (SHS), ki je ostala samostojna le do 1. decembra 1918, ko je srbski prestolonaslednik Aleksander Karađorđević razglasil njeno združitev s Kraljevino Srbijo v novo državo – Kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev.
 • Period: to

  Kraljevina SHS in Jugoslavija

  Ustanovitev Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) s sedežem v Beogradu so razglasili 1. decembra 1918. Nastala je z združitvijo le dober mesec dni stare Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s kraljevino Srbije. 11 let kasneje, leta 1929, se je Kraljevina SHS preimenovana v Kraljevino Jugoslavijo.
  https://www.youtube.com/watch?v=t8-QasX8IY4&t=20s
 • Period: to

  Pariška mirovna konferenca

  -v Versaillesu
  -poteka več kot leto dni,
  začetek – januar 1919
  -50 komisij
  -udeleževalo se jih je 32 držav
  -odločilna vloga:ZDA
  – predsednik Woodrow WilsonoVB
  – ministrski predsednik Viktor Emanuel Orlando (konst. monarh)-svet se ureja po prvi svetovni vojni
  -dejansko mirovna konferenca več stvari zaplete, kot reši - eden od razlogov za 2. svetovno vojno
  -Nemčijo obsodijo za glavnega krivca vojne
  – mirovna pogodba
 • Period: to

  Zlata dvajseta leta

  ZDA so v dvajsetih letih 20. stoletja doživele močno gospodarsko rast, ki so jo omogočili svobodni (prosti) trg, bogata nahajališča surovin, uvajanje novih proizvodnih procesov (tekoči trak in množična proizvodnja), vlaganje v raziskave, množice priseljenih delavcev. Celotna svetovna gospodarska rast je v času med obema vojnama slonela predvsem na uspešni rasti ameriškega gospodarstva.
 • Trianonska pogodba - meja v Prekmurju

  Trianonska pogodba - meja v Prekmurju
  1. junija leta 1920 so sile antante s kraljevino Madžarsko podpisale t.i. Trianonsko mirovno pogodbo, s čimer se je formalno končala vojna med sprtimi stranmi v I. svetovni vojni. Pogodba, podpisana v veliki trianonski palači v Versaju, se na Madžarskem smatra za dan največje nacionalne katastrofe v zgodovini madžarskega naroda. Madžarska je z njo izgubila 71% ozemlja in 63% prebivalstva, ki ga je nadzorovala v svoji polovici dvojne monarhije.
 • Koroški plebiscit

  Koroški plebiscit
  Po koncu prve svetovne vojne naj bi mirovna pogodba v Saint Germainu z Avstrijo 10. oktobra 1919 določila mejo med Kraljevino SHS in Avstrijo, vendar je nastal spor zaradi Koroške, ki so jo zasedle jugoslovanske čete.
  10. oktobra 1920 so se prebivalci v coni A z 59,04% glasov odločili, da se bodo priključili Avstriji in ne Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. To je pomenilo, da glasovanje v coni B sploh ne bo izvedeno. Meja je bila določena v škodo Slovencev.
 • Period: to

  Stalinizem v Sovjetski zvezo

  Po smrti Lenina je bil v letih 1922−1952 generalni sekretar vodstva komunistične partije Josif Visarijonovič - Stalin. Država, ki jo je poosebljal, je imela popolno oblast nad gospodarstvom, kulturo, javnim in zasebnim življenjem državljanov. Totalitarizem v Sovjetski zvezi v času Stalina po njem imenujemo stalinizem. O Stalinu:
  https://www.youtube.com/watch?v=cOI8wKFCEIA
 • Period: to

  Fašizem v Italiji

  Fašízem je politični sistem, ki ga je v Kraljevini Italiji vzpostavil Benito Mussolini po prvi svetovni vojni in je trajal do nastanka Republike Italije leta 1945. Fašizem v Italiji se omejuje na dobo Mussolinijeve vlade, torej vsega 22 let.
  https://www.youtube.com/watch?v=AoRpWU6hHJ8
 • Velika gospodarska kriza

  Velika gospodarska kriza oz. velika depresija je bilo obdobje vsesvetovne gospodarske recesije, ki se je pričelo 24. oktobra 1929 in končalo v poznih 1930. letih.Sprožil jo je nenaden zlom Newyorške borze 29. oktobra 1929, ki ga je povzročil splet gospodarskih dejavnikov v zgodnjem 20. stoletju.
  https://www.youtube.com/watch?v=62DxELjuRec
 • Period: to

  Nacizem v Nemčiji

  Nacizem, nacionalsocializem ali nacionalni socializem, je politični sistem vladanja, ki je v času po prvi svetovni vojni predvsem značilen za Nemčijo. Stoji na prepričanju oveč vrednosti določenega naroda. Zanj je značilen rasizem, antisemitizem, geslo, Kdor ni z nami je proti nam (blut und boden ideologija), propaganda in ekspanzionizem. Nacističnem voditelju pravimo diktator.
  https://www.youtube.com/watch?v=LzQ2c-egxB0
 • Period: to

  Španska državljanska vojna

  Španska državljanska vojna je bila državljanska vojna med leti 1936 in 1939 med dvema političnima stranema; levo, ki jo je sestavljala Ljudska fronta in desno nacionalistično, ki so jo sestavljali falangisti, monarhisti, konservatisti in tradicionalisti, ki jih je kasneje vodil general Francisco Franco. V konfliktu so zmagale Francove nacionalistične sile, ki so utrdile Francovo diktaturo do njegove smrti leta 1975.

  https://www.youtube.com/watch?v=05_tghbhlfM
 • Period: to

  Druga svetovna vojna

  Druga svetovna vojna se je začela z napadom na Poljsko in končala s spuščanjem jedrskih bomb na Hirošimo in Nagasaki.
  https://www.youtube.com/watch?v=A6FP4982wRQ
 • Napad na Kraljevino Jugoslavijo

  Napad na Kraljevino Jugoslavijo
  Napad na Jugoslavijo je bil kratkotrajni spopad oz. vojna med silami osi ter njenimi zavezniki na eni strani in jugoslovansko kraljevo vojsko na drugi strani. Do spopada je prišlo 6. aprila 1941 po tem, ko se je jugoslovansko ljudstvo uprlo pridružitvi Jugoslavije silam osi.
  https://www.youtube.com/watch?v=1toh2YJHy1Y
 • Period: to

  Jugoslavija

  Jugoslavija je država v katero so se rodili moji starši. Sestavljena je bila iz 6 republik in 2 avtonomnih pokrajin: Slovenija, Hrvaška, BIH, Srbija, Makedonija, Črna Gora, Vojvodina ter Kosovo in Metohija. Razpadla je po nacionalnih vojnah in so to sedaj samostojne države.
  https://www.youtube.com/watch?v=6UtsPxI-0X8
 • Nastanek OZN

  Nastanek OZN
  Pobudo za nastanek nove svetovne organizacije je dal ameriški predsednik Franklin D.Rooselvelt med 2. Svetovno vojno. OZN je nasledila neuspešno organizcijo Društva narodov,ki je bila ustanovljena na Versaillski konferenci po 1. Svetovni vojni, a je bila neuspešna prisvoji osnovi nalogi, ohranjana miru, saj se je čez 20 let svetovna vojna ponovila.
 • Period: to

  Hladna vojna

  Hladna vojna se je začela iz ideoloških razlogov, kot reakcija ZDA na širjenje sovjetskega vpliva in socializma. Zahodne države so se pod vplivom ZDA začelepovezovati, da bi ta vpliv preprečile. To je povzročilo obkroževanje SZ in nenehnotekmovanje ter boj med državami z nasprotnimi družbenimi sistemi.

  https://www.youtube.com/watch?v=K8-HcirKN60
 • Period: to

  Korejska vojna

  Korejska vojna je bil krvav in srdit spopad z začetka hladne vojne, ki pa je pri nas kaj slabo poznan. Pomenil je resno opozorilo o pravi nevarnosti komunizma in je bil jasen izraz njegove želje po svetovni nadvladi.
  https://www.youtube.com/watch?v=gIZDrUiAlRs
 • Evropska skupnost za premog in jeklo

  Evropska skupnost za premog in jeklo
  Ta pogodba ustanavlja Evropsko skupnost za premog in jeklo (ESPJ), ki je združila šest držav (Belgijo, Nemčijo, Francijo, Italijo, Luksemburg in Nizozemsko), da bi omogočila prost pretok premoga in jekla ter sprostila dostop do virov proizvodnje.
 • Londonski memorandum

  Londonski memorandum
  Na dan 5. oktobra 1954 so v Londonu zastopniki Jugoslavije, Italije, ZDA in Združenega kraljestva podpisali mednarodni dogovor, Londonski memorandum. S podpisom so začasno uredili neurejeno vprašanje razmejitvene črte med takratno Jugoslavijo in Italijo. Vprašanje meje je bilo odprto od zaključka vojnih operacij 2. svetovne vojne v slovenski Istri in okolici Trsta.
 • Gibanje neuvrščenih

  Gibanje neuvrščenih
  Gibanje neuvrščenih, ki se je zavzemalo za politiko miroljubnega sobivanja, je imelo izredno pomembno vlogo v svetovni politiki vse do konca hladne vojne. koncem hladne vojne in razpadom ene od ustanovnih članic Jugoslavije je gibanje izgubilo na pomenu in vplivu. Gibanje trenutno še vedno združuje 120 stalnih članic in 17 članic, ki imajo status opazovalke. Zadnji dve konferenci gibanja neuvrščenih sta bili leta 2012 v Iranu in leta 2016 v Venezueli.
 • Evropska gospodarska skupnost

  Evropska gospodarska skupnost
  Nekdanja regionalna organizacija, katere cilj je bilo gospodarsko povezovanje med njenimi državami članicami. Ustanovljena je bila z Rimsko pogodbo leta 1957. Ob ustanovitvi Evropske unije (EU) leta 1993 je bila EGS ustanovljena in preimenovana v Evropsko skupnost (ES). Institucije ES so bile leta 2009 vključene v širši okvir EU, skupnost pa je prenehala obstajati.
 • Kubanska kriza

  Kubanska kriza
  Kubanska kriza je bil politični spor med Sovjetsko zvezo in ZDA leta 1962. Kriza se je začela, ko je ameriško vodstvo izvedelo, da na Kubi skrivaj nameščajo sovjetske rakete z jedrskimi konicami, ki bi lahko dosegle Združene države Amerike.
  https://www.youtube.com/watch?v=XbKCyQn5oTc
 • Period: to

  Vietnamska vojna

  Vietnamska vojna je bil vojaški spopad med Severnim Vietnamom na eni strani ter ZDA in Južnim Vietnamom na drugi strani, ki je potekal na ozemljih današnjega Vietnama, Laosa in Kambodže. Spopad se je začel 1. novembra 1955 po prvi indokitajski vojni in je trajal vse do leta 1975, ko je padel Saigon
  https://www.youtube.com/watch?v=SmqrowT4Yvcaprila 1975
 • Ameriški pristanek na Luni

  Ameriški pristanek na Luni
  Apollo 11 je bila prva vesoljska odprava s človeško posadko, ki je pristala na Luni, in peta po vrsti v Nasinem programu Apollo. https://www.youtube.com/watch?v=gjzc3A-Z9UA
 • Jedrska nesreča v Černobilu

  Jedrska nesreča v Černobilu
  Černobilska nesreča se je zgodila 26. aprila 1986 v jedrski elektrarni Černobil pri Pripjatu v Ukrajini ob eksploziji jedrskega reaktorja. To je najhujša nesreča v zgodovini jedrske energije.
  https://www.youtube.com/watch?v=YQlQZQuLP7g
 • Elektronski bralnik

  Elektronski bralnik
  Na prenosni napravi za branje lahko shranimo vsebino več tisoč knjig.
 • Prve večstrankarske volitve

  Prve večstrankarske volitve
  Na cvetno nedeljo, 8. aprila 1990, so slovenski volivci prvič po dolgih desetletjih znova lahko sodelovali na demokratičnih in svobodnih volitvah. Zadnje, popolnoma demokratične in svobodne volitve so bile pred tem daljnega leta 1928, nato pa so od leta 1929 sledila starojugoslovanska kraljeva diktatura, druga svetovna vojna in po drugi svetovni vojni komunistična partijska diktatura.
 • Deklaracija o suverenosti države Republike Slovenije

  Deklaracija o suverenosti države Republike Slovenije
  Takratna slovenska skupščina je sprejela Deklaracijo o suverenosti države Republike Slovenije, s katero je določila enoletni rok za sprejem nove ustave in jasno ter odločno potrdila želje slovenskega naroda po samostojnem odločanju o lastni prihodnosti ter usodi.
 • Plebiscit o osamosvojitvi

  Plebiscit o osamosvojitvi
  1. december 1990 - Plebiscit o osamosvojitvi Republike Slovenije. Volilni upravičenci odgovarjajo na vprašanje: "Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?" https://www.youtube.com/watch?v=_34JMnyFrss
 • Period: to

  Denacionalizacija in privatizacija

  Po prvih demokratičnih volitvah aprila 1990 je bil začetek razprav o osnutku zakonov o denacionalizaciji in privatizaciji pomemben mejnik v zgodovini slovenskega osamosvajanja. Če se je aprila 1990 v resnici spremenil politični sistem, se je z zakonoma o denacionalizaciji in privatizaciji začel proces spreminjanja še gospodarskega sistema, ki se je končal šele jeseni 1991. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij pa je bil sprejet šele konec leta 1992.
 • Razglasitev samostojnosti Republike Slovenije

  Razglasitev samostojnosti Republike Slovenije
  1. junija leta 1991 je predsednik Predsedstva republike Slovenije Milan Kučan na slovesnosti na Trgu republike v Ljubljani razglasil samostojnost Republike Slovenije.
 • Razglasitev samostojnosti

  Razglasitev samostojnosti
  1. junij 1991 je za Republiko Slovenijo ter vse njene državljanke in državljane zgodovinski datum, saj zaznamuje presečišče kulturnih in političnih tokov, ki so omogočili nastanek slovenske države, njeno uveljavitev in nadaljnji razvoj. https://www.youtube.com/watch?v=ZVz3diMcfOQ Tega dne je bila namreč slovesno razglašena samostojna in neodvisna Republika Slovenija kot nova država na evropskem in svetovnem zemljevidu.
 • Period: to

  Vojna za Slovenijo

  Vojna je trajala od 26. junija do 7. julija, ko je bila podpisana Brionska deklaracija. Ob podpisu je imela TO nadzor nad celotnim ozemljem Slovenije. https://www.youtube.com/watch?v=PyySAqhwpLI
 • Sprejetje slovenske ustave

  Sprejetje slovenske ustave
  Slovenska ustava je najvišji pravni akt v državi. Sedaj veljavna Ustava je bila sprejeta 23. decembra 1991 in temelji na Temeljni ustavni listini (TUL), ki je uredila razglasitev Republike Slovenije za samostojno in neodvisno državo in s tem povezana vprašanja, ter zagotovitev varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
 • Evropska unija

  Evropska unija
  Evrópska uníja je politično-ekonomska zveza, sestavljena iz 27 držav, ki se v glavnem nahajajo v Evropi. Obsega območje, veliko 4.233.262 km² in ima po ocenah več kot 447 milijonov prebivalcev. EU ima enotni notranji trg, ki ga zagotavlja pravni sistem, ki velja za vse države članice.
 • Vključitev v NATO

  Vključitev v NATO
  Posvetovalni referendum o vstopu Slovenije v Evropsko unijo in zvezo NATO je bil izveden 23. marca 2003. Na referendumu so volivci odločali o dveh vprašanjih, in sicer ali naj Slovenija postane članica Evropske unije in pa ali naj Slovenija postane članica zveze NATO.
 • Priključitev Evropski uniji

  Priključitev Evropski uniji
  Članstvo v Evropski uniji je bil strateški cilj Republike Slovenije vse od osamosvojitve naprej. Svojo evropsko usmeritev smo aktivno uresničevali z razvojem in graditvijo institucionalnih odnosov z Evropsko unijo. https://www.youtube.com/watch?v=6pcOOsHd5aY
 • Rojstvo avtorja časovnega traku

  Rojstvo avtorja časovnega traku
  Rodil se je avtor, Andraž Zupančič.
 • Vstop v euroobmočje

  Vstop v euroobmočje
  S tem je Slovenija postala 13. država članica EU, ki je uvedla enotno evropsko valuto, in prva izmed novih držav članic, ki je vstopila v ekonomsko in monetarno unijo v Evropi.
 • Period: to

  Gospodarska kriza

  Finančna kriza je na Evropskih tleh izbruhnila proti koncu leta 2008, prve napovedi o recesiji v ZDA so se pojavile že leto poprej. V Sloveniji se je kriza začela kazati septembra 2008, ko so številna podjetja dobila napovedi o zmanjšanju naročil. Prva je bila prizadeta avtomobilska industrija, ki ji je kasneje sledilo gradbeništvo.
 • Epidemija COVID 19

  Epidemija COVID 19
  Pandemija covida-19, ki je izbruhnila decembra 2019 na Kitajskem, se je v Slovenijo prvič potrjeno razširila 4. marca 2020, ko je bil odkrit prvi okuženi.