brians life

Timeline created by jsloo
  • Fun for school

    Fun for school
    every day
  • Born

  • this suck

    haharh wo zhong yi ni de shi futt