პროექტის აქტივობები

 • 2023 BCE

  მიზნის გაცნობა

  მიზნის გაცნობა
  მოსწავლეებს გავაცნობ პროექტის მიზანს ,მოვისმენ მათ აზრებს და იდეებს
 • 2023 BCE

  კვლევის ჩატარება

  კვლევის ჩატარება
  მოსწავლეები ადგენენ ანონიმურ გამოკითხვის კითხვარს და ჩაატარებენ მოსწავლეებსი ანკეტირებას