510. rođendan trojice velikana - vršnjaci: Marin Držić, Petar Zoranić i Nikola Šubić Zrinski

Timeline created by facebooker_10217368195506345
 • 1508

  Rođenje hrvatskih velikana

 • 1529

  Zrinski u Beču

  Zrinski u Beču
  N. Šubić Zrinski sudjeluje u obrani Beča.
 • 1536

  Zoranić piše posvetu Planinama

  Petar Zoranić u Ninu piše svoj roman Planine i posvećuje ga ninskom kanoniku Matiji Matijeviću.
 • 1539

  Držić u Sieni

  Držić u Sieni
 • 1541

  Držić kao vicerektor Sveučilišta

  Senat je Držića imenovao vicerektorom Sveučilišta u Sieni, a obnašao je i dužnost rektora.
 • 1543

  Zadnji poznati zapis o Zoraniću

  U arhivskim zapisima posljednji se put spominje ime Petra Zoranića. O njegovu životu vrlo je malo zapisa. Vjerojatno je imao pravnu naobrazbu jer se spominje kao notar javnih spisa.
 • 1556

  Zrinski ratuje, a Držić piše drame

  Zrinski ratuje kod Bobovišća, a Držić piše pastoralu Grižula, koja se izvodi u Dubrovniku.
 • 1562

  Držić u Veneciji

  Držić u Veneciji
  Držić odlazi iz Dubrovnika i nastanjuje se u Veneciji.
 • 1566

  Držić piše urotnička pisma, a Zrinski umire

  Držić piše urotnička pisma, a Zrinski umire
  U Firenci Držić piše urotnička pisma vojvodi Cosimu Mediciju protiv dubrovačke vlasti. Iste godine Zrinski junački pogiba kod Sigeta.
 • 1567

  Držić umire u Veneciji

  Držić umire u Veneciji
  Pod nerazjašnjenim okolnostima godinu dana nakon urotničkih pisama Držić umire u Veneciji. Pokopan je u zajedničkoj grobnici bazilike sv. Ivana i Pavla.
 • 1569

  Objavljene Zoranićeve Planine

  Objavljene Zoranićeve Planine
  U Veneciji je objavljen prvi hrvatski roman Planine. Budući da je tekst posvete identičan onome iz 1536., smatra se da je u vrijeme tiskanja djela Zoranić pokojni.
 • Period:
  1542
  to
  1556

  Zrinski kao hrvatski ban

  Spašavajući postrojbe Ferdinanda I. u bici kraj Pešte (tada pod osmanskom vlašću) Zrinski stječe kraljevo povjerenje. Postaje hrvatski ban.
 • Period:
  1548
  to
  1559

  Izvedbe Držićevih drama

 • Period:
  1561
  to
  Sep 7, 1566

  Sigetska bitka i pogibija Zrinskog

  Utvrdu Siget kao jedno od najznačajnijih uporišta za obranu Kraljevstva te najkraćega puta prema Budimu i Beču opsjedala je velika osmanska vojska Sulejmana II. Kanunija. Zrinski je s oko 2500 vojnika, pretežno Hrvata, branio utvrdu. U pokušaju proboja junački su poginuli 7. rujna 1566.