Ιστορία των υπολογιστών

 • Τα «Κόκκαλα του Νέπιερ»

 • Η μηχανή του Pascal

 • Η μηχανή του Leibniz

 • Η Αναλυτική Μηχανή του Μπάμπατζ

 • Η μηχανή του Χόλεριθ

 • Period: to

  1η Γενιά Υπολογιστών

 • Period: to

  2η Γενιά των Υπολογιστών

 • Period: to

  3η Γενιά

 • Period: to

  4η Γενιά