Σύγκληση συνέλευσης των τάξεων στις Βερσαλίες

  • Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ΄συγκαλεί συνέλευση των τάξεων στις Βερσαλίες

  • Ο όρκος του σφαιριστηρίου

  • Συντακτική συνέλευση

  • Κατάληψη της Βαστίλης από το λαό

  • Κατάληψη της Βαστίλης

    Κατάληψη της Βαστίλης από το λαό. Επέκταση των ένοπλων κινητοποιήσεων και σε άλλες περιοχές της Γαλλίας.
  • Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη

    Ψήφιση της Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη.