Shs 0148

משפחה ועם

 • סבא תנחום פרנק נולד בירושלים

  סבא של אמנון, בנו של הרב צבי פסח פרנק, נולד וחי כל חייו בירושלים. חווה את המעבר מתורכים לבריטים ומבריטים למדינה יהודית עצמאית.
 • Period: to

  המאה העשרים בראי משפחת בזק

 • סבא בצלאל ביז'ינסקי (בזק עולה ארצה מפולין

  סבא בצלאל ביז'ינסקי (בזק עולה ארצה מפולין
  סבא בצלאל וסבתא רייסקי עולים ארצה ומשתקעים בירושלים. סבא יו"ר המזרחי בעיירת מגוריו בפולין ממשיך בפעילות ציבורית ומייצג את המזרחי גם בקונגרסים ציוניים עד יומו האחרון.
 • אמנון נולד

  כחצי שנה לפני מלחמת ששת הימים. נולד בירושלים אמנון דב. בן למשה וזהבה בזק.
 • סבא וסבתא עדינה ויואל קמסלר עולים ארצה מארצות הברית.

  בגל העלייה מארצות הרווחה שנוצר בתגובה למלחמת ששת הימים עולים גם ההורים של ענת. ענת נולדת בארץ כעבור מספר חודשים. "צברית" ראשונה במשפחה.
 • חתונה אמנון וענת

  חתונה אמנון וענת
  אולמי נוף ירושלים. הרב אהרון ליכטנשטיין מסדר קידושין
 • נולדה רינת שושנה בת לאמנון וענת

  רינת, טליה, אלנתן והלל גדלים ומתחנכים בגוש עציון.
  העליות לארץ ישראל במהלך המאה ה19 וה20 הביאו לפגישתם של הוריהם.
  תנועת השיבה לחבלי ארץ ישראל בעקבות מלחמת ששת הימים מאפשרת להם לקיים את הנבואות. בעברם יום יום ליד קבר רחל ו"האלון הבודד" הם מקיימים בטבעיות ניסית "ושבו בנים לגבולם".