המשפחה של יעל נזר

  • אחיותי עדנה ואילנה נולדו

  • תאריך הולדתי

    תאריך הולדתי
    נולדתי בירושלים בבית חולים ביקור חולים